Lainsuojattu?


Pitääkö kristityn noudattaa lakia? Voiko Suomessa kristittynä joutua omantunnon tähden toimimaan lainvastaisesti?

Teksti Susanna Hulkko | Kuva

Raamattu antaa selkeän ohjeen kristityille kunnioittaa esivaltaa. Roomalaiskirjeessä Paavali kehottaa kristittyjä: ”Jokaisen tulee olla alamainen sille esivallalle, jonka alainen hän on” (Room.13:1). Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen on tehnyt työtä turvapaikanhakijoiden parissa. Hän on pohtinut pitkään kristityn suhdetta lakiin ja esivaltaan.

— Raamatussa kerrotaan selvästi, että esivalta on Jumalan säätämä ja siksi sitä tulee kunnioittaa. Esivalta on siis hyvä ja turvaa tuova asia. Kapinointi tai provosointi eivät ole Raamatun mukaista toimintaa. Alkuseurakunta ja apostolit antoivat tästä hyvän esimerkin. Apostolit eivät kuitenkaan suostuneet kumartamaan keisaria Jumalana, sanoo Lehikoinen.

”Koitamme tehdä yhteistyötä esivallan kanssa ja auttaa parhaamme mukaan niitä ihmisiä, jotka hakevat täältä turvapaikkaa. ”

Jos esivalta toimii Jumalan Sanaa vastaan, kristityn kuuluu ensisijaisesti totella Jumalaa. Apostolin teoissa kerrotaan tapauksesta, jossa Pietari ja Johannes vastustavat esivaltaa. ”Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille: ”Päättäkää itse, onko Jumalan edessä oikein kuulla ennemmin teitä kuin Jumalaa! Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme kuulleet ja nähneet.” (Apt.4:19-20)

 

Suomen laki ja kristitty

Suomen lainsäädäntö pohjautuu hyvin pitkälti kymmeneen käskyyn, joten kristityn on melko helppoa toimia Suomen lakien mukaan.

— On toki tilanteita, joissa kristityn on toimittava omantuntonsa mukaan. Konkreettisia esimerkkejä Suomen lain ja kristityn omantunnon vastakkaisuudesta on kuitenkin vaikea antaa.

Turvapaikanhakijoiden parissa tehtyä kirkon työtä on arvosteltu ja syytetty lain rikkomisesta. Jouni Lehikoinen vastaa tähän, että kirkon tekemä työ turvapaikanhakijoiden kanssa ei ole lainvastaista.

”Turvapaikan hakijoiden tilanteessa on kyse heidän tulevaisuudestaan ja usein jopa heidän hengestään.”

—Koitamme tehdä yhteistyötä esivallan kanssa ja auttaa parhaamme mukaan niitä ihmisiä, jotka hakevat täältä turvapaikkaa.

—Toimimme lakien ja säädösten mukaisesti. Vuosien aikana on ollut kymmeniä ihmisiä, jotka ovat saaneet kieltävän päätöksen turvapaikan saamisesta. Joidenkin kohdalla olemme onnistuneet muuttamaan päätös hallinto-oikeudessa ja joidenkin kohdalla ei. Työn hedelmänä on kuitenkin ollut useiden muslimien kääntyminen kristityksi.

 

Kansalaistottelemattomuutta vai aktiivisuutta?

Kun kirkko aloitti työn turvapaikanhakijoiden kanssa, Lehikoinen kertoo joutuneensa poliisin puhuteltavaksi. Kirkon roolia auttamisessa ja tekemistä täytyi selventää. Kirkko ei halua vaikeuttaa viranomaisten työtä tai toimia lakia vastaan.

— Jotkut luulevat, että kirkko piilottelee näitä turvapaikanhakijoita viranomaisilta. Tästä ei ole kuitenkaan kyse, vaan kirkko pyrkii auttamaan heitä heidän hakuprosessissaan antamalla esimerkiksi kieliopillista ja lainopillista neuvoa.

Lehikoinen on saanut paljon kriittistä palautetta ja hänen toimintansa on nähty kansalaistottelemattomuutena. Hän kuitenkin itse ajattelee toiminnan olevan kansalaisaktiivisuutta.

— Viranomaisetkaan eivät aina onnistu ja eivätkä aina ole oikeassa. Lisäksi turvapaikanhakijoiden tilanteessa on kyse heidän tulevaisuudestaan ja usein jopa heidän hengestään. Ihmisen auttamiseksi halutaan tehdä niin paljon kuin mahdollista.

— Tutustumalla turvapaikanhakijoihin ennakkoluulot karisee ja kuuntelemalla heidän tarinoitaan, voi ymmärtää heidän todellisen hädän. Kristittyinä meillä on velvollisuus auttaa lähimmäistä ja juuri apua tarvitsevassa lähimmäisessä voi kohdata Kristuksen.

 

 

Suomeen tulleet turvapaikanhakijat

2013: 3 238

2014: 3 651

2015: 32 476

2016: 5 657

Ylen mukaan useita satoja turvapaikanhakijoita on kääntynyt kristityksi, vain viimeisen vuoden aikana.