Kristuksen kirkko pysyy Sanassa


Tuhkakeskiviikkona voimaan astuu uusi avioliittolaki. Päivi ja Niilo Räsänen muistuttavat pitäytymään Raamatun perustalla – luonnonlakeja tai Jumalan sanaa eduskunta ei voi muuttaa.
Teksti Aapo Anttoora | Kuvat Gavin Spencer/Freeimages.com, Päivi Räsäsen kuva Evamaria Kyllästinen
Eduskunta hyväksyi helmikuussa 2016 lakiesityksen uudesta avioliittolaista, joka astuu voimaan tuhkakeskiviikkona 1.3.2017. Uusi laki sallii samaa sukupuolta oleville pareille samat avioliitto-oikeudet kuin heteropareille. Kansanedustaja Päivi ja teologian tohtori Niilo Räsänen kertovat lakimuutoksen vaikutuksista ja kirkon kannasta. Perusteluja lakimuutokselle ovat olleet tasa-arvo, vähemmistöjen oikeudet ja rakkausargumentit. Räsäset sanovat lakimuutoksen olevan huonosti valmisteltu.
– Siitä puuttuvat lapsivaikutusten ja sanan- ja uskonvapauden toteutumisen arviointi.

He muistuttavat, että avioliittoinstituutio on asetettu tuomaan lapsille turvallinen ja vakaa kasvuympäristö.

– Äitiys ja isyys ovat ihmiskunnan historian syvimpiä käsitteitä, joiden pohjalla on biologinen todellisuus. Sukupuolten toisiaan täydentävä erilaisuus ja yhteys ovat sivilisaatiomme perusta.

Päivi sanoo ja jatkaa:

– Avioliiton ydin on miehenä ja naisena olemisessa. Se nähdään jo luomisessa.

”Äitiys ja isyys ovat ihmiskunnan historian syvimpiä käsitteitä, joiden pohjalla on biologinen todellisuus.”

Kirkon näkemys selkeä paineista huolimatta

Kaksituhatta vuotta kristillisen kirkon näkemys avioliitosta on ollut miehen ja naisen välinen liitto: ”Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi.” (Matt. 19:4-6). Nyt lain muuttuessa yhteiskunnan avioliittokäsitys pirstoutuu ja painetta kirkon kannalle tulee. Osa kirkon jäsenistä on luopunut Raamatusta auktoriteettina.

Säädetty laki ei sellaisenaan muuta kirkon avioliittokäsitystä. Virheellisesti on väitetty, että kirkolla olisi nyt lupa vihkiä samaa sukupuolta olevat kirkollisella vihkimisellä.

– Jos kirkon kanta muuttuu, samalla Raamatun asema Jumalan sanana syrjäytetään,  Räsäset sanovat.

Tasa-arvo uuden lain argumenttina on harhaanjohtava, sillä avioliitto on ollut oikeudellisesti tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Päivi sanoo, että jokaisella naimattomalla täysi-ikäisillä on sama mahdollisuus solmia avioliitto. Niilo jatkaa:

– Jeesus kohteli ihmisiä tasa-arvoisesti, mutta hänelle avioliitto ei ollut tasa-arvokysymys, viitaten avioon kelpaamattomiin ihmisiin (Matt. 19:11-12).

Raamatun peruspilarit kestävät

Uskonpuhdistuksen juhlavuotena Räsäset korostavat luterilaista kirkkoa juuri Jumalan sanan kirkkona.

– Raamatun valossa on arvioitava kaikki oppi ja elämä seurakunnassa, he painottavat.

Uskonpuhdistuksen sisällön kiteytys on tärkeä myös tänä päivänä:

– Ihminen pelastuu yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, yksin uskon kautta.

Päivi ja Niilo rohkaisevat, että kirkolla on tulevaisuus rakennettaessa rohkeasti näille peruspilareille. Pahinta olisi totuudesta siirtyminen ja Herran tuomion kohtaaminen.

Kirkon tulevaisuuteen Räsäset suhtautuvat luottavasti. Tulee välttää kehitystä, jossa perinteinen avioliittokäsitys ja sen mukaan toimiminen leimataan epäkorrektiksi esimerkiksi oppilaitoksissa ja palvelualoilla.

– Hajaannus lisääntyy kun Raamatun opetus seurakunnissa vähenee, Niilo sanoo muistuttaen kaste- ja lähetyskäskystä (Matt 28:19-20). Yhtenäinen Kristuksen kirkko pysyy Jumalan sanassa.

– Keskeisintä on sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta. Se on kirkon aarre, Päivi ja Niilo päättävät.
Päivi ja Niilo Räsänen:
Päivi on Kristillisdemokraattien kansanedustaja. Toiminut KD:n puheenjohtajana 2004-2015 sekä sisäministerinä 22.6.2011- 29.5.2015. Siviiliammatiltaan lääkäri.
Niilo on teologian tohtori, pastori ja Kansanlähetysopiston rehtori.
Avioparin viime vuonna julkaisema Avioliitto -kirja tiivistää kirkon avioliittonäkemyksen yksien kansien väliin.

http://www.paivirasanen.fi/