Kohuväite: Liiallisella viestintäteknologian käytöllä yhteys riskikäyttäytymiseen

Kohuväite: Liiallisella viestintäteknologian käytöllä yhteys riskikäyttäytymiseen

Clevelandissa, Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan liiallisella tekstiviestittelyllä ja sosiaalisten verkkosivustojen ylikäytöllä on tilastollinen yhteys elämänhallintaan ja terveyteen liittyvään riskikäyttäytymiseen. Tutkimusryhmä selvitti 4257:n kaupunkilaisnuoren elämäntapaa suhteessa ”hyperviestittelyyn” ja ”hyperverkottumiseen”. Edellinen määriteltiin yli 120 viestin lähettämiseksi koulupäivän aikana, ja jälkimmäinen yli kolmen tunnin päivittäiseksi sosiaalisten nettipalvelujen käytöksi.

120 tekstiviestin päivärajan ylitti 19.8 prosenttia vastaajista. Monien taustasta ilmenivät heikot elinolosuhteet ja isän puuttuminen kotoa. Tutkittaessa riskikäyttäytymistä havaittiin, että hyperviestittelijät olivat kokeilleet tupakkaa 40% verrokkiryhmää todennäköisemmin, kaksi kertaa todennäköisemmin kokeilleet alkoholia, 43% todennäköisemmin harrastivat alkoholin liikakäyttöä, 41% todennäköisemmin kokeilleet huumeita, 55% todennäköisemmin olleet tappelussa, yli kolme kertaa todennäköisemmin harrastaneet seksiä ja 90% todennäköisemmin harrastaneet seksiä neljän tai useamman kumppanin kanssa.

Myös sosiaalisten verkkosivustojen liikakäytön havaittiin olevan samankaltaisessa yhteydessä riskikäyttäytymiseen. Vastaajista hiukan yli kymmenesosa lukeutui liikakäyttäjiin, joiden elämäntavan todettiin olevan kytköksissä edellä mainittujen seikkojen lisäksi stressiin, masennukseen, itsetuhoisuuteen, väkivaltaisuuteen, univaikeuksiin, huonoon koulumenestykseen ja vapaaseen kotikasvatukseen.

Tutkimuksesta ei käynyt ilmi, johtuuko riskikäyttäytyminen viestintäteknoogian liikakäytöstä vai onko liikakäyttö riskikäyttäytymisen seurausta. Nuotta-lehden saamien tietojen mukaan olennaista on kuitenkin, ettei sisältöä elämään haeta näytön edessä asumisesta enempää kuin alkoholipitoisista seksihurjasteluistakaan.

”Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana”, kommentoi apostoli Paavali. ”Meidän tulee rohkaista toisiamme, sitä enemmän mitä lähempänä näette Herran päivän olevan”, hän totesi.

Asiasta uutisoi CNET news.

 

Mikael Elmolhoda