Raamattu-uutinen: Vettä maailmalle

Raamattu-uutinen: Vettä maailmalle

Vesi osallisena nurinaa

Vähäaika takaisin Israelin kansa lähti miehen, Mooseksen, kanssa vaeltamaan Sinin autiomaasta pysähtyen paikasta toiseen, mutta jatkaen matkaansa Faraon armeijan tullessa perässä. Tätä ennen he ovat kävelleet jonkun matkaa.

Taas jonkin aikaa kuljettuaan he saapuivat pysähdyspaikalleen Refidimiin. Oltuaan siellä jonkun aikaa alkoi Israelin kansa tiuskia Moosekselle veden puutteesta.
Miksi hän ylipäänsä oli lähtenyt ja pysähtynyt maahan, jossa ei ole vettä? Väki alkoi hermostua ja ajoi Moosesta sanoillaan. Mooses kääntyi kansaan päin ja kysyi; ”miksi te koettelette Herran kärsivällisyyttä?” Moosesta vastaan kuitenkin yhä nuristiin väitteillä ja syytöksillä. He pelkäsivät, että Mooses oli tuonut heidät, lapset ja eläimet sinne kuolemaan janoon, pettänyt heidät.

Rukouksen voima on suurempi

Mooses kuunteli ihmisiä, mutta rukoillen samalla Herraa. Ihmiset alkoivat hermostua enemmän janon seuralaisena. Saatuaan Jumalan vastauksen hän teki niinkuin Hän oli käskenyt: Mooses otti ihmisväen paljoudesta muutaman joukon vanhimman ihmisen, ja lähti kulkemaan muiden edellä kohti Horebin kalliota. Mukaansa Mooses otti kepin, jolla hän aikaisemmin oli lyönyt Niilin vettä.

Kallion luona Mooses teki niinkuin oli Jumalalta kuullut:  Israelin kansan vanhempien katsoessa hän iski keppinsä tuohon kovaan kallioon, ja juomakelpoista vettä alkoi virrata.

Herra on alati kanssamme

Kansa iloitsi saadustaan vedestä, ja kiittelivät Jumalaa hengen pelastuksesta.
Ihmisten saatua juotua he jatkoivat matkaansa tältä kalliolta. Milloin Jumala pettäisikään meidät? Tuo paikka sai nimet Massa ja Meriba, sillä siellä Israelilaiset
olivat koetelleet Jumalaa, ja kysyneet epäuskon kohdatessa ”eikö Herra olekaan meidän luonamme?”
Tämä oli todistamassa sitä, että Jumala ei jätä meitä edes keskellä autiomaata, vaikka vedestä sitten olisikin puutetta – kunhan luotamme Hänen viisauteensa.

 

Alkuperäinen kertomus: 2.Moos. 17:1-7

Teksti: Jenni Virta

1 Israelin kansa lähti liikkeelle Sinin autiomaasta ja siirtyi pysähdyspaikasta toiseen Herran ohjeiden mukaisesti. Kansa leiriytyi Refidimiin, mutta siellä ei ollut kylliksi vettä. 2 Ihmiset alkoivat moittia Moosesta ja sanoivat: ”Anna meille vettä juotavaksi.” Mooses kysyi heiltä: ”Miksi te syytätte minua? Miksi te koettelette Herran kärsivällisyyttä?” 3 Mutta koska he kärsivät janosta, he nurisivat Moosesta vastaan ja sanoivat: ”Minkä vuoksi toit meidät Egyptistä tänne? Siksikö, että saisit tappaa meidät janoon lapsinemme ja karjoinemme?” 4 Silloin Mooses rukoili apua Herralta ja sanoi: ”Mitä minun pitää tehdä tälle kansalle? Kohta he jo varmaan kivittävät minut!” 5 Herra sanoi: ”Lähde kulkemaan muiden edellä ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimmista. Ja kun lähdet, ota sauvasi, jolla löit Niilin vettä. 6 Minä olen sinua vastassa kalliolla Horebin luona. Lyö kallioon, niin siitä alkaa juosta vettä ja kansa saa juodakseen.” Mooses teki niin Israelin vanhimpien nähden.

7 Paikka sai nimet Massa ja Meriba, koska israelilaiset olivat nurisseet siellä ja koska he olivat koetelleet Herran kärsivällisyyttä ja sanoneet: ”Eikö Herra olekaan meidän luonamme?”