Älä säikähdä spagettihirviöitä tai muita epäilyjä


Joskus törmäämme kristinuskoa vastaan nouseviin argumentteihin. Kysymyksiin siitä miten näihin selityksiin tulisi suhtautua vastaa teologian maisteri ja pastori Markus Korri.

Teksti Susanna Hulkko | Kuva  Unsplash/ Matthew Kane

Lentävä spagettihirviö on ”jumalolento”, jonka Bobby Henderson toi julkisuuteen vuonna 2005 vastalauseeksi Kansasin osavaltion opetuslautakunnan päätökselle sallia älykkään suunnittelun opetus kouluissa evoluution rinnalla. Lentävä spagettihirviö toimii usein myös nykypäivän vastineena Russellin teekannulle.

Lentävän spagettihirviön uskonto oli muutama vuosi sitten internet-ilmiö. Spagettihirviön seuraajat kutsuvat itseään pastafareiksi. Kyseessä on internet-ilmiön lisäksi poliittinen vaikuttaminen.
(Lähde: Wikipedia)

Keitä ovat pastafarit ja mistä tämä ”läppä”-uskonto on lähtöisin?

Alkujaan pastafarit lähti liikkeelle Amerikassa Kansasin osavaltiossa. Kyseisessä osavaltiossa tehtiin esitys, jossa haluttiin nostaa evoluutioteorian rinnalle älykkään suunnittelun idea. Bobby Henderson päätti esittää uskomuksen lentävästä spagettihirviöstä. Tällä hän halusi osoittaa, että tämä älykäs suunnittelija voi olla ihan kuka tahansa.

Hendersonin ajatus oli, että jos evoluutioteorian rinnalle nostetaan älykkään suunnittelijan idea, niin yhtäläisesti näiden rinnalle tulisi nostaa myös uskomus spagettihirviöstä. Tällä oli selvästi pyrkimys osoittaa, että älykkään suunnittelijan idea on täysin tuulesta temmattu hypoteesi.

Haastaako pastafarismi kristinuskoa? Miten?

Mitä älykkään suunnittelijan ideaan tulee, pastafarien argumentointi ampuu ohi. Älykkään suunnittelun edustajien mukaan ideassa on kyse tieteestä, eikä sen puolestapuhujilla ole sellaisia metodeja, joilla voitaisiin tutkia millainen älykäs suunnittelija on. Sen sijaan kristinusko uskontona tulkitsee älykkään suunnittelija olevan kolmiyhteinen Jumala.

Pastafarien ajatusmallin taustalla on jalostettu argumentti Russelin teepannusta. Russelin teepannun idea on, että uskonto on sama asia kuin joku väittäisi maan ja marsin välillä lentävän teekannun, jota ei kuitenkaan kukaan voi nähdä. Teekannun olemassa oloa ei siis kukaan voi todistaa ja väite on hyvin järjetön.

Onnistuvatko pastafarit haasteessaan?

Kristinusko ei vastaa tällaista teekannuun uskomista, sillä kristinuskossa uskotaan Jumalaan, joka on saanut kaiken alulle. Uskomme Jumalaan, jolla on kyvyt ja mahdollisuus luoda maailmankaikkeus. Russelin teekannu-argumentti on siis virheellinen. Lisäksi pastafarien yritys kritisoida kristinuskoa katteettomalla hölynpölyllä ei täytä hyvän argumentoinnin kriteerejä.

Miten kristittynä tuli suhtautua tällaisiin ilmiöihin tai argumentteihin, joilla provosoidaan tai halutaan osoittaa kristinusko epätodeksi?

Tällaiset ilmiöt saattavat herättää hämmennystä ja pelkoa siitä, että oma usko on osoitettu hölmöksi. Epäilyksiä ei tulisi kuitenkaan säikähtää, sillä niiden perimmäinen tehtävä on vahvistaa uskoa. Epäilykset ajavat meidät aidosti kyselemään. Rehellisesti kohdatut epäilykset ja niihin saadut perustellut vastaukset vahvistavat uskoa.

Epäilyt ovat vaarallisia jos ne saavat meidät passiivisiksi tai säikyiksi oman uskomme suhteen.

Epäilyt ovat vaarallisia jos ne saavat meidät passiivisiksi tai säikyiksi oman uskomme suhteen. Rohkaisisin kysymään kaikki kysymykset avoimesti ja voi vaikka kääntyä pastorin tai kokeneemman kristityn puoleen. Jos kristinusko sisältää totuuden, niin se kestää ja pysyy pystyssä kysymystemme edessä.

Miksi kristinusko ei ole läppää tai valhetta?

Kristinusko eroaa muista uskonnoista siinä, että kristinuskon avainasiat ovat tapahtuneet meidän historiassa. Tällä viittaan Jumalan ihmiseksi tulon, inhimillisen elämän ja Jumalan kuoleman teologiaan, joka on uskontojen joukossa aika ainutlaatuinen elementti. Raamattu vaikuttaa uskoon monin eri tavoin. Se voi vaikuttaa esimerkiksi järjen kautta, sydämen kautta ja jopa mielikuvituksen avulla.

Kristus kohtaa meitä Sanassa ja sakramenteissa. Ehtoollisessa Kristus antaa meille itsensä, ruumiinsa ja verensä ja me salatulla tavalla tulemme yhdeksi hänen kanssaan. Kuitenkin Jumalan olemus jää meille monelta osin mysteeriksi – emme tiedä paljoa. Kuitenkin saamme hänestä jatkuvasti erilaisia todistuksia.