Uskonnottomia jo yli miljoona

Uskonnottomia jo yli miljoona

Lähes joka viides suomalainen ei ole minkään rekisteröidyn uskonnollisen ydyskunnan jäsen. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien henkilöiden määrä ylitti miljoonan rajan vuonna 2010. Määrä on kaksinkertaistunut kahdessa vuosikymmenessä.

Eroja on sukupuolten ja alueiden välillä. Miehistä 22 prosenttia ja naisista 16 prosenttia on uskonnottomia. Lisäksi Uudenmaan maakunnassa uskonnottomia oli 27 prosenttia väestöstä kun taas Etelä-Pohjanmaalla vastaava osuus oli yhdeksän prosenttia.

Muutos on ollut nopea. Vuonna 1980 väestöstä 90 prosenttia kuului Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kun vuoden 2010 lopussa enää vain 78 prosenttia. Ortodoksisen kirkkokunnan jäseniä oli prosentti ja muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvia myös prosentti väestöstä.

Lähde: Tilastokeskus