Älä alistu! -kampanja piti vähemmistön vähemmistön puolta

Älä alistu! -kampanja piti vähemmistön vähemmistön puolta

Nuotta-nuortenmedian Älä alistu! -kampanjaviikko on herättänyt paljon tunteita. Monet ovat tulkinneet sen vihakampanjaksi ja hyökkäykseksi homoseksuaaleja vastaan. Kampanjan tarkoituksena ei ole ollut syyllistää ketään homoseksuaalisesta taipumuksesta. Pyrimme tukemaan niitä, jotka kamppailevat samanlaisten kysymysten kanssa kuin nuortenmedia Nuotan videolla esiintyvä Anni. Tähän täytyy jo sananvapaudenkin vuoksi olla oikeus.

Maassamme on paljon ihmisiä, jotka vakaumuksensa vuoksi pitävät kiinni siitä, että seksi on miehen ja vaimon suhteeseen kuuluva asia. On myös paljon niitä, jotka kamppailevat seksuaalisen rikkinäisyyden kanssa ja etsivät tukea vakaumuksensa mukaiseen elämään. Ja lopulta jokainen ihminen on myös seksuaalisuuden alueella haavoittunut ja keskeneräinen.

Älä alistu! -kampanja on sisällöltään sopusoinnussa kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietinnön kanssa, jossa annetaan tuki Annin kaltaisten kamppailulle. Mietinnössä sanotaan: ”…Osa (homoseksuaaleista) pitää oikeana elää pidättyvyydessä. Jotkut tahtovat pyrkiä vapaaehtoisen terapian ja sitoutuneen vertaistuen avulla sisäiseen muutosprosessiin. Tärkeää on, että ketään ei leimata eikä eristetä, vaan jokaisen oikeutta toimia omantuntonsa pohjalta kunnioitetaan” (Perustevaliokunnan mietintö 4/ 2010). Asiasta puhutaan myös piispainkokouksen selonteossa Parisuhdelain seuraukset kirkossa (10.2.2010, sivut 129-130).

Nuoret saivat pitkälti itse toteuttamansa kampanjan kautta kuuluville oman äänensä. Kampanja sai kuitenkin odottamattoman paljon valtakunnallista julkisuutta. Annin kertomus omasta elämästään saavutti yli 90 000 suomalaista Nuotan YouTube –kanavalla. Nuotan sivuilla on vieraillut yli 150 000 kävijää torstaina 24.3. teemaviikon kääntyessä loppupuolelle.

Kampanjan saama kritiikki kuitenkin osoitti, että yhteiskunnassamme ja kirkossamme ei olla valmiita käymään tämänkaltaista keskustelua. Olemme surullisia kampanjan ja siitä mediassa syntyneiden tulkintojen aiheuttamasta mielipahasta ja kirkosta eroamisista. Järjestöissämme kunnioitamme myös eri tavalla ajattelevia ja toivotamme kaikki tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

Raamatun sanoma on ajankohtainen tänäkin päivänä, koska Jumala haluaa jokaiselle parasta. Uskomme Raamatun luomiskertomukseen perustuvaan ihmiskäsitykseen. Tahdomme rohkaista nuoria luottamaan Raamatun sanaan ja evankeliumiin.

Perehdymme laajaan palautteeseen voidaksemme arvioida, miten kampanjan keskeiset viestit tulivat ymmärretyiksi. Nuotta jatkaa edelleen työtään kristillisenä nuortenmediana, jota tekevät nuoret itse.

 

Lasse Nikkarikoski
toiminnanjohtaja
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY ry

Timo Rämä
lähetysjohtaja
Suomen Ev-lut. Kansanlähetys SEKL ry

Jussi Miettinen
pääsihteeri
Suomen ev-lut opiskelija- ja koululaislähetys OPKO ry

Timo Junkkaala
toiminnanjohtaja
Suomen Raamattuopiston Säätiö SRO

Esko Murto
vs. dekaani
Suomen Luther-säätiö

Pirkko Säilä
toiminnanjohtaja
Patmos Lähetyssäätiö

 

Älä alistu! -- Nuorten mediakampanja