Kristitty + avioero = ?


Avioero on kipeä aihe, joka herättää monta kysymystä. Otimme yhteyttä Parempi avioliitto -yhdistyksen toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikaiseen.

Teksti Saana Majava | Kuva Natalia Sinelnik/123rf.com

Mitä avioliitto merkitsee kristitylle?

Avioliitto on Jumalan kasvojen ja seurakunnan edessä solmittu julkinen liitto, jonka alkuperäinen tavoite on raueta kuolemaan. Jumala on sitoutunut siunaamaan liittoa, auttamaan kivikkoisten taipaleiden ylitse sekä antamaan rakkautta vaikeuksien voittamiseen. Tätä unelmaa haastetaan nykymaailmassa monin tavoin: yhä useampi avioliitto särkyy ennen alkuperäisen unelman toteutumista.

“Avioliitossa kasvetaan yhteen Jumalan avulla.”

Onko avioero hyväksyttävää?

Raamatussa avioeroja tapahtuu sekä Uudessa että Vanhassa testamentissa. Eroa ei kuitenkaan suositella liiton itsensä ja sen aiheuttaman kivun vuoksi, jota verrataan kuolemaan. Usein arvellaan, että avioero on menetys vain eroavalle perheelle. Mutta koska avioliitto on julkinen sopimus, sen päättyminen koskettaa laajempaa yhteisöä: sukulaisia, ystäviä ja mahdollista seurakuntaa. Avioeron myötä jokainen lähipiiriin kuuluva joutuu sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen ja käymään suruprosessin läpi.

Silläkin on merkitystä, missä asemassa eroava perhe hengellisessä yhteisössään on. Esimerkiksi seurakunnan johdossa olevan henkilön avioero koskettaa laajaa joukkoa jo hänen asemansa takia. Ero saattaa aiheuttaa hämmennystä ja ristiriitoja seurakunnan jäsenten kesken ja näin kipu koskettaa koko yhteisöä.

Mitkä syyt johtavat avioeroon?

Kristityt elävät aina samaa vallitsevaa todellisuutta muun yhteiskunnan kanssa. Siksi kristitty kohtaa yhtäläiset vaikeudet muiden samaa aikakautta elävien tavoin. Avioliiton haasteet ja samalla eron syyt muistuttavat siksi usein toisiaan. Usko laittaa kuitenkin pohtimaan eroa omaa arvomaailmaa vasten: onko vielä jotain, mitä voisimme liittomme korjaamiseksi tehdä? Voiko Jumala auttaa meitä? Avioeron syyt liittyvät usein ajanpuutteeseen, työn ja perheen yhdistämiseen liittyviin kysymyksiin, pikkulapsivaiheen rankkuuteen tai esimerkiksi oman identiteetin keskeneräisyyteen. Yksi tavallinen syy on myös uskottomuus, jota saattaa olla vaikea antaa anteeksi. Silti siitäkin voi selvitä ja rakentaa yhdessä jopa paremman liiton kuin mikä parilla ennen luottamuksen rikkoutumista oli.

”Avioero on usein kuin pieni kuolema, jonka sureminen vie aikaa.”

Onko avioliiton jälkeistä elämää?

Avioeron jälkeisellä rakenteilla olevalla liitolla on mahdollisuus onnistua. Uusperheessä moni asia on kuitenkin monimutkaisempi ensimmäiseen liittoon verrattuna – varsinkin, jos kummallakin osapuolella on ensimmäinen liitto takanaan. Uusi avioliitto aiheuttaa monenlaisia tunteita lapsissa ja entisissä puolisoissa, eikä tilanne ole siksi aina helppo. Toisessa avioliitossa yhdistyy kaksi perhettä, mikä tarkoittaa moninkertaista määrää ihmissuhteita, jotka pitää saada toimimaan yhteen. Avioeron jälkeen usein myös pohditaan, tulevatko samat ongelmat uudessakin suhteessa eteen.

Miten voisi tukea avioliitosta eronnutta?

Molempien puolisoiden tasaveroinen tukeminen voi omien tunteiden vuoksi olla hankalaa. Tärkeää olisi kuitenkin sulkea mies ja vaimo eronkin jälkeen uskovien yhteyteen. Koska erossa tapahtuu väistämättä hylkäämistä, hylätyksi tuleminen itselle tärkeän yhteisön taholta viiltää kipeästi. Läsnä olemisella ja välittämisen osoittamisella päästään jo pitkälle. Näin eron kokenutta voidaan auttaa sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Avioero on usein kuin pieni kuolema, jonka sureminen vie aikaa. Mutta siitä voi toipua.

Avioeroon päädytään usein tilanteessa, jossa koetaan, ettei avioliitossa syntyneitä ongelmia voida enää korjata. Avioero osuu nykyään monen lähipiiriin. Nykymaailma haastaa kaikkien avioliittoja, myös kristittyjen.