Miten liberaaliin kristittyyn tulisi suhtautua?


Jukka Niemelä on perheenisä, SLEYn eteläisen alueen johtaja ja Inkerin kirkon pappi. Mitä on liberaali kristillisyys? Lue mitä Jukka haluaa kertoa aiheesta meille.
Teksti Roosa Ilomäki | Kuva Tiinamariia Heimari

Keitä ovat liberaalit kristityt, entä konservatiivit?

Käsitteenä liberalismi viittaa vapauteen ja vapaamieliseen ajatteluun ja toimintaan. Länsimainen käsitys vapaudesta on se, että ei ole rajoja, ja yksilön vapaus on keskeinen arvo sinällään. Raamatusta ymmärrämme, että ihmisen vapauteen kuului rajat jo ennen syntiinlankeemusta, silloin kun ihminen eli vapaana.

Liberaaliteologia on yksilön päätäntävaltaa korostava. Liberaali kristitty korostaa yksilön vapautta enemmän kuin esimerkiksi perinteisiä arvoja tai kirjoitettua sanaa. Konservatiivi kristitty uskoo ja tunnustaa, että Jumala puhuu Raamatussa. Hän lukee Raamattua Jumalan sanana ja haluaa säilyttää vanhoja perinteitä. Liberaalissa suuntauksessa yksilön vapaus korostuu, kun hän asettuu Raamatun yläpuolelle ja päättää itse.

Miten liberaalit eroavat konservatiiveista?

Liberaalin ja konservatiivin voi erottaa heidän käyttäytymisestään: suhtautuminen avosuhteeseen ja avioliittoon on yksi esimerkki. Liberaali voi ajatella, että haluaa sukupuolielämän, mutta ei koe tarvitsevansa siihen avioliittoa. Konservatiivi taas tarvitsee ja haluaa avioliiton turvaamaan sukupuolielämän.

Konservatiivin ja liberaalin ihmisen käsitys omatunnosta ja arvoista eroavat. Liberaali kristitty voi pitää tärkeänä aivan muita arvoja kuin konservatiivi. Kun omatunto paadutetaan, silloin mielletään ne asiat oikeiksi, jotka Raamattu nimeää vääriksi. Liian herkkä omatunto taas mieltää sellaisiakin asioita synniksi, jotka eivät Raamatun mukaan ole syntiä. Joka tapauksessa niillä, joiden omatunto on sidottu Raamattuun, on oikea omatunto.

Mitä Raamattu sanoo liberaalien kohtaamisesta?

Rakkauden kaksoiskäsky: “Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi” kertoo meille, kuinka kohdata eri uskontojen, lahkojen ja eri tavoin uskovien yhteisöjen jäseniä. Raamattu kehottaa olemaan kaikkia kohtaan lempeä ja ystävällinen.

Raamattu myös ohjeistaa ojentamaan rakkaudessa niitä, jotka ovat kulkemassa harhaan. Jos oma identiteetti on vahvalla perustalla, voi kohdata myös heitä, jotka ovat vieraantuneet siitä elämästä, joka on Jumalasta. Konservatiivi ajattelee, uskoo ja tunnustaa, että Raamatun sanoma antaa ihmiselle perustan, jonka varassa on hyvä elää ja kuolla.

Lähetystä ja monimuotoisuutta

Liberaaleilla kristityillä on lähetystyötä, missä korostuu yksilökeskeisyys, humanitaarinen apu, jossa painotetaan tämänpuoleista elämää, eikä niinkään kuoleman jälkeistä aikaa. Konservatiivit tekevät lähetystyötä ”kahdella kärjellä”, humanitaarinen apu on tärkeä – evankeliumi Jeesuksesta on välttämätön. Liberaalit pyrkivät ohjaamaan lähetystyötä esim. heille, jotka ovat alakynnessä. Myös sortajat tarvitsevat evankeliumia Jeesuksesta, syntisten Vapahtajasta.

Sekä liberaalien että konservatiivien porukoilla on varmasti monimuotoisuutta ryhmien sisällä. Tapoihin voi vaikuttaa paljonkin se, mistä päin Suomea on, mitkä herätysliikkeet on vaikuttaneet alueella ja millaista opetusta seurakunnassa on annettu. Kodin perintöä ei myöskään kannata unohtaa – mitkä arvot kodissa on muokanneet elämää ja ajattelua.

Liberaaliteologia
Liberaaliteologia korostaa yksilön päätäntävaltaa. Yksilön vapaus korostuu, kun hän asettuu Raamatun yläpuolelle ja päättää itse.