Mtv: Nuoret entistä raittiimpia

Mtv: Nuoret entistä raittiimpia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän tutkimuksen mukaan nuorten alkoholinkäyttö on selvästi vähentynyt 2000-luvulla.
– Tutkimustulokset ovat sinänsä positiivisia, vaikka suomalaisten nuorten humalahakuisuus on edelleenkin huolestuttava ilmiö. Hyvä, että tällaista kehitystä on tapahtunut, kertoo hyvinvointi- ja terveystyön päällikkö Seppo Soine-Rajanummi Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

Kouluterveyskyselyn mukaan vähintään kerran kuukaudessa vahvaan humalaan itsensä juovien nuorten osuus on laskenut etenkin peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisilla.
Vahvaan humalatilaan juovien nuorten osuus on laskenut reilusta neljänneksestä noin kymmenesosaan vuosina 2000­-2013.

– Nuoret ovat osaltaan tulleet fiksummiksi. Elämyksiä haetaan muistakin asioista kuin alkoholinkäytöstä, Soine-Rajanummi kertoo.

Teini-ikäiset ovat nykyisin myös aiempaa raittiimpia. Kun 2000-luvun alussa noin neljäsosa peruskoulun 8. ja 9.luokkalaisista oli raittiita, nykyään heitä on jo puolet. Myös lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden raittius on lisääntynyt viime vuosina. Vuonna 2013 lukiolaisista oli raittiita noin joka neljäs ja ammattiin opiskelevista noin joka viides.
– Nuoret viettävät nykyään enemmän aikaa netissä. Yksilöllistymisellä ja uusien positiivisten asioiden hakemisella on oma merkityksensä. Perinteinen suomalainen alkoholinkäyttötottumus ei ole nuorten mielestä enää niin trendikästä, Seppo Soine-Rajanummi Mannerheimin Lastensuojeluliitosta arvioi.

Lähde: Mtv.fi
Kuva: sxc.hu/marcos_bh 

Kommentti:
Nuoria koskevien huolestuttavien uutisten seasta on kiva löytää jotain positiivistakin!

”Iloitse varhaisista vuosistasi, nuorukainen, nauti nuoruutesi päivistä! Seuraa sydämesi teitä ja silmiesi haluja, mutta muista, että Jumala vaatii sinut kaikesta tuomiolle.” Saarn. 11:9

 

Aamulehti: Opiskelijoiden juomiseen haetaan ratkaisua