Sley sydän evankeliumi


 

Sley eli Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys on Jeesus-keskeinen yhteisö, joka levittää ilosanomaa niin Suomessa kuin lähetyskentilläkin. Järjestön toiminnasta kertoo tarkemmin toiminnanjohtaja Tom Säilä.

Teksti Emilia Rantanen | Kuva Ada Ylönen

Mikä Sley on?

Olemme yhdistys, joka Jumalan armoon ja apuun luottaen levittää Jeesuksen evankeliumia ihmisten jokapäiväiseen käyttöön ja jonka toiminnan perustana on Pyhä Raamattu. Tärkeitä ovat myös luterilaiset tunnustuskirjat, mutta Raamattu on aina etusijalla. Meidän erikoisuutemme on Jeesus- ja evankeliumikeskeisyys. Toimintamme koostuu lähetys- ja kotimaantyöstä. Teemme lähetystyötä monessa paikassa monella tavalla. Eniten lähettejä meillä on Keniassa ja pisimpään olemme tehneet lähetystyötä Japanissa. Ulkomaiden lisäksi teemme Suomessa maahanmuuttajatyötä.

Millaista toimintaa Sleyllä on Suomessa?

Kotimaantyössä keskitymme julistamaan kirkasta evankeliumia suomalaisille. Me julkaisemme Sanansaattaja-, Nuotta- ja Vinkki-lehteä sekä kustannamme kirjoja. Meillä on vahvaa raamattuopetusta ja messuyhteisöjä monilla paikkakunnilla. Teemme yhteistyötä myös seurakuntien kanssa, esimerkiksi järjestäessämme Maata Näkyvissä -festareita ja Evankeliumijuhlia. Lisäksi me järjestämme paljon rippileirejä sekä nuorteniltoja. Yksi tärkeä työkalumme on Karkun evankelinen opisto. Siellä esimerkiksi pidetään kolmen kuukauden mittainen raamattukurssi, tehdään maahanmuuttajatyötä ja pidetään erilaisia leirejä.

Onko toimintaan mukaan pääseminen helppoa?

Mukaan lähteminen on aina haaste, jos ei tunne ketään. Silloin voi yrittää tutustua johonkuhun Sleyn toiminnassa mukana olevaan ja lähteä hänen kanssaan. Myös vähän pienemmän piirin toimintaan voi olla helpompaa mennä mukaan, esimerkiksi nuortenilloissa tutustuu ihmisiin ehkä helpommin kuin festareilla. Kaikki Sleyn toiminnassa säännöllisesti mukana olevat toivovat kuitenkin lisää väkeä mukaan ja suhtautuvat erittäin myönteisesti uusiin ihmisiin. On hyvä pitää mielessä ensisijainen syy hengellisessä toiminnassa mukana oloon. Tärkeintä on tutustua Jeesukseen ja olla Jumalan hoidossa.

Miten Sleyn toiminnassa mukana oleva kohdataan?

Sleyn käytännön toiminta ei juurikaan eroa tavallisen seurakunnan toiminnasta. Me painotamme runsaasti evankeliumia ja Jumalan läsnäoloa sekä yhteyttä ehtoollisessa ja kasteessa. Toiminnassamme on mukana monenlaisia ihmisiä, eikä meissä ole mitään tyyppieroja muihin verrattuna. Monet evankeliset ovat samaan aikaan aktiivisia sekä seurakunnassa että evankelisessa toiminnassa. Toivon, että kaikki kohtaamiset olisivat myötämielisiä ja kannustaisivat mukaan seurakuntaan ja Sleyhyn. Yhdessä mennään eteenpäin uskon tiellä, vaikkei toinen kristitty kokisikaan olevansa evankelinen.

Miten Sleyn toiminnassa mukana oleva kohtaa muita?

Sleyn toiminnassa mukana oleva kohtaa esimerkiksi muiden uskontojen edustajia kunnioittaen ja arvostaen. Tietenkin silloin, kun on mahdollisuus uskosta keskustelemiseen, tuodaan esille kristinuskon perustotuuksia, kuten Jeesukseen uskomisen tärkeys. Vaikka eroavaisuuksia on, niin toisaalta voi olla myös yhtäläisyyksiä. Ulkopuolisuuden kokemus keskellä länsimaista valtavirtaa, jonka elämään uskonto ei kuulu, voi yhdistää eri uskontojen edustajia.

Sley ry

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys on evankelisen herätysliikkeen kattojärjestö, joka on perustettu vuonna 1873. Sley toimii Suomen evankelisluterilaisen kirkon virallisena lähetysjärjestönä, ja se järjestää myös kotimaassa toimintaa kaikille ikäryhmille. Yhdistyksellä on hieman alle 2000 jäsentä, mutta rekisteröimättömissä paikallisosastoissa jäseniä on noin 9000.

www.sley.fi

“Tärkeintä on tutustua Jeesukseen ja olla Jumalan hoidossa.”

“Raamattu on aina etusijalla.