Miten kohdata masentunut ystävä?


Mielenterveyden häiriöt lisääntyvät nuorten keskuudessa koko ajan. Psykoterapeutti Seija Leppänen vastaa kysymykseen, kuinka kohdata ystävä, joka kärsii mielenterveysongelmista. 

Teksti Annika Jalovaara | Kuva Unsplash/Anthony Tran

 

Miten tunnistaa mielenterveyden häiriö? Milloin tarvitaan ammattiapua?

Surumielisyys ja ahdistus kuuluu jokaisen elämään siinä missä hyvätkin hetket, mutta negatiivisten tunteiden kesto erottaa häiriön normaalista. Jos ahdistus tai masentuneisuus kestää päivästä toiseen eikä helpota, siihen kannattaan tarttua. Jos se pysäyttää nuoren toiminnan tai arjen toiminnot, on kyse mielenterveyden häiriöstä.

Ystävä kannattaa aina ohjata ammattiavun piiriin, kun hän ei pääse irti samoista, pitkään jatkuneista negatiivisista ajatuksistaan, kun mikään kannustava tai positiivinen ajatus ei tunnu vaikuttavan ja kun uskova ystävä ei koe, että Jumalan armo riittäisi hänelle.

Miten kohtaan masentuneen tai ahdistuneen ystävän?

Tärkeintä toisen kohtaamisessa on olla läsnä ja kuunnella. Myöskin rehellisyys on avainasemassa, koska auttajakaan ei saa yrittää olla jotain, mitä hän ei ole. Ystävän kanssa keskustellessa on hyvä olla selvillä oman mielensä kanssa ja tietää, onko valmis siihen, että toisen auttaminen ja kuunteleminen ei ole yhdellä keskustelulla ohi. Jos on valmis siihen, silloin voi sanoa rehellisesti: ”Mä olen olemassa sua varten. Kerro.”

Auttajan roolissa olevan kannattaa myös tutustua aiheisiin. Ystävän ei tarvitse olla ammattilainen voidakseen auttaa, mutta tietoa kannattaa aina hakea.

Miten ystävä voi helpottaa toisen ahdistunutta oloa?

Jos ystävän masennus on syvä, ohjeistus on turhaa ja hän tarvitsee ammattiapua. Kun toinen selviää arjestaan, hänen kanssaan voi lähteä keskustelemaan. Masennuksella ja ahdistuksella on aina ihmiselle itselleen viesti, jota pitää kuunnella.

Ihmisen sisällä on ikään kuin tunneämpäri, jonne käsittelemättömät tunteet kertyvät elämän ajalta. Jos ihmisellä on paljon käsittelemättömiä kipuja ja tunteita ämpärissään, ne usein nousevat kaikki pintaan, kun alkaa ahdistamaan. Silloin ystävän kuunteleminen toimii hänen tunneämpärinsä tyhjentämisenä. Toiselta voi kysyä ahdistuksen laukaisevista tekijöistä ja tilanteista.

Mitä masentuneelle ei kannata sanoa?

Mielenterveysongelmista kärsivälle ei kannata vain ladella uskoville tuttuja fraaseja kuten “kannattaa rukoilla” ja “Jumala kyllä auttaa”. Totta on, että Jumala on kanssamme ja auttaa, eikä rukous koskaan ole turhaa, mutta silloin kun ihminen on masentunut, tämä ei riitä auttamaan häntä.

On helppoa sanoa, että rukoilee toisen puolesta ja olla oikeasti ottamatta vastuuta lähimmäisestä. Tärkeää onkin olla vastuullinen masentuneen tai ahdistuneen ystävän kohdalla, ja auttaa häntä myös kaikin inhimillisin keinoin. Vaikka toiselle ei osaisi sanoa mitään, voi hänelle silti olla läsnä ja kuunnella.

Entä kun oma apu ei riitä?

Silloinkin, kun ystävän apu ei enää riitä mielenterveysongelmien kanssa kamppailevalle, toisen rehellinen läsnäolo on merkittävää. Vaikka ei olisikaan vastauksia, halu olla toisen rinnalla riittää.

Se, minne masentunut ystävä on ohjattava, riippuu masennuksen tasosta. Pitkä masennusjakso vaatii myös pitkän ajan työskentelyn, kuten psykoterapian, johon voi saada tukea Kelalta psykiatrin lausuntoa vastaan. Kunnallisiin mielenterveystoimistoihin ja seurakunnan diakoneille pääsee ilmaiseksi. Ystävältä voi myös kysyä, saisiko hänen asioihinsa kysyä neuvoa anonyymisti joltakin luotettavalta vanhemmalta uskovalta, jos hän ei halua itse keskustella.

 

 

Mielenterveysongelmat ovat nuorten tavallisimpia terveysongelmia. 5-10% suomalaisista nuorista kärsii masennustilasta, 10% on ahdistuneisuudesta ja 10-15% on toistuvista itsetuhoisista ajatuksista. Masennuksen oireisiin kuuluu vähintään kaksi viikkoa yhtäjaksoisesti kestänyt masentunut mieliala, mielihyvän kokemisen katoaminen ja uupumus levosta huolimatta. 

Apua voi hakea mm. koulun terveydenhoitajalta tai psykologilta. Netissä tietoa saa Nuorten Mielenterveystalon sivuilta ja keskusteluapua Sekasin-chatista osoitteesta sekasin247.fi. Seija Leppäsen kirja Kävelevä sisällissota on myös hyvä tietolähde.