Vähävaraisten avustustyö on jokaisen velvollisuus


Heikki Hursti toimii Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry. –avustusjärjestön toiminnanjohtajana. Hurstinapu jakaa ruokaa ja vaatteita ilmaiseksi niitä tarvitseville vähävaraisille Helsingin Sörnäisissä.

Teksti Susanna Leppälä | Kuva Unsplash/Simon Shim

Millaista toimintaa vähävaraisten auttaminen on?

Se on kiireistä mutta palkitsevaa. Firmoilta lahjoituksena saatuja tavarakuormia täytyy hakea ja purkaa, tavarat on järjesteltävä ja asetettava esille valmiiksi, samoin ruokaa on valmistettava ja jaettava. Hurstin jakopisteellä, osoitteessa Helsinginkatu 19, jakoa järjestetään kolmesti viikossa. Maanantaisin jaetaan vaatteita ja vähän ruokaa, keskiviikkona ja perjantaina keskitytään enemmän ruokaan. Muina päivinä sitten järjestellään ja hoidetaan kuormia. Tekemistä tuntuu riittävän jokaiselle vapaaehtoiselle.

Millaisia ihmisiä leipäjonoissa saa kohdata?

Ruokajonot ovat pitkiä ja jonottamista riittää. Yhdellä hakukerralla paikalla voi käydä jopa 2700 avuntarvitsijaa! Millaiset ihmiset leipäjonoon sitten hakeutuvat? Tavalliset ihmiset. Kaikkia yhdistävä tekijä on, että rahat eivät vain riitä normaaliin elämiseen. Roomalaiskirjeen jakeesta 16 voimme löytää ohjeen, joka antaa vinkkejä niin näiden, kuin kaikkien muidenkin ihmisten, kohtaamiseen: ”Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle.” Tämä on lause, jonka varmasti jokainen auttamistyötä tekevä voi allekirjoittaa.

Millaisille arvoille työ perustuu?

Hurstinapu on kristillinen järjestö, joka perustuu Raamatusta kumpuaville arvoille lähimmäisenrakkaudesta. Kristittyinä saamme luottaa Raamattuun tässäkin asiassa. Evankeliumeista (esimerkiksi Mark. 12:30-31) saamme lukea Jeesuksen kehotuksen lähimmäisen rakastamiseen: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimallasi. Toinen on tämä: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Näitä suurempaa käskyä ei ole.” Hursti kuitenkin painottaa auttamistyön olevan ihan jokaisen ihmisen velvollisuus, maailmakatsomuksesta riippumatta.

Heikki Hursti vapaaehtoisineen jakaa tavaroita vähävaraisille osoitteessa Helsinginkatu 19 joka viikko.

Miten minä voin auttaa?

Auttaakseen ei tarvitse olla mitään alan koulutusta tai erityisosaamista. Tämä työ on sellaista, mitä oppii tekemään vain käytännössä itse harjoitellen ja kokeillen. Joskus hygieniapassi voi olla tarpeen hankkia ruuan käsittelyä varten, mutta tehtäviä on monenlaisia. Hurstilla työskentelee vapaaehtoisena myös opiskelijoita. Kouluryhmiäkin on paikalla käynyt. Jos vapaaehtoistyöhön ei ole mahdollista osallistua paikan päällä, pelkkä sukkien tai pipojen kutominenkin on jo iso apu. Hursti nostaa esiin kuulemansa viisauden, missä kerrotaan rakkauden löytävän kyllä keinot tässäkin asiassa.

Miksi tätä työtä tehdään?

Avun tarpeen määrä koko Suomen mittakaavassa on huomattavasti suurempi, kuin mitä on kävijöitä Hurstin jakopisteellä. Hallituksen tukien leikkaukset vaikuttavat niin opiskelijoihin, eläkeläisiin, lapsiperheisiin kuin muihinkin tukien varassa eläviin ympäri maan. “Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.” (Ef. 2:9). Avustamistyötä tehdessä on hyvä pitää mieli nöyränä, sillä viime kädessä niin avustajien kuin avunsaajienkin elämä on Jumalan kädessä.