Rippikoulun käy tänäkin vuonna yli 50 000 nuorta


Kesäisinä viikonloppuina kirkot täyttyvät konfirmoitavista nuorista ja heidän läheisistään. Rippikoululla on vahva asema suomalaisessa nuorisokulttuurissa. Valtaosa suomalaisista nuorista käy rippikoulun.

Rippileirit suosituimpia

Suosituimpia ovat edelleen ne rippikoulut, joihin kuuluu leirijakso. Arviolta 90 % kaikista rippikoulun kävijöistä osallistuu rippikoulun yhteydessä leirille. Rippikoulujen isoskoulutukseen osallistuu vuosittain yli 23 000 nuorta. Vapaaehtoiset vertaisohjaajat ovat rippikoulussa tärkeässä roolissa.

”Rippikoulu on säilyttänyt hyvin paikkansa osana suomalaista nuorisokulttuuria. Maailmanlaajuisesti suomalainen rippikoulu ja sen menestys on erityinen ilmiö. On hienoa havaita, että nuoret haluavat jakaa itse riparilla kokemaansa hyvää eteenpäin; nuorina vertaisohjaajina, eli isosina, toimii melkein 18.000 nuorta. Isoset ovatkin yksi rippikoulun menestyksen kivijalka. Rippikoulussa nuorten kysymykset otetaan tosissaan. Riparilla saa epäillä, etsiä ja ennen kaikkea löytää vastauksia elämän tärkeisiin kysymyksiin. Kun tällä linjalla jatketaan, niin rippikoulun tulevaisuus on valoisa” toteaa rippikouluasioista vastaava työalasihteeri Mikko Mäkelä Kirkkohallituksesta.

Riparilla zumbataan

Harrasteriparit ovat kasvattaneet suosiotaan ja tänäkin kesänä niitä järjestetään monissa seurakunnissa. Ohjelma sisältää rippikouluopetuksen lisäksi monipuolista liikuntaa tai muuta harrastustoimintaa päivittäin.
Liikuntakeskus Pajulahti järjestää yhteistyössä Nastolan seurakunnan kanssa tanssin harrastajille suunnatun rippileirin, jossa rippikoulutyön lomassa muun muassa zumbataan ja jumpataan. Oulun seurakunnat järjestävät perinteisten rippileirien lisäksi muun muassa Kansainvälisen rippikoulun Virossa ja ekorippikoulun, jossa eletään ekologisesti ja pohditaan erityisesti ihmisen ja ympäristön suojelua.

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon

Rippikoulu on osa kirkon jatkuvaa ja ihmisen koko eliniän kestävää kasteopetusta. Konfirmaatio on rippikoulun päätösjuhla. Rippikoulun voit käydä, vaikka sinua ei olisi kastettu. Jos sinut on kastettu, mutta et enää kuulu kirkkoon, on sinun liityttävä kirkkoon ennen konfirmaatiota. Rippikouluikäinen voi huoltajien luvalla liittyä kirkkoon, vaikka nämä eivät itse kirkkoon kuuluisikaan.