Rakkauden apostoli Johanneksen versio evankeliumista


Tuskin on artistia, joka ei olisi laulanut jossakin biisissään rakkaudesta. Tuskin on elokuvaa, jossa rakkaus jollakin tapaa ei olisi esillä. Koko maailma puhuu rakkaudesta, mutta ei siten kuin eräs ukkosenjylinän poika.

Teksti Johannes Häkämies | Kuvat Nelli Vaaja ja Brian Jackson/123rf.com

Kuka on kirjoittanut kaikkein tunnetuimman raamatunkohdan? Miksi häntä on kutsuttu myös kotkaksi? Kuka apostoleista oli ainoa, joka perimätiedon mukaan kuoli luonnollisen kuoleman? Miksi tätä hänen kirjoittamaansa evankeliumia niin monet pitävät rakkaimpana Raamatun tekstinään? Nyt lähdemme tutustumaan apostoli Johannekseen.

Kuvittele hetki, että olisit kotka, joka liitää korkealla ja katselee ympärilleen. Näkisit alla olevat alueet, mutta myös taivaanrannan ja kaukaiset vuoret. Ehkä olet joskus lentänyt lentokoneella, tai ehkä sinulla on radio-ohjattava kopteri, jolla olet tehnyt makeita videopätkiä. Silloin tiedät mistä tässä puhun.

Apostoli Johanneksen tapaa kirjoittaa ja kertoa asioista on kirkon historiassa kuvattu juuri tällaisena kotkan näkökulmana. Hänen sanoistaan saamme aivan uuden näkökulman Jumalaan verrattuna toisiin evankeliumien kirjoittajiin. Kaikilla heillä oma tapansa kertoa Jeesuksesta, mutta Johannes vie syvyyksiin. Hän muistuttaa kaiken aikaa asioista, jotka ovat tämän näkyvän maailman takana. Hänen kauttaa Jumala avaa väläyksen siitä, mitä oli ennen maailman luomista, millainen suhde Jeesuksella on Isään ja Pyhään Henkeen, ja minne olemme matkalla. Nyt nähdään maailman ja historian äärien taakse, lähde Johanneksen matkaan!

Johannes Rakastaja

Johannesta on kutsuttu “Rakkauden apostoliksi”, sillä hänen, jos jonkun teksteissä korostuu Jumalan rakkaus ihmiskuntaa kohtaan. Rakkaus, joka on täysin laskelmoimatonta ja täydellistä. Ja se näkyi siinä, että Jeesus tuli palvelemaan meitä ja hän tuli uhriksi meidän puolestamme, että emme syntisinä joutuisi kadotukseen. Lisäksi Johannes opettaa kristittyjen välisestä rakkaudesta, joka kumpuaa siitä lähtökohdasta, että Jeesus on ensin rakastanut meitä.

Ehkä tunnetuin rakkauteen liittyvän jae on se, jonka kaikki rippikoululaiset opettelevat joka kesä ulkoa. Kyseessä on pienoisevankeliumin sisältävä Johanneksen evankeliumin luvun 3 jae 16: “Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.”

Rakkauden apostoli ei itse kerro omaa nimeään kirjoituksissaan, joten miten sitten tiedämme, että kyse on apostoli Johanneksesta? Jos kyse olisi joku muu kuin Johannes, ei hänen nimeää olisi uskallettu jättää pois. Niin merkittävä ja keskeinen asema hänellä oli seurakunnassa. Kaikki muut evankelistat kertovat Johanneksesta merkittävänä alkuseurakunnan johtajana. Lisäksi kuvaan sopii, että Johannes erittäin todennäköisesti haastatteli Mariaa, Jeesuksen äitiä, saadakseen tarkan kuvan niistä asioista, joista Maria parhaiten tiesi.

Jeesus Johanneksen silmin

Johannes yhdistää jatkuvasti Jeesuksen sanat ja toiminnan suurempiin kehyksiin. Tämä nähdään jo heti ensi metreillä. Johannes ei aloita Betlehemin tallista, tai edes sukuluetteloista, tai maailman luomisesta, vaan hän menee paljon syvemmälle ja kertoo, miten Jeesus oli Jumalan luona ennen kuin mitään oli luotu. Samainen tapa kirjoittaa jatkuu halki evankeliumin. Alituiseen saamme häneltä opetusta siitä, kuinka Jeesus ja Isä ovat yhtä, tai siitä kuinka Jeesus on kerran palaava kunnian kuninkaana.

Lisäksi Johanneksen kertomat ihmeet ovat tarkkaan valittuja. Ne liittyvät aina suoraan johonkin syvempään opetukseen. Tämä tulee ilmi esimerkiksi silloin, kun Johannes kertoo Jeesuksen tehneen ruokkimisihmeen. Heti tämän jälkeen Johannes opettaa, miten Jeesus on elämän leipä. Sama kaava toistuu jokaisen ihmeen kohdalla. Ensin hän kertoo ihmeestä ja sitten sen syvemmästä merkityksestä. Miten viisaasti Pyhä Henki onkaan tämän johtanut.

Kaksi keskeistä käsitettä Johanneksen evankeliumissa ovat usko ja elämä. Edellinen mainitaan evankeliumissa yli sata kertaa, jälkimmäinen 35 kertaa. Keskeisin taistelu maailmassa käydään uskon ja epäuskon, valon ja pimeyden välillä. Elämä Johanneksen evankeliumissa olisikin oikeastaan kirjoitettava isolla E:llä, sillä se tarkoittaa jo täällä alkavaa elämänyhteyttä, minkä saamme uskossa Kristukseen. ”Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.” Joh.10:10.

Minä olen

Kun alat lukea Johanneksen evankeliumia löydät pian valon ja pimeyden tematiikan. Kumpikin on maailmassa, mutta miten turvallista onkaan kuulla Johannekselta, että pimeys ei ole saanut valoa haltuunsa, eikä meidän tarvitse pelätä. Me emme kuulu pimeydelle vaan valolle, Kristukselle Jeesukselle, ja sanansa ja sakramenttien kautta hän valloittaa pimeydestä kansaa itselleen. Miten osuva ja opettava onkaan tämä teema. Jokainen ymmärtää luonnostaa, mikä ero on päivällä ja yöllä, valolla ja pimeydellä. Pimeän maailman keskelle loistaa ylösnousseen valo. Johannes kertookin ylösnousseesta Kristuksesta enemmän kuin muut evankeliumit yhteensä.

Kristuksen persoonan ymmärtämisen kannalta tavattoman keskeisiä ovat Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen ”Minä olen” -ilmaisut, joita siellä on lähes 20. Ne liittyvät hänen tehtäväänsä Messiaanamme: “Minä olen hyvä Paimen”, “Tosi Viinipuu” ja niin edelleen. Ne liittyvät siihen, mitä Kristus merkitsee elämässämme: Elämän Leipä, Maailman Valo, Ylösnousemus ja Elämä; Tie, Totuus ja Elämä.

Kaikkein syvimmin nuo sanat ilmaisevat kuitenkin hänen olemustaan Jumalan Poikana. Kuka muu voi todeta olevansa tie, totuus ja elämä, kuin itse Luoja. “Minä olen” -ilmaisut olisivat äärettömän korneja ja naiveja, jos sanojana olisi ihminen, mutta kun puhuja on kaikkivaltias Jumala, niissä on kate ja ne antavat kaiken elämän!

Johanneksen evankeliumin jälkeen kannattaa avata Johanneksen kirjeet. Niissä on tunnistettavissa samoja piirteitä, kuin hänen evankeliumissaan. Oikein siunattua matkaa Jumalan sanan uskomattoman helmen äärellä. Johanneksen evankeliumi on Jeesuksen sydänääniä ja puhetta juuri sinulle!

Joh 20:31 “Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden.”

Kysymykset:
1. Miksi Johannesta kutsutaan Rakkauden apostoliksi?
2. Miten Johanneksen evankeliumi eroaa muista evankeliumeista?
3. Millaisin keinoin Johannes kertoo evankeliumissaan Jeesuksesta? Millaisen kuvan hän Jeesuksesta antaa?
4. Millaisia Jeesuksen sanomia “Minä olen” -ilmauksia löydät Johanneksen evankeliumista?
5. Mikä Johanneksen evankeliumissa vakuuttaa sinut Jumalan todellisuudesta?

Jumala, auta meitä rakastamaan sinua ja toisiamme. Olet se rakkaus, joka meissä vaikuttaa. Ilman sinua emme kykene rakastamaan ketään. Auta, että osaisimme rakastaa myös niitä, joiden rakastaminen on vaikeaa. Aamen.