Moderneja taruolentoja: Viisas ihminen

Moderneja taruolentoja: Viisas ihminen

1. Erikoinen tapaus Ensinnäkin Viisas ihminen on niin yleinen myytti, että se on päätynyt jopa ihmisestä käytettyyn latinankieliseen nimitykseen: homo sapiens (Viisas ihminen)/ homo sapiens sapiens (Viisas Viisas ihminen).

1.2 uskomukset

Viisas ihminen nähdään hyvin erilaisena, eri yhteisöissä. Ainoana sääntönä voisi sanoa, että kukin yhteisö näkee oman toimintansa viisaana – Viisaan ihmisen toimintana. Tällöin Viisas ihminen asuu sekä rahantekoon keskittyvissä suuryrityksissä, että luonnonsuojelujärjestöissä. Tämäkään sääntö ei aina pidä. Joissakin piireissä jopa sanotaan, että ihminen on suuressa viisaudessaan kamalan typerä.  Miettiessämme tarinoita Viisaasta ihmisestä, kohtaamme siis suurimman hankaluuden heti alussa. Meidän on ensin määriteltävä mitä viisaus on.

2. Viisautta etsimässä

Viisaudelle on monia määritelmiä. Jotkut niistä ovat varsin mielivaltaisia. Esimerkiksi “kävelevää tietosanakirjaa”, jonkin yksittäisen perusolettamuksen kannattajaa, tiedemiestä tai filosofia saatetaan kutsua Viisaaksi riippumatta heidän toimiensa seurauksista. Hieman syvällisempää, mutta myös hämmentävämpää on sanoa, että Viisas on se, joka tietää mitä ei tiedä, tai viisaus on tyhmyyden tunnustamista. (Tosin oman tyhmyyden tunnustaminen on kiistatta viisasta. Suosittelen.)

2.1. Viisauden ja tiedon suhde

Mielestäni viisauden mittaaminen tiedon tai älyn määrällä on sama, kuin mittaisi auton nopeutta polttoainesäiliön koolla. Äly ja tieto ovat Viisaallekin hyödyllisiä, mutta älykkäät ihmiset tekevät kaikella tiedollaan suuria hulluuksia. Kun ihminen tietää ja tajuaa paljon, on hänellä kuitenkin, sikäli kuin hän on Viisas, suuremmat edellytykset tehdä viisaita päätöksiä.

2.2. Artikkelin määritelmä viisaudesta

Tässä artikkelissa yksinkertaistan viisauden määritelmän sen oireisiin. Viisaus on siis tässä artikkelissa kykyä tehdä oman tietomääränsä mukaan kauaskantoisimmin järkevimpiä, ja oikeimpia ratkaisuja ja tekoja omien resurssien puitteissa. Kutsukaamme tätä viisauden diaknoosiksi (ViDi).

3. Diaknoosin paikallistaminen

Saadaksemme selville, onko meillä syytä uskoa Viisaaseen ihmiseen, meidän on vielä pohdittava, voiko tätä “viisauden diaknoosia” soveltaa oletettavasti yhteenkään ihmiseen.

3.1. Mieti

Jos mietit ihan rehellisesti, niin koska sinä viimeksi toimit ViDi:n mukaan. Sanoisin ettei kukaan edes rehellisesti tiedä, onko hän koskaan tehnyt niin. Henkilökohtaisesti olen aina kuullut mitä kaikkea tyhmää, en mitä kaikkea viisasta, ihmiset ovat tehneet. Mielettömyydestämme todistaa sekin, että kaiken pahuuden keskellä kysymme ‘Miten hyvä Jumala voi sallia tämän?’, eikä ‘Miten Viisas ihminen voi tehdä tällaista?’. ‘Viisaat johtajat’ ajavat silmittömästi omaa hetkellistä etuaan, ja ‘Viisaat kansalaiset’ nostavat järjettömiä mellakoita. ViDi:n toteaminen ihmisessä tuntuu  mahdottomalta.

4. Raamatun shokkitarjous

Raamattu kertoo viisaimmasta ihmisestä, joka on koskaan elänyt, että hänen nimensä oli Salomo ja hän rakennutti Israelin Jumalalle temppelin. Hän myös otti aivan liikaa vaimoja, ja alkoi palvoa vääriä jumalia saaden tosi-Jumalan vihat niskaansa. Jos tämä on ihmiskunnan viisain yksilö, emme me ainakaan näy kovin kauniissa valossa.

4.1. Miten viisainkin ihminen voi olla niin hullu?

Luin kerran artikkelin jossa viitattiin Alex Pouget:n tutkimukseen, jonka johtopäätös oli, että ihmisen alitajunnan tekemät päätökset ovat yleensä optimaalisia, vaikka tiedostetut päätökset ovat usein hyvinkin tyhmiä. Mutta miksi me kaikki olemme tietoisesti toimiessamme kauimpana Viisaasta? Tätä voi selittää syntiinlankeemusopilla, jonka mukaan Jumala loi alussa täydellisen maailman, mutta ihminen lankesi, ja koko luomakunta kirottiin. Ihmiselle ehkä tuli paljon uusia jumalattomia ja hulluja ajatuksia. Viisaus katosi tyhmyyden alle. Näin meidän viisautemmekin on hulluutta.

5. Lupaus

Raamatussa Jeesus lupaa, että joka häneen uskoo, saa voiman tulla Jumalan lapseksi. Uskonratkaisu on yli-inhimillisen viisas ratkaisu, joten siinäkin me tarvitsemme Jumalaa. Kristittynä en usko Viisaan ihmisen olevan tämän maailmanajan murhe. Pikemminkin ne, jotka nyt kutsuvat itseään viisaiksi ovat tulleet hyvin tyhmiksi.

Teksti ja kuva: Lassi Peltomaa

Helmi: Moderneja taruolentoja -sarjan alkusanat