Jumalan valitsema kansa – juutalaiset


Lukas Brenner on koulutukseltaan teologi ja työskentelee tällä hetkellä Sleyllä. Hän on tutkinut juutalaisuutta ja kertoo nyt, mitä juutalaisuuden erityispiirteet ovat.

Teksti Annika Sara Sylvia Jalovaara | Kuva Lukas Brennerin albumi ja Lauri Halme

Keitä ovat juutalaiset ja miten he elävät nykypäivänä?

Juutalaisuudella voidaan tarkoittaa joko kansaa tai sitten uskontoa. Vaikka henkilö ei noudattaisi juutalaisia uskonnollisia tapoja, hän voi kuulua juutalaiseen kansaan. Kansan sisällä on monenlaisia tapoja elää: ortodoksi- ja ultraortodoksijuutalaiset seuraavat lakia tarkasti, jälkimmäiset voi erottaa jopa pukeutumistavasta. He viettävät sapattia, juutalaisten lepopäivää, noudattaen tiukasti säädöksiä.

Sen lisäksi on muun muassa reformijuutalaisia, jotka tulkitsevat lakia väljemmin ja ateisteja juutalaisia. Suomessa on suurinpiirtein 1500 juutalaista, joista monet noudattavat joitain kansansa tapoja ja juhlia.

Miten eroaa juutalainen ja kristillinen usko?

 

Perusero uskontojen välillä on, että juutalainen ei pidä Jeesusta Jumalan poikana tai Jumalana. Hän voi kyllä pitää Jeesusta profeettana tai suurena opettajana, mutta harhaoppisena. Silti hän voi katsoa Jeesusta hyvällä. Kuitenkin Jumalan alentuminen ihmiseksi ja nöyryyttävä kärsiminen ristillä on juutalaisista mahdoton ajatus.

Kristityt ja juutalaiset tulkitsevat esimerkiksi Jesajan 53. luvun merkittävästi eri lailla. Kristityistä siinä profetoidaan Messiaan kärsiminen ja kuolema, mikä todistaa Jeesuksen Messiaaksi, mutta juutalainen ajattelee kärsivän palvelijan olevan juutalainen kansa.

”Jumalan alentuminen ihmiseksi ja nöyryyttävä kärsiminen ristillä on juutalaisista mahdoton ajatus”

Mitä tarkoittaa messiaaninen juutalainen?

Messiaaninen juutalainen on juutalainen, joka pitää Jeesusta Messiaana, Jumalan poikana ja Jumalana. He eivät nimitä itseään ensisijaisesti kristityiksi, vaan mieluummin juuri messiaanisiksi juutalaisiksi, sillä he viettävät juutalaisia juhlapyhiä ja tapoja, kuten esimerkiksi hanukkaa ja sapattia. He saattavat myös noudattaa joitain ruokaan liittyviä kosher-säädöksiä, jotka kuuluvat juutalaiseen perinteeseen.

Messiaanisia juutalaisia on ehkä noin puoli miljoonaa maailmassa, ja heistä suurin osa asuu Yhdysvalloissa. Minun näkökulmastani he ovat kristittyjä eli yhtä lailla Jeesuksen seuraajia.

Mikä on paras tapa kohdata juutalainen ja kertoa hänelle omasta uskosta?

Omasta uskosta voi kertoa aloittamalla sen merkityksestä itselle. Sekä kristitty että juutalainen uskovat Jumalaan, joka on puhunut Vanhan Testamentin kautta. Juutalainen taas ei usko Uuteen Testamenttiin. Kun Jeesus ilmoitti itsensä Emmauksen tiellä, hän osoitti VT:stä että kaikki hänestä oli jo ennalta kirjoitettu.

”Tärkeintä on kohdata juutalainen rakkaudella ja lämmöllä, sillä moni väheksyy tätä kansaa”

Samalla tavalla nykypäivän kristitty voi rakkaudellisesti viitata raamatunpaikoilla Jeesukseen. Tärkeintä on kohdata juutalainen rakkaudella ja lämmöllä, sillä moni väheksyy tätä kansaa. Ihminen ei voi saada kenessäkään uskoa aikaan, vaan ainoastaan Pyhä Henki voi avata juutalaisten sydämet uskomaan.

Miten uskovan kuuluisi suhtautua juutalaisiin ja Israeliin Raamatun mukaan?

Yksinkertaisesti rakkaudella. Tehtävämme on kunnioittaa heitä, koska juutalaiset ovat Jumalan valittu kansa, jonka kautta Herra halusi ilmoittaa itsensä. Lisäksi kristittyjen palvoma Messias on syntynyt Israelin kansasta. Juutalaiset eivät kuitenkaan ole muita parempi kansa, vaikka ovatkin erityisasemassa Jumalan silmissä.

Jumalan toimintatapaan ei kuulu valita erityisen täydellisiä ja hyviä ihmisiä. Jotkut taas ajattelevat, että kaikki mitä Israelin valtio tekee on oikein ja hyvää. Totta on, että meidän kuuluu pitää Israelia tärkeänä ja oikeutettuna, mutta politiikassa kaikki eivät suinkaan toimi oikein vaikka Israeliin kuuluvatkin.

”Jumalan toimintatapaan ei kuulu valita erityisen täydellisiä ja hyviä ihmisiä”

Juutalaisen kansan alkuvaiheet voi lukea Raamatusta. Juutalaiset uskovat Vanhan Testamentin Jumalaan ja odottavat yhä siellä luvattua Messiasta. Heidän uskontonsa on yksi maailman vanhimmista ja luokiteltu lakiuskonnoksi – lain noudattaminen on siis yksi keskeisimmistä periaatteista uskonnossa. Yhteensä juutalaisia on noin 15 miljoonaa eri puolilla maailmaa, eniten Yhdysvalloissa (6,5 miljoonaa) ja sitten Israelissa (5,9 miljoonaa). Lisäksi Euroopassa asuu 1,5 miljoonaa juutalaista. Israelin valtio perustettiin juutalaisille uudelleen 1948.