Mielenrauhaa ja eroon stressistä polvistumalla itsensä eteen?

Mielenrauhaa ja eroon stressistä polvistumalla itsensä eteen?

Mindfulness on länsimaihin saapunut uushengellinen ilmiö, jossa syvennytään omaan itseen. Ilmiöstä kertoo Mongoliassa lähetystyössä ollut SRO:n vararehtori Marja-Kaarina Marttila.

 

Mistä Mindfullness-opissa on kyse?

Mindfullness tarkoittaa suomennettuna tietoisuustaitoja, joihin törmää eri puolilla länsimaista arkea rentoutusharjoitusmenetelmänä kouluissa ja työpaikoilla. Mindfullness lukeutuu kognitiivisen psykoterapian menetelmiin, jossa ajatus on se, että ihmisellä on hyväksyvä
tietoinen läsnäolo itsestään. Mindfullnessin meditaatioharjoitusten uskotaan auttavan ihmistä käsittelemään stressiä, ahdistusta tai kiirettä. Siinä harjoitetaan mielen tyynnyttämistä ja kehon omien kokemusten uteliasta ja hyväksyvää havainnointia; oman olon kuuntelemista. Tavoitteena on luoda uudenlainen suhtautuminen omiin kokemuksiin ja tuntemuksiin.

Millainen historia Mindfulnessilla on maailmalla ja Suomessa?

Opin isä on lääketieteen professori Jon Kabat-Zinn. Kehittäessään mindfullness-oppia, Kabat-Zinn sai suurimman osan tiedoistaan buddhalaisilta opettajilta. Meditaatiosta hänelle opetti Philip Kapleau, joka oli buddhalainen zen-opettaja. Kabat-Zinn kiinnostui tästä ja jatkoi opiskelua aiheesta muiden buddhalaisten opettajien kanssa. Vuonna 1979 hän perusti klinikan Massachusetin yliopistoon, jossa hän sovelsi buddhalaisuuden oppeja tietoisuustaidosta ja kehitti stressin vähentämis- ja rentoutumisohjelman. Hän pyrki poistamaan opista kaiken hengellisyyteen liittyvän yrittäen asettaa sen tieteelliseen kontekstiin.

Miksi Mindfulness puree nykyajan ihmisiin?

Mindfullness on tullut vastaamaan johonkin tarpeeseen, jota mikään muu ei tunnu täyttävän.  Länsimaalaisen ihmisen arkinen elämä on todella hektistä eikä aikaa rauhoittumiseen päivän aikana tahdo löytyä. Aivot kaipaavat hiljaista hetkeä kaiken kiireen keskelle ja sitä mindfullness tarjoaa. Mindfulnessiin kuuluu mm. meditaatio, joka antaa päivään hiljaisen hetken, jolloin ei tarvitse ajatella tai tehdä mitään. Pienikin meditaatiotauko saattaa auttaa työpäivän keskellä. Se on myös helposti lähestyttävä ja riisuttu versio buddhalaisuudesta, jota markkinoidaan meille lähestulkoon tieteenä.

Mitä yhteistä tai ristiriitaista mindfullnessilla on kristinuskon kanssa?

Mindfullnessin ja kristillisen uskon ihmiskäsityksen ero on se, että meidät on Raamatun mukaan luotu suhteeseen ihmisiin ja Jumalaan, kun taas mindfullnessin ihmiskäsitys nousee Buddhan opeista, joiden mukaan ei ole mitään minää, joka olisi luotu elämään suhteessa Luojaansa. Jeesus opetti meille, että kaikki murheet ja stressin saamme rukouksessa kantaa Hänen luokseen. Isä meidän -rukouksessa käännymme Isän puoleen, mutta mindfullnesissa käännymme kohti itseämme (Mark. 7:14-21). Moni ihminen varmasti hämmästyy, kuinka vahvat buddhalaiset taustat ilmiöllä on. Jokaisen kristityn tulisi pohtia, ovatko mindfullnesin päämäärät samat kuin kristityllä (1. Kor. 6:12).

Miten voimme kohdata ja rakastaa mindfullnessia harrastavia ihmisiä?

Meidän ei tule tuomita ihmisiä, jotka käyvät mindfulness-harjoituksissa, vaan kysyä, minkä takia niissä käyt? Onko stressiä? Mitä olet saanut mindfullnessista? Raamatussa sanotaan, että meidän kuuluu kantaa toistemme kuormia. Keskustelemalla mindfulness-harrastajien kanssa saattaa paljastua syitä ja seurauksia mindfulnessiin turvautumiselle. Voinko minä tai seurakunnan nuortenryhmä tarjota keskustelemalla, Jumalan sanaa lukemalla ja yhdessä rukoilemalla saman, mitä mindfullness lupaa ihmiselle?

Teksti Joakim Keuru

Kuva Evgeny Atamanenko /123rf.com

 

Pekka Reinikainen: Kristillistä joogaa ei ole