Palkaton työ jää eläkeläisille

Palkaton työ jää eläkeläisille

Savon Sanomat uutisoivat nuoren työvoiman vähenemisestä vapaaehtoisjärjestöissä. Vapaaehtoistyöhön osallistuvien ikääntyminen huolestuttaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Järjestöjen mukaan entistä harvempi nuori on valmis sitoutumaan pitkäjänteiseen auttamistyöhön.

Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyössä suurin ikäryhmä ovat eläkeläiset. Johtaja Janne Juvakka sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö Soste ry:stä varoittaa, ettei järjestöjen vastuuta esimerkiksi kuntien täydentävistä vanhuspalveluista voida lisätä loputtomiin.

– Kun kuntapuolella talous sakkaa ja rahat menevät lakisääteisiin tehtäviin, järjestöiltä odotetaan yhä enemmän. Eivät järjestöt voi noin vain ottaa uusia tehtäviä, ellei raha liiku samalla.

Juvakan mukaan järjestöjen odotetaan ottavan harteilleen entistä enemmän vastuuta esimerkiksi vanhusten tuki-, virkistys- ja liikunnallisissa palveluissa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistyöhön osallistuu vuosittain arviolta lähes miljoona suomalaista. Soste:n alaisissa järjestöissä on arviolta noin 30 000 palkattua työntekijää ja 1,3 miljoonaa jäsentä.

Avustukset muodostavat noin neljänneksen sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta. Raha-automaattiyhdistyksen avustuksia ohjataan järjestöjen työhön vuosittain noin 300 miljoonaa euroa.

– Tämä on ollut ja on merkittävä lisävoimavara – kansainvälisessä vertailussa ainutlaatuinen, sanoo johtaja Päivi Voutilainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Hän toteaa, että väestön ikärakenteen muutos heijastuu järjestöihin.

– Toisaalta nykyisillä eläkeläisillä on 20–30 vuotta elämää edessään. Vapaaehtoistyö voi tarjota heille mielekästä tekemistä.

– Vapaaehtoistyöhön on oltava syvä kiinnostus. Siihen on vaikea pakottaa.

Lähde: Savonsanomat.fi
Kuva: sxc.hu/artotm

Kommentti: 
Harmillista, jos ajatellaan vain, että kaikesta pitäisi saada jotain takaisin, – että autetaan vain, jos siitä hyödytään jotenkin itse, saadaan palkkaa, vastapalveluksia tai jotain muuta.
Raamattu puhuu auttamisesta ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä aika kovinkin sanoin, todella puhuttelevasti:

“Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä?” (1.Joh.kirje 3:17)