Okkultismissa kiehtoo yliluonnollisuus


Miten kristityn tulisi suhtautua okkultismiin?  Mikä okkultismissa houkuttelee? Kysymyksiin vastaa nuorempana okkultismissa mukana ollut Sami Asp.

Teksti Susanna Hulkko | Kuva Unsplash

Mitä okkultismi on?

Tämä on vaikea kysymys, sillä okkultismi on laaja käsite. Voisi kuitenkin sanoa, että se on uskonnollista toimintaa, jossa pyritään vaikuttamaan yliluonnollisiin asioihin. Okkultismiin liittyy erilaisia rituaaleja, loitsuja sekä kirjallisuutta. Okkultismi tarkoittaa salatiedettä. Okkultismissa on kyse itsensä kehittämisestä ja voimien saamisesta. Usein tarkoitus voi olla ihan hyvä ja osa ajattelusta jopa mukailee Raamattua. Osa on kuitenkin Raamatun vastaista. Totuutta sotketaan ja vääristellään.

Missä ovat okkultismin juuret?

Wikipedia-vastaus voi olla erilainen, mutta okkultismin juuret ovat jo syntiinlankeemuksessa. Silloin ihminen aloitti kaikenlaisen uskonnollisen toiminnan. Paholainen houkutteli uskomaan valheita, jotka eivät olleet Jumalan sanan mukaisia. Siitä lähtien ihmisellä on ollut taipumus kyseenalaistaa Jumalan sanaa ja kysyä, onko Jumala todella sanonut näin. Okkultismiin liittyen, on mielenkiintoista, että Eedenin puutarhassa paholainen kyseenalaisti ja muutti Jumalan sanaa. Toisen Aadamin eli Jeesuksen kanssa paholainen käytti Jumalan sanaa sellaisenaan yrittäessään saada Jeesuksen lankeamaan.

“Okkultismin juuret ovat jo syntiinlankeemuksessa.”

Mikä okkultismissa houkuttelee?

Ihmisessä on luonnostaan voimakas kiinnostus kaikkea yliluonnollista kohtaan. Sopivasti mainostettuna ja hyvään pakettiin laitettuna okkultistiset asiat voivat olla todella houkuttelevia. Ihmistä kiinnostaa myös kaikki, mikä koskettaa häntä itseään. Esimerkiksi persoonallisuustestit kiinnostavat kaikkia juuri siksi, että meitä kiinnostaa oma itsemme. Okkultismi osuu juuri tähän ihmisen kiinnostukseen kohteeseen. Siinä saatetaan luvata, että sinussa on henkisesti jotain erityistä, ja sinulla on mahdollisuus saada erilaisia voimia ja valtaa.

Mitä kristityn olisi hyvä tietää okkultismista?

Yliluonnollinen todellisuus on olemassa ja se on ihan todellinen asia. Tärkeää on kuitenkin tietää mitä Raamattu sanoo. Kuten jo edellä mainittiin Paholainen käyttää suoria valheita tai osatotuuksia. Jumalan sana kertoo meille totuuden ja siinä kannattaa pysyä. Itsensä kehittämisen sijaan riittää kun keskittyy Jeesukseen. Pelastus tulee kokonaan ihmisen ulkopuolelta, eikä ihmisen tarvitse koskaan ankkuroitua omaan itseensä, joka voi pettää. Evankeliumi on meidän ulkopuolelta tuleva ja varma asia johon voi luottaa.

“Itsensä kehittämisen sijaan riittää kun keskittyy Jeesukseen.”

Millä tavalla okkultismi ilmenee nykyään?

Kun kristillisyyttä ollaan työntämässä pois, niin okkultismilla alkaa olla enemmän tilaa ja kysyntää. Joskus okkultismia on myös kristittyjen piireissä. Keskitytään niin voimakkaasti yliluonnollisiin kokemuksiin, ihmeisiin, näkyihin tai profetioihin, että ne menevät Jumalasuhteen ohi. Jotkut ovat menettäneet uskonsa, kun uskonelämässä ei enää olekaan tapahtunut suuria ja ihmeellisiä asioita. Tällöin ihmiselle ei olekaan riittänyt Jumalan sana vakuudeksi Jumalan rakkaudesta. Yliluonnolliset asiat eivät riitä ihmistä pitämään oikealla tiellä, siihen riittää vain Jumalan sanaan ja lupauksiin luottaminen ja uskominen.

Okkultismina voidaan pitää sellaista henkistä oppia ja toimintaa, jonka sisältöä tai menetelmiä ei ole päästetty yleiseen tietoon. Okkultismilla voidaan viitata mihin tahansa salassa harjoitettuun maagiseen tai yliluonnolliseen taitoon.

Yleensä okkultismilla ymmärretään melko laveaa joukkoa oppeja ja menetelmiä, joiden avulla niiden harjoittajat yrittävät salatun tiedon ja taidon, esimerkiksi magian, avulla käyttää hyväkseen yliluonnollisia voimia tai päästä yhteyteen tuonpuoleisen kanssa.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Okkultismi