Mitä ihmettä?

Maallinen omaisuus ja Luuk 12:33

Vaikkapa täällä:

”Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet,  eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.  Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta.” (1. Kor. 6:9-11)

 

 

Siunausta

468x60v2

 

Eki

460x60v1