Rippikoulun suosio on pysynyt kovana

Rippikoulun suosio on pysynyt kovana

Kesän lähestyessä, myös rippikoulut lähestyvät ja moni nuori Suomessa odottaa niitä kovasti, niin tulevat leiriläiset kuin isosetkin. Rippikoulu on hieno mahdollisuus oppia uutta Raamatusta, saada ystäviä ja löytää lisää sisältöä elämään. Monen nuoren usko saa uutta virkeyttä ja intoa rippikoulujen kautta.

Rippikoulut Suomessa

Rippikoulu on tärkeä osa suomalaista nuorisokulttuuria. Vuonna 2011 rippikoulun kävi 53 428 alle 18-vuotiaista ja 15 vuotta täyttävistä 83 prosenttia!

”Eurooppalaisessa mittakaavassa suomalainen rippikoulu tavoittaa poikkeuksellisen paljon kansalaisia, ja rippikoulun maine nuorten keskuudessa on hyvä”, kertoo rippikoulutyöstä vastaava työalasihteeri Jarmo Kokkonen Kirkkohallituksesta.

”Rippikoulun ja isostoiminnan merkitys nuorten mielenterveyden vaalijana ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisijänä on mielestäni kiistaton. Monien perinteisten nuorten yhteisöjen pirstoutuessa on tärkeää, että kirkko voi tarjota nuorille turvallisia yhteisöjä, jotka vahvistavat nuoren itsetuntoa ja pyrkimystä hyvään elämään. Usein turvallinen yhteisö kannattelee juuri heitä, jotka kipeimmin ovat tuen ja hyväksynnän tarpeessa”, Kokkonen analysoi.

Rippikoulu tavoittaa tytöt ja pojat yhtä hyvin. Yhdeksän kymmenestä rippikoulusta sisältää leirijakson, jonka tavallisin pituus on kahdeksan vuorokautta.

Isoset ovat Suomen suurin maallikkoliike

Myös kirkon tarjoama isostoiminta on hyvin suosittua. Vuonna 2011 isoskoulutukseen osallistujia oli noin 25 000, heistä isosina toimi lähes 16 000.

”Voidaan sanoa, että isoset on Suomen suurin maallikkoliike. Noin kolmasosa rippikoulun käyvästä ikäluokasta toimii vapaaehtoisena vertaisohjaajana”, Kokkonen sanoo.

Isoset toimivat rippikoulussa ryhmänjohtajina, ohjelmien järjestäjinä ja hartauksien pitäjinä.

”Rippikoulu on merkittävä kasvun tuki ja mahdollistaja tälle suurelle vapaaehtoisjoukolle”, toteaa Kokkonen.

Lähde: Kirkon tiedotuskeskus