Kasteessa Jumalan lapseksi


Kaste on tärkeä asia Jumalan lapseksi syntymisessä. Miten kohdata toinen kristitty jos hän kyseenalaistaa uudestisyntymisen kasteessa? Haastatteluun saimme Martti Pyykösen.

Teksti Emmi Laine | Kuva Anna Kvach/ 123rf.com

Millainen merkitys kasteella on kristitylle? Miksi kaste on niin tärkeä?

Kasteen merkitys perustuu Jumalan sanaan ja lupaukseen. Kukaan ei voi tehdä sitä itse, vaan Jumala toimii kasteessa. Kaste on asia, johon voi turvata, kun tuntuu mahdottomalta tai oma usko horjuu. Kukaan ei ole kastanut itseään, joten voi luottaa ettei kaste ole oman tekemisen varassa.

Kaste on Jumalan teko ja siksi se on niin kunnioitettava ja pyhä asia. Kaste on tärkeä, sillä silloin Jumala ottaa lapsekseen. Jumalan lapseksi tuleminen on asia, jota emme itse voi tehdä vaan Jumala ottaa meidät omakseen. Kastetta ei poista mikään ihmisen tekemättä jätetty asia tai tehty asia.

Miten kohdata kristitty, joka kyseenalaistaa uudestisyntymisen kasteessa?

Toisia kristittyjä tulee aina kohdata rakkaudella. Joissakin tunnustuskunnissa opetetaan, ettei lapsena saatu kaste olisi pätevä, vaan kaste olisi jonkinlainen merkki uskoontulosta. Silloin usein vaaditaan myös, että seurakuntaan liittymisen jälkeen tulisi “mennä kasteelle”. Sellainen opetus ei ole kuitenkaan raamatullista eikä varsinkaan luterilaista.

Kasteessa Jumala on ottanut ihmisen lapsekseen ja antanut hänelle Pyhän Henkensä. Silloin ihminen on aivan varmasti uudestisyntynyt Jumalan lapsi. Kristityn kanssa, joka on eri mieltä tästä, voi tutkia vaikkapa katekismusta ja Raamattua. Raamatussa 1. Pietarinkirjeen 3. luvun 21. jakeessa sanotaan, ettei kasteessa ole kysymys ihmisen teosta.

Miksi kastetaan lapsena?

Lapsena kastetaan, koska Jumala on käskenyt kastaa ja opettaa. Jeesuskin otti lapsia syliinsä. Kristityn perheen lapset kastetaan lapsena sillä silloin he pääsevät osallisiksi Jumalan lapseudesta ja saavat Pyhän Hengen. Kasteessa tullaan myös kristillisen kirkon jäseneksi.

Uskontunnustuksessakin tunnustetaan yksi kaste. Tässä kasteessa Jumala on jo tehnyt kaiken ihmisten puolesta eikä tekoa tarvitse millään tavalla täydentää tai korjailla. Kaste on Jumalan täydellinen teko, joka tarkoittaa, että se on varmasti alusta loppuun asti täydellistä ja hyvää.

Onko lapsikaste riittävä ja voiko siihen luottaa?

Raamatusta voi tietää, että lapsena kastaminen on oikein ja riittävää. Esimerkiksi Galatalaiskirjeessä apostoli Paavali kirjoittaa, että jokainen joka on Kristukseen kastettu, on puettu Kristukseen. Ei siihen päälle voi pukea enää mitään muuta.

Roomalaiskirjessä Paavali kuvaa kastetta kuin hautana, jonne meidät on Jeesuksen kanssa haudattu. Samalla tavalla kuin Jeesus, ihminenkin saa nousta jonain päivänä ylös kuolleista ja päästä Jumalan valtakuntaan.

Tulisiko aikuisena käydä uudelleen kasteella?

Aikuisena ei tarvitse mennä uudelleen kasteelle, jos lapsena on jo kastettu. Kaste on täydellinen, eikä sitä tarvitse, eikä voi, mitenkään täydentää eikä korjailla. Se on Jumalan teko.

Kasteessa tehtyyn liittoon saa aina tulla takaisin Jumalan armon kautta, eikä kaste ole mennyt mitenkään pilalle.

Kasteessa tehtyyn liittoon voi aina palata elämässä, jos ei ole seurakunnassa käyminen kiinnostanut tai usko on jäänyt epäselväksi. Kasteessa tehtyyn liittoon saa aina tulla takaisin Jumalan armon kautta, eikä kaste ole mennyt mitenkään pilalle. Itsestään ei voi pestä kasteen lahjaa tai sotkea sitä pois. Jumala kutsuu, jos on usko hiipunut. Kasteen lahjapaketin saa avata millä tahansa iällä uudestaan.

Mitä kasteessa oikeasti tapahtuu?

Kasteen lähtökohta on siinä, että sen kautta tullaan Jumalan lapseksi. Kasteessa ihminen siirretään pimeyden valtakunnasta valoon valtakuntaan. Kasteessa tullaan siis Jumalan valtakunnan jäseneksi. Kasteessa ihminen saa Pyhän Hengen.