Helmi: Jumalan ja ihmisen Poika

Helmi: Jumalan ja ihmisen Poika

Joulun sanoma voidaan tiivistää yhteen ainoaan sanaan, inkarnaatioon. Inkarnaatio tarkoittaa sitä, että Jumala omaksui Jeesuksessa ihmisluonnon ja ihmispersoonan. Joulun sanoma on siinä, että Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi.

Jumala tuli ihmiseksi, koska ihmiskunnan pelastuminen vaati sitä. Jumalan ja ihmisen välit olivat katkenneet syntiinlankeemuksessa ja synti erotti ihmisen Jumalan yhteydestä. Lankeemusta oli seurannut rangaistus: kärsimys, kuolema ja ikuinen kadotus.

Jumalan lapso syntyy

Yhdeksän kuukautta ennen Jeesuksen syntymää enkeli Gabriel toi Nasaretin kaupungissa asuvalle nuorelle naiselle viestin. Enkeli ilmoitti, että tämä tulisi raskaaksi Pyhän Hengen vaikutuksesta ja synnyttäisi pojan, maailman Vapahtajan. Nainen, Maria nimeltään, oli kihloissa puuseppä Joosefin kanssa.

On tärkeää, että pidämme kiinni enkelin viestistä. Mikäli Jeesus nimittäin olisi ollut Joosefin biologinen poika, hän olisi ollut sikiämisestään saakka syntinen, niin kuin muutkin ihmiset. Jeesuksen yliluonnollinen sikiäminen Pyhästä Hengestä takasi kuitenkin sen, että Jeesus ei ollut perisynnin alainen, vaan synnitön ja pyhä. Näin hän saattoi viattomana uhrina ottaa harteilleen ihmiskunnan syntivelan.

Jumala tuli ihmiseksi, kun Jeesus syntyi jouluyönä pienessä Betlehemin kaupungissa. Hänen elämänsä tähtäsi sen ensi askelista alkaen yhteen ainoaan maaliin: Golgatan ristille. Jokaisen Jeesuksen elämänvaiheen tarkoitus oli varmistaa, että ihmiskunta pelastuisi synnin rangaistuksesta ja pääsisi uudelleen Jumalan yhteyteen. Myös joulun tapahtumat kertovat tästä Jumalan upeasta pelastussuunnitelmasta.

Jeesus syntyi yhdeksän kuukauden raskausajan jälkeen, aivan niin kuin kuka tahansa ihmislapsi. Hänet kapaloitiin ajan tavan mukaan ja hän oli lapsen lailla riippuvainen vanhemmistaan. Jeesuksen myöhempiä vaiheita kuvatessaan Raamattu kertoo, että hän söi, joi, väsyi, vihastui, itki. Lopulta Jeesus kohtasi myös ihmiselämän viimeisen vaiheen: kuoleman.

Tosi ihminen kuten sinä

Huomaamme, että Jeesuksen syntymä, elämä ja kuolema todistavat hänen olevan todellinen ihminen. Jeesus ei ollut jumalaolento ihmishahmossa vaan oikeaa lihaa ja verta. Tämä on hyvin lohdullista, sillä nyt Jumala tietää, miltä tuntuu olla ihminen. Saamme uskoa, että Jumala ei ole ulkopuolinen ihmisen tuskalle ja hädälle, vaan kykenee kokemuksesta tietämään, mitä ihmiselämä todella on. Heprealaiskirjeen mukaan: ”Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan” (Hepr. 2: 18).

Kipujen mies, ristin sankari

Tärkeää on muistaa, että vain todellinen ihminen saattoi ottaa kannettavakseen ihmisten synnit; Jeesuksen täytyi olla yksi meistä, jotta hän kykenisi kantamaan harteillaan sen rangaistuksen, joka meille synnin tähden kuului. Hän oli sijaiskärsijä meidän puolestamme. Filippiläiskirjeen mukaan: ”Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.” (Fil.2: 6 –8.)

Oikea Jumala

Jotta Jumalan pelastussuunnitelma olisi täydellinen, Jeesus ei missään vaiheessa maanpäällistä elämäänsä lakannut olemasta Jumalan Poika. Vakuuttavimman todistuksen tästä antaa Isä Jumala, joka Jeesuksen kastehetkellä todisti Pojastaan: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt” (Matt. 3: 17). Emme saa luopua Jeesuksen täydestä jumaluudesta, sillä pelkkä ihminen ei olisi koskaan voinut sovittaa ihmiskuntaa Jumalan edessä.

Tässä on ideaa

Jeesus on Jumalan ja ihmisen Poika. Hän oli ja on todellinen Jumala ja todellinen ihminen samassa persoonassa. Hänen tiensä Betlehemin tallista Jerusalemin kaupunkiin ja sen synkälle kukkulalle on maailmanhistorian koko sisältö. Golgatalla Jumalan pelastussuunnitelma sai sinetin seimen lapsen huutaessa maailmalle: ”Se on täytetty” (Joh. 19: 30). Inkarnaation ihmeestä alkanut työ oli viimeistä piirtoa myöten saatettu päätökseen ja maailma oli vapaa. Se tarkoittaa, että sinäkin olet vapaa. Syntisi on annettu sinulle anteeksi, syyllisyytesi on sovitettu, taivas on auki ja enkelit laulavat: ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa.”

Seurakuntapastori Markus Malmivaara
Vammalan seurakunta

Kuvankäsittely Saara Räty