Uskotko tarpeeksi oikein?


Kristinuskon sisällä on erilaisia tapoja uskoa. Tuovatko kaikki tavat uskoa pelastuksen?

Joonas Immonen – Kuva Tiina Raijala

Raamattu puhuu Uudessa testamentissa seurakunnan ykseydestä. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen alkukirkko oli varmasti yhteydessä. Paavalin kirjeistä päätellen oli kuitenkin jo eri alkuseurakunnilla erilaisia vaikeuksia ja omanlaisiaan tapoja harjoittaa uskoa. Paavali kuitenkin nuhteli, kehotti ykseyteen ja puhui esimerkiksi kirkosta Kristuksen ruumiina. (Ef. 4:4-5,13-14)

Nykypäivän kristillisyyttä voisi luonnehtia pirstaloituneeksi. Monesti törmää erilaisiin kirkkokuntiin, joiden uskonkappaleet saattavat tuntua hyvin poikkeavilta omista uskomuksista. Ihmisillä on saman kirkon sisälläkin hyvin erilaisia tapoja uskoa seurakunnan yhteiseen oppiin.

Nykypäivän kristillisyyttä voisi luonnehtia pirstaloituneeksi.

Moniin riitoihin vaikuttavat myös eri seurakuntien jäsenten tavat puhua asioista sekä termit, joita käytetään. Samoista asioista saatetaan joskus puhua eri nimityksillä.Mutta missä kohdassa kulkee yhteyden raja? Milloin on kyseessä suorastaan eri uskonto?

Usko Jeesukseen ratkaisee, ja kaikkivaltiaan Jumalan edessä loppujen lopuksi pelkkä avunhuuto Hänen puoleensa tuo pelastuksen langenneelle Jeesuksen armoa tarvitsevalle ihmiselle. Mielestäni uskosta ei pidä tehdä liian monimutkaista. Jumala haluaa kaikkien pelastuvan, joten miksi se olisi vaikeaa? (Joh. 11:25-26) (Ap. t. 2:21)
Luota Jeesukseen veljeni, siskoni!

Netin ihmemaailma

Rukouspäiväkirja älyluurissa!
Prayer notebook on nokkela sovellus, joka auttaa sinua pitämään kirjaa rukouksistasi sekä rukousvastauksistasi. Rukouksia voi luokitella eri rukouskategorioihin kuten perheeseen ja ystäviin liittyviin kategorioihin. Kokonäyttötilassa pystyt keskittymään yksittäiseen rukoukseen ja sovellus näyttää kuinka pitkän ajan olet rukoillut kyseisen aiheen puolesta.

Bloggaaja
Jeesus ei mennyt mihinkään sattumalta, vaan aina tietäen Jumalan johdatuksessa. Hän, Jeesuksemme, tiesi missä häntä kulloinkin, minäkin hetkenä tarvitaan.
Blogitaivas, Tuulikki Wallin

Paavalin tarkoituksena ei ollut synnyttää meissä liikaa uteliaisuutta tai pelkoa, vaan turvallista luottamusta historiassa toimivaan ja pahuuden yläpuolella hallitsevaan Jumalaan–.
Mikä pidättää kadotuksen ihmistä?, Juha Mikkonen

Actually, when we finally see we have a problem we can start working on it. For it’s impossible to help someone who doesn’t need help.
Gold Poured Out, Heidi Koivisto