Mitä Päivi Räsänen sanoi TV2 homoillassa

Mitä Päivi Räsänen sanoi TV2 homoillassa

 Yli 20 000 erosi kirkosta, syyllistä etsitään yhä

TV2 homoillan jälkeen on historiallinen joukkopako kohdannut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon. Median palstoilla on ahkerasti etsitty syyllisiä tapahtuneeseen. Syntipukin rooliin on haettu kansanedustaja Päivi Räsästä. Hänen arvostelijoikseen on ilmoittautunut myös Seurakuntalainen.fi -palvelussakin uutisoitu kulttuuriministeri Stefan Wallin.

Tunteita herättäneestä keskustelusta tuppaa usein asia-argumentit unohtumaan. Eli mitkä olivat ne Päivi Räsäsen lausunnot, jonka pohjalta väitetään erobuumin johtuvan. Nuotta.com ensimmäisenä kristillisenä uutismediana julkaisi ne suorat lainaukset, jotka Päivi Räsänen sanoi TV 2:n homoillassa 12.10.

LÄHDE: Teksti on lainattu Verkkouutiset -palvelusta, joka on poiminut aineiston kristillisdemokraattien puheenjohtajan Päivi Räsäsen lähetyksen eri vaiheissa käyttämät puheenvuorot Yle Areenan videoilta.

Näin Päivi Räsänen puhui (kaikki hänen sanomansa lainaukset):

Mä muistutan, että kyllä avioliittoon liittyy muitakin ehtoja. Eli ei yhteiskunnan avioliittonäkemys koskaan ole arvoneutraali. Paitsi että meillä avioliittolaissa sanotaan että avioliitto on miehen ja naisen välinen, niin siellä myös todetaan että se on kahden ihmisen välinen, eli emme hyväksy polygamiaa, monen henkilön yhtäaikaista avioliittoa, ja myös sitten lähisukulaisten avioliitot, jopa ottolasten ja ottovanhempien kanssa on kielletty. Eli kyllä avioliittoa säädellään arvojen pohjalta muillakin tavoin. Ja jos ajatellaan sitten tätä sukupuolisääntelyä, niin sehän on hyvin universaali. Kautta ihmiskunnan historian avioliitto on ollut miehen ja naisen välinen sopimus perheen perustamisesta. Ja ajattelen että se selitysvastuu on niillä jotka haluavat muuttaa, eli miksi halutaan muuttaa, ei niinkään niillä jotka nojaavat tähän universaaliin historialliseen käsitykseen miehen ja naisen välisestä avioliitosta, jolla on tietysti myös kristillinen arvopohja, mutta ei pelkästään se, hyvin monissa uskonnoissa nähdään, että avioliitto on nimenomaan miehen ja naisen välinen.

No ensinnäkin sanon sen, että kristillisdemokraatit on ottaneet selkeän kannan heh-heh siihen että haluamme säilyttää avioliiton miehen ja naisen välisenä. Emme ole itse olleet nostamassa tätä vaaliteemaksi tai hallituskysymykseksi, mutta vihreät ja kokoomus ovat sen nostaneet, joten kyllä se varmasti tulee olemaan yksi näitä tulevien vaalien kysymyksiä. Äänestäjät ratkaisevat. Äänestäjät todellakin nyt tulevissa vaaleissa valitsevat sen eduskunnan joka päätöksen tekee. Minä en pidä mitenkään mahdottomana sitä, etteikö tuleva eduskunta voisi säilyttää miehen ja naisen välisen avioliiton, eli kyllä näen, että esimerkiksi kokoomuksen ja keskustan äänestäjäkunnassa on todella paljon sellaisia, jotka eivät hyväksy oman puoluejohtonsa arvoliberaalia linjausta.

Erittäin selkeä

Kyllä mä ajattelen että tässä jos missä asiassa Raamattu on kyllä erittäin selkeä. Mä en ymmärrä miten sitä voi ylipäänsä tulkita toisin, sillä avioliitto asetetaan niin selkeästi miehen ja naisen välille ja myös homoseksuaalinen käyttäytyminen niin selkeästi myös Uudessa Testamentissa nähdään Jumalan tahdon vastaisena ja syntinä. Ja mä itse ajattelen, että myös homoseksuaaleja kohtaan on oikein ja rehellistä se, että kirkon taholta he saavat kuulla myös Raamatun aidon lain ja evankeliumin. Eli siis tää Jumalan laki, joka koskee meitä kaikkia seksuaalielämän alueelta, on sitä varten tarkoitettu, että ymmärtäisimme olevamme syntisiä ja että tarvitsemme armoa.

Niin, mä olen kyllä Oraksen kanssa siinä samaa mieltä, että kun on koulukiusaamista tai muuta kiusaamista niin ei sitä syytä pidä todellakaan lähteä siitä kiusaamisen kohteesta etsimään. Että siinä suhteessa ajattelen kyllä ihan samalla tavalla. Mutta ajattelen, että kyllähän jokainen lapsi, jokainen meistä on syntynyt yhdestä äidistä ja yhdestä isästä. Eli kaikki me tarvitaan syntyäksemme biologista isää ja äitiä. Ajattelen että kyllä lapsen kehityksen ja kasvun kannalta on ihanteellisin tilanne se, että tää sosiaalinen ja juridinen ja biologinen vanhemmuus mahdollisuuksien mukaan menee käsi kädessä. Totta kai on tilanteita jossa tulee, esimerkiksi kuoleman kautta yksinhuoltajuutta tai muista syistä, mutta ei siihen pidä ehdoin tahdoin pyrkiä, että lapsella ei olisi äitiä ja isää. Ja mun mielestä on tehty virhe yhteiskunnassa, kun meillä on hyväksytty tämä sisäisen adoption laki, joka merkitsee sitä että lapsella voi olla yhtäaikaa kaksi juridista äitiä tai kaksi juridista isää. Se sulkee samalla pois esimerkiksi naisparien perheessä sen, että tällainen lapsi ei koskaan voi saada isää. Ja kyllä se isän tarve on syvällä ihmisessä. Se ei välttämättä näy ihan siinä heti edes ensimmäisten vuosikymmenien aikana. Mutta on aika riipaisevaa, kun 80-vuotiaita ihmisiäkin tulee itkemään sitä isän puutetta ja haluais vielä siinä vaiheessa tietää, kuka on minun isäni.

Kysymys: Mutta eikö muutenkin ole paljon isättömiä lapsia?

Se ei ole mikään ihannetilanne, ei todellakaan mikään ihannetila, johon pitäisi pyrkiä ja tehdä tieten tahtoen sellaista lainsäädäntöä jossa lapsi ei edes koskaan enää voi saada isää.

Kysymys: Ovatko homovanhemmat kelvottomia vanhempia?

Ei ole siitä kysymys. Ei pidä laittaa rinnakkain kelvottomia heterovanhempia ja rakastavia homovanhempia, tottakai kaikki lapset tarvitsevat rakkautta, antoipa sitä sitten homoseksuaali tai heteroseksuaali, se on kaikki lapsen kannalta tietenkin ensiarvoista, mutta toinen asia on se, että kyllä meillä on syvä tarve äitiyteen ja isyyteen siis omien vanhempien kohdalla ja mun mielestä tätä puolta ei tulisi sivuuttaa. Eli jokainen lapsi syntyy äidistä ja isästä, ja tätä biologisen ja sosiaalisen vanhemmuuden yhteyttä tulisi tukea mahdollisuuksien mukaan.

Ihmiskokeessa

Siis mun mielestä tässä ei ole nimenomaisesti kysymys aikuisten oikeudesta lapseen. Vaan silloin kun puhutaan adoptiosta, niin kyllä siinä on ennen muuta kysymys lapsen oikeudesta vanhempiin ja turvaan ja huolenpitoon. Kun Juha Jämsä otti tän 15 vuoden seurannan puheeksi, niin totean että se on aika lyhyt aika. Se on todella lyhyt aika. Jos ajatellaan vaikkapa sotalapsien kokemuksia jotka ovat menettäneet isänsä sodassa, niin monet kertovat että vasta viiden tai kuudenkympin iässä alkaa se omien juurien etsimisen tarve. Kyllä mä väitän että me ollaan tässä tilanteessa suomalaisessa yhteiskunnassa ja länsimaisissa yhteiskunnissa aikamoisessa ihmiskokeessa. Vasta muutaman vuosikymmenien päästä nähdään, että mitkä on sen seuraukset. Ja mun mielestä ongelmana on nimenomaan se että kun lähdetään siitä että äitiys ja isyys on aivan ikiaikaisia käsityksiä, niin niitä ollaan murtamassa ja muuttamassa silloin kun muutetaan lainsäädäntöä adoptio-oikeudesta. – En sano että rappeutuu, en väitä, mutta edelleen korostan että lapsen kannalta tärkeintä on se huolenpito ja pysyvyys ja rakkaus, ja sitä aivan varmasti homoseksuaalit on ihan yhtä kelvollisia kuin heteroseksuaalit, riippuu ihmisestä, mutta sen lisäksi on oleellista myös se että lapsella on äiti ja isä. Eli ne ovat myös tärkeitä asioita. Ei niitä pidä laittaa vastakkain. Vaan ne tukevat ja täydentävät toisiaan.

Niin siis, mun mielestä tässä on välttämätöntä erottaa ihmisen taipumus, taipumus tuntea kiintymystä ja seksuaalisia tunteita samaa sukupuolta olevaa henkilöä kohtaan. Ja sitten se, että millä tavalla seksuaalisesti käyttäytyy. Eli harjoittaako niin sanotusti homoseksuaalisuutta. Koska kristillisen etiikan näkökulmasta tämä jälkimmäinen on moraalinen kysymys. Se että ihmisellä on erilaisia taipumuksia, niin eihän se ole kenenkään vika. Meillä kaikilla on erinäisiä taipumuksia ja (tekee lainausmerkit) rikkinäisyyttä omassa seksuaalisuudessa ja kaikki ihmiset tulee hyväksyä niin harrastekerhoihin kuin seurakunnan toimintaan kuin vaikkapa kristillisdemokraattiseen puolueeseen toimimaan. Esimerkiksi omassa ystäväpiirissäni on paljon sellaisia, useita henkilöitä, jotka kokevat homoseksuaalista identiteettiä, mutta silti pitävät vääränä esimerkiksi samaa sukupuolta olevien avioliittoa tai yhdessä elämistä. – Nelinkertainen itsemurhariski? – Mä uskon että kyllä se johtuu varmasti meistä muista ihmisistä. Kyllä mä olen siinä ihan samaa mieltä, että on väärin, että ihmisiä syrjitään tai tuomitaan. Ehdottomasti. Mutta varmasti se liittyy myös siihen omaan kasvuprosessiin. Sillä kyllä ihminen sisällään tietää, että jos hän on esimerkiksi homoseksuaalisessa suhteessa, niin hän tekee jotain sellaista, mikä on esimerkiksi kristillisen ihmiskuvan … väärin.

Tuo tutkimus kertoo kyllä siitä, kun vanhemmilta on kysytty, että… ylipäänsä ei pidetä sopivana että opettaja kertoo omasta seksuaalisuudestaan, kun siinä on tuo sana seksuaalinen suuntautuminen. Olipa sitten heteroseksuaali tai homoseksuaali. Luulen että tämä selittää aika pitkälti sen, että, eihän opettajat yleensä oppilailleen kerro henkilökohtaisen elämänpiirinsä asioita eikä se välttämättä kuulu siihen opetustilanteeseen.

Aiheeseen liittyvää: