Raamattu-uutinen: Historiallinen rakennusprojekti kaatui!

Raamattu-uutinen: Historiallinen rakennusprojekti kaatui!

Tornia taivaan luo rakennettiin vuosia. Nyt jättirakennus jää harakoille. Jumala ei suostu korjaamaan vahinkoa.

Saimme hetkemme valokeilassa

Kun Taivaan Tornin rakennusprojekti alkoi, olivat toiveet korkealla. Ihmiskunta oli jälleen lisääntynyt ja yhteishenki oli käsin kosketeltavaa. Tarkoitus oli rakentaa torni suojaksi kaikille ja estää haitallinen kansojen hajaantuminen yli maan piirin.

– Puhuimme samaa kieltä, niin henkisesti, kuin lingvistisestikin. Toteaa Tornin entinen projektipäällikkö.

– Meidän pitkäaikainen haaveemme nousta Jumalaksi Jumalan paikalle osoitti lupaavia merkkejä toteutumisesta.

Jumala nousi vastaan

Kun kaikki oli jo periaatteessa valmista, havaittiin, ettei ” korkeimmassa johdossa” enää oltu tyytyväisiä hyvään työhömme. Jumala oli nykyisen tietämyksen mukaan päättänyt, että kyllä sen ihmiskunnan on siitä kaikkialle levitettävä.

– Kaikilta muilta, kuin meidän perheeltä meni kieli solmuun. Ei tällanen mahdoton papatus ole mitään luonnollista. Murehtii nimettömättömänä pysyttelevä projektipäällikkömme ja syyttää tapauksesta Herraa Jumalaa.

– Jumalahan on itse tunnustanut ” sekoittaneensa kielet“.

Unelma valui hukkaan

– Surulliseltahan tornin rauniot nyt näyttävät. Toteaa ent. projektipäällikkö.

– Tuossa portilla oli torimyyntiä ja muuta toimintaa, mutta nythän siellä elävät vain haaskalinnut ja hyeenat. Tornista on alettu käyttämään erilaisia pilkkanimiäkin, kuten ” Sekoitustorni” ja ” Paapeli” (mitähän sekin on tarkoittavinaan). Ei täältä mielellään lähdetty. Lähteemme päättää.

Koko projektin tarkoitus on tärvelty peruuntumattomasti. Hajaantuneiden ihmisjoukkojen odotetaan muistavan tämän pitkään, ja mikäli se entisestä projektipäälliköstä on kiinni, saamme pian niskoitella Herraa vastaan uusilla epäjumalilla.

Teksti: Lassi Peltomaa
Kuvat on tuotettu osana Viron Life-leiriä. 
Artikkeli on uutisformaattiin muotoiltu versio raamatunkohdasta 1. Moos. 11.1-9.

Koko maailma käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä. Kun ihmiset siirtyivät itään, he löysivät Sinearin maasta tasangon ja jäivät sinne asumaan. Ja he sanoivat toisilleen: ”Tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi.” He käyttivät savitiiliä rakennuskivenä ja asfalttipikeä muuraamiseen. He sanoivat: ” Rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta emmekä myöskään hajaannu yli koko maan.” Herra tuli katsomaan kaupunkia ja tornia, jota ihmiset rakensivat, ja sanoi ” Siinä he nyt ovat, yksi kansa, jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta alkua. Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä, niin etteivät he ymmärrä toistensa puhetta.” Ja niin Herra hajoitti heidät sieltä kaikkialle maailmaan, ja he lakkasivat rakentamasta kaupunkia. Kaupunki sai nimen Babylon, sillä siellä Herra sekoitti ihmisten kielen ja sieltä hän hajotti heidät kaikkialle maailmaan.