Isoset on Suomen suurin maallikkoliike

Isoset on Suomen suurin maallikkoliike

Vuonna 2010 Kirkon nuorisotoimintaan osallistui noin 26 000 nuorta, heistä isosina toimi lähes 17 000. Isostoiminta on iso osa seurakuntien nuorisotoimintaa. Isostoiminnasta on tullut osa nuorisokulttuuria ja suomalaisnuorten elämää.

”Isoset on Suomen suurin maallikkoliike. Melkein puolet rippikoulun käyvästä ikäluokasta toimii vapaaehtoisena vertaisohjaajana”, toteaa rippikoulutyöstä vastaava työalasihteeri Mikko Mäkelä Kirkkohallituksesta.

 Isoskoulutuksen käyneet voivat toimia rippileirien lisäksi myös seurakuntien kerhojen ja leirien ohjaajina ja pyhäkoulun vetäjänä. Osa kouluista hyväksyy isoskoulutuksen kurssiksi ja kesätyömarkkinoilla isoset ovat haluttuja työntekijöitä.

Samalla kun isonen on tukemassa leireillä riparilaisten kasvua ja pohdintaa, hänellä on mahdollisuus kokea itse ripari uudelleen. Se tarkoittaa paitsi kaikkea hauskaa myös aikaa ja paikkaa pohdiskella itse asioita. Oma usko voi syventyä ja itseään voi oppia tuntemaan paremmin.

”Perusrippikoulutyö voi hyvin, seurakunnissa tehdään hyvää työtä. Vuonna 2010 rippikoulun tavoitti 87,1 prosenttia osallistujaosuudesta ja 15 vuotta täyttävistä 83,6 prosenttia”, kertoo Mäkelä.

Lähde: Kirkon tiedotuskeskus