Vanhurskas puolustaja auttaa langennutta


Mitä himo on ja mistä se johtuu? Voiko himon voittaa? Mistä voimaa kilvoitteluun? Entä kun lankean surkeasti? Näitä kysymyksiä lähdemme nyt pohtimaan pastori Teemu Haatajan opastuksella.

Teksti Teemu Haataja | Kuvat David Clode, Unsplash.com

Mitä himo on ja mihin se johtaa?

Mitä himo on? Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne, niin että noudatatte sen himoja” (Room. 6: 13). Himo on syntiä. Perisynnin tähden me olemme täynnä pahaa himoa, joka houkuttelee meitä toimimaan Jumalan tahdon vastaisesti.

Paha himo johtaa pahoihin tekoihin. Pohjimmiltaan jokaisessa ihmissydämessä on valmius kaikkiin synteihin. Jokainen voi langeta kauheimpiinkin tekoihin. Jeesus ilmoittaa tämän paljastavasti: ”Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset” (Matt. 15: 19).

“Paha himo on kuolemanvakava asia.”

Jos himo pääsee lopullisesti hallitsemaan meitä, se johtaa hengellisen kuoleman tilaan – siis epäuskoon. Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeessä tästä seuraavasti: ”…antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. (…) Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa.” (Gal. 5:16–17, 19–21.) Paha himo on kuolemanvakava asia.

Mistä apu?

Ainoa apu pahaan himoon ja sen mukanaan tuomaan syyllisyyteen on Jeesus. Jeesus eli puolestamme täydellisen elämän himoitsematta, koska me emme siihen pysty. Jeesus antoi ristillä henkensä meidän puolestamme, koska synnin palkka on kuolema. Tämän kaiken Hän teki viattomana ja pyhänä sijaiskärsijänämme. Jumala rankaisi Poikaansa meidän himoistamme, että me saisimme anteeksi.

Jeesuksen kuuliaisuuden, kärsimysten ja ristinkuoleman tähden Jumala on antanut himomme anteeksi. Tämä anteeksiantamus koskee kaikkia. Näin Paavali todistaa 2. kirjeessään Korinttilaisille: ”Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan” (2. Kor. 5: 19).

“Jumala rankaisi Poikaansa meidän himoistamme, että me saisimme anteeksi. “

Tämän armon osallisuuteen Sinutkin on – jos olet kastettu – liitetty kasteen sakramentissa. Kasteessa tulit osalliseksi Jeesuksesta ja Hänen ansiostaan. Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa: ”Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista.” (Room. 6:3-4.)

Kasteen armo omistetaan uskolla. Ethän torju sitä! Epäuskoinen sulkee itsensä pois anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän osallisuudesta. Jos sinua ei ole kastettu, ota yhteyttä luotettavaan pastoriin ja aloita kastekoulu.

Voiko himon voittaa?

Kyllä ja ei. Himosta ei voi päästä eroon. Koska pysymme syntisinä kuolemaamme asti, himoitsemme kuolemaamme asti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että teemme syntiä jatkuvasti; onhan paha himo jo itsessään syntiä. Tässä mielessä himoa ei voi voittaa. Sitä ei voi perata pois sydämestään.

Himoa voi sen sijaan tukahduttaa, niin ettei se pääse vapaasti purkautumaan pahoina tekoina. Me emme siihen kuitenkaan kykene – sen tekee Pyhä Henki. Hän tukahduttaa ja pitää kurissa syntistä luontoamme, ettemme toteuttaisi sen himoja.

Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeen 5. luvun lopussa tästä seuraavasti: ”Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta.” (Gal. 5: 24–25.) Pyhä Henki kontrolloi ja pitää kurissa syntistä luontoamme.

Mistä voimaa kilvoitteluun?

Sanasta ja Herran ehtoollisesta. Näiden armonvälikappaleiden kautta Pyhä Henki toimii. Omassa varassamme emme saa aikaan mitään.  Tarvitsemme jatkuvaa Sanan ohjausta. Jeesus sanoo: ”Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä.” (Joh. 6: 63.)

Jumalan lain on osoitettava pahat himomme synniksi ja toimittava ohjenuoranamme. Evankeliumin on uudestaan ja uudestaan vakuutettava meidät syntien anteeksiantamisesta Jeesuksen pyhässä ja kalliissa veressä – muuten emme jaksa. Hakeudu siis kuulemaan Jumalan Sanaa sinne, missä sitä oikein opetetaan. Kotioloissa kannattaa hyödyntää Raamatun lisäksi hartaus- ja rukouskirjallisuutta.

Pyhä messu kokoaa yhteen kaikki Jumalan lapset. Kirkon elämän keskus on eukaristia, Herran ehtoollinen. Siinä Hyvä Paimen ruokkii himojen painamat lampaansa ruumiillaan ja verellään, kuolemattomuuden lääkkeellä.  Jeesus vakuuttaa meidät tästä totuudesta sanomattoman lohdullisesti: ”…sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä” (Joh. 6: 54). Älä jää paitsi Jumalan suurimmista lahjoista – tule säännöllisesti messuun.

Kun elämme rukoillen armonvälineiden yhteydessä, elämme Pyhän Hengen johdatuksessa. Silloin pyrimme myös välttämään ärsykkeitä, joiden kautta turmeltunut lihamme, maailma ja Perkele houkuttelevat meitä syntiin.

Entä kun lankean surkeasti?

Kaikki lankeavat. Ne ovat raskaita hetkiä – mutta niihinkin on apu: Jeesuksen haavat ja veri! Pyhä Johannes kirjoittaa: ”Kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas: Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän vaan koko maailman.” (1. Joh. 2: 1-2.)

“ Jeesus rakastaa, Jeesus antaa anteeksi, Jeesus vie taivaaseen.”

Tartu surkeimminkin langenneena tähän. Jeesus rakastaa, Jeesus antaa anteeksi, Jeesus vie taivaaseen. Onhan Hän koko maailman syntien sovittaja. Sinunkin.

 

Raamatunkohta: ”Älä himoitse” (Room. 7: 7).

Kysymykset

1. Millä elämänalueilla sinä kärsit himoista erityisen paljon?
2. Altistatko itsesi syntiin houkutteleville ärsykkeille?
3. Tukeeko kaveripiirisi kristillistä elämäntapaa?
4. Haetko apua syyllisyyteen ja kilvoituksen oikeasta paikasta?
5. Onko seurakuntayhteytesi kunnossa?
6. Milloin olisi hyvä ripittäytyä?

 

Rukous

Taivaallinen Isä.

Sinä tunnet minut. Näet himoni.

Armahda minua. Anna kaikki himoni anteeksi Jeesuksen tähden.

Auta minua elämään tahtosi mukaan.

Tätä pyydän Jeesuksen nimessä.

Aamen.