Näkikö Mooses Jumalan?

Maallinen omaisuus ja Luuk 12:33

Tässä on hyvin syvä ajatus, jonka kehittely alkaa jo VT:n sisällä ja jatkuu juutalaisuudessa. Jumala ei ole ihmisen muotoinen ja sitä tahdottiin korostaa.

Siksi useinkin käy ilmi, että hänet nähtiin ja häntä ei nähty. Aivan samoin kuin näet auringon, mutta et kuitenkaan näe muuta kuin sen loisteen.

Siunausta

Eki