N-joulukalenteri17: Kolminainen maailmamme

N-joulukalenteri17: Kolminainen maailmamme

Nuotan uuden joulukalenterin 17. luukku

Nuotan lukijoille ei pitäisi tulla yllätyksenä, että elämme hyvin erityisessä maailmassa. Jumalan kädenjälki näkyy koko maailmankaikkeudessa, mutta se tulee sitä ilmeisemmäksi, mitä lähemmäksi me pääsemme pientä sinistä planeettaamme ja ihmisolentoa.

Sitten asiaan. Maailma on kolmiyhteinen. Se ei tietenkään todista, että Jumalankin on oltava kolmiyhteinen, mutta se todistaa kristinuskon keskeisen opin kolmiyhteisestä Jumalasta mahdolliseksi, ja avaa meille ikkunan suureen mysteeriin. Näin Joulun ollessa ovella, tämä kertoo meille siitä, kuinka lapsi, joka kauan sitten laskettiin seimeen makaamaan, saattoi olla juuri sitä, mistä Jesaja sanoo:

“Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus ja  hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.” (Jes. 9:5 Kr. 33/38)

Universumin kolme säiettä: tila aine ja aika

“Alussa Jumala loi taivaan ja maan.” (1. Moos. 1:1)

460x60v1

On sanottu, että Raamatun ensimmäinen jae kuvaa mahtavasti universumin kolmitasoisuutta. Siinä sanotaan, että Jumala loi alussa (aika alkaa) taivaan (tila saa alkunsa) ja maan (materia saa alkunsa). Toisin sanoen ajan, tilan ja aineen alku on kuvattu yhdessä ja samassa jakeessa yhtenä ja samana tapahtumana. Jumala luo tila-aine-aika -maailman.

Tila-aine-aika -maailmaamme voidaan käyttää vertauskuvana Jumalan kolmiyhteisyydestä. Vertauskuvat eivät koskaan ole täydellisiä, mutta tämä avaa hienoja näkymiä siihen, miten Pyhä kolmiyhteinen Jumala voi olla yksi olemus olematta yksi persoona.

Tila aine ja aika lähemmässä tarkastelussa

Henry M. Morrisin teos The New Defender’s Study Bible vertaa tilaa Isään, ainetta Poikaan ja aikaa pyhään henkeen.

Tila (1) on näkymätön perusta kaikelle, mitä maailmamme (0) sisältää. Aine (2) tuo maailman näkyvään ja ymmärrettävään muotoon. Aineen ja tilan lisäksi tarvitaan aika (3) joka tekee maailman tapahtumien ja kokemusten kautta käytettäväksi ja koettavaksi. Jokainen osa maailmaa on samaan aikaan kaikkialla. Aineesta ei voi tehdä maailmaa ilman tilaa, eikä tilasta voi tehdä maailmaa ilman aikaa, tai toisinpäin.

Samalla tavoin kolmiyhteinen Jumala (0) pohjautuu Isään (1), tuli keskellemme pojassa Jeesuksessa (2) ja on meidän sisällämme ja vaikuttaa meihin Pyhässä Hengessä (3).

Kolminaisuutta naurettavuuteen saakka

Tila itsessään antaa meille toisen metaforan, joka on tila-aika-aine -universumia tunnetumpi ja helpommin ymmärrettävä.

3D on kaikille tuttu käsite. Jo alakoululaiset oppivat, että kuutiometri on yhtä kuin, metri kertaa metri kertaa metri. Juuri tähän laskutoimitukseen törmää jokainen kristillisestä uskonpuolustuksesta eli apologetiikasta kiinnostunut.

Tässä analogiassa tila (0) on yhtä kuin ensimmäinen ulottuvuus (esim leveys) (1), joka näkyy toisessa ulottuvuudessa (esim. korkeus) (2) ja jonka voi kokea kolmannen ulottuvuuden (syvyys) (3) kautta.

Ajassa on kyse tulevasta (1), nykyisestä (2) ja menneestä (3). Aineessa puhutaan energiasta (1), liikkeestä (2) ja siitä seuraavista ilmiöistä (3). Mitä tämä siis meille merkitsikään.

Kolmisäikeisyys ja joulu

Koko universumi koostuu siis kolmesta kokonaisuudesta. Näitä kolmea ei voida ottaa täysin erilleen toisistaan, mutta ne silti ovat eri asioita. Jokainen näistä kolmesta taas koostuu kolmesta asiasta.

Kuten sanottu, tämä ei todista sitä että Jumala on kolmiyhteinen. Se todistaa sen, että kolmiyhteisyys on mahdollinen asia. Joitakin asioita ei edes voisi olla olemassa ilman kolmen asian tasapuolista yhteisvaikutusta.

Näin joulun aikaan oppi kolminaisuudesta on erityisen tärkeässä asemassa. Jos Jumala ei voisi olla kolmiyhteinen, ei Jeesus myöskään voisi olla “ tosi Jumala tosi Jumalasta”. Silloin voisimme odottaa seimessä uinuvalta pienokaiselta hyvin vähän – hän ei voisi vapauttaa meitä synnin kahleista.

Raamatusta me kuitenkin tiedämme, että Jeesus, Jumala ja Pyhä Henki ovat yhtä. Tätä totuutta me taas voimme havainnollistaa niin kutsutun “yleisen ilmoituksen” eli luodun maailman kautta. Koska Jeesus siis oli todella Jumala, hän saattoi lohduttaa syntisyytensä kanssa kamppailevia opetuslapsiaan seuraavasti:

“Jeesus vastasi: ‘Mikä on ihmiselle mahdotonta, se on mahdollista Jumalalle.’” (Luuk. 18:27)

Kirjoituksessa on käytetty lähteenä Henry M. Morrisin kirjaa Te New Defender’s study bible

468x60v4