Jotta ketään ei jätettäisi yksin!


Elina Dunder, 20, on yksi kymmenistä työntekijöistä, jotka palvelevat nuoria Facebookin Uskovaiset nuoret -ryhmässä. Elina huolehtii, ettei kukaan putoa uskovien yhteyden ulkopuolelle.

Teksti ja kuva Venla Karvinen

– Hienointa on se, kun huomaa pystyneensä auttamaan toista. Yksin en pystyisi, mutta Jeesuksen kanssa se on mahdollista, Elina kertoo.
Elina löysi tiensä Uskovaiset nuoret -ryhmään eli tutummin UN:ään vuonna 2014. Nykyään hän on toinen UN:ssä toimivan Rohkaisutiimin vetäjistä, ja hänen vastuullaan on noin neljänkymmenen nuoren palvelutiimi.

– Tiimin tarkoituksena on huomioida ja rohkaista nuoria päivittäin Uskovaiset nuoret -ryhmässä sekä tuottaa ryhmän seinälle rohkaisevaa materiaalia. Haluamme osoittaa nuorille, että jokainen heistä on arvokas, rakastettu ja tärkeä Jumalan lapsi, Elina kuvailee.

Elinan työ on osa nettinuorisotyöhön keskittyvän Uskovaiset nuoret ry:n toimintaa. Sen puitteissa toimii Rohkaisutiimin lisäksi Nuorisotiimi, jonka kautta kyvykkäät rohkaisutiimiläiset voivat työssäoppia nuorisotyötä. Toiminnan selkärangan muodostavat puolestaan nuorisotyöntekijät sekä keskusteluapua tarjoavat tukihenkilöt. Paletin täydentävät radiotiimi, evankelioiva GS-crew -tanssiryhmä, Instagram-tiimi sekä muun muassa seurakuntayhteyteen auttava Nuorille.fi-palvelu.

Suomenlaajuiselle nettinuorisotyölle on Elinan mukaan paljon tilausta.

– Monet nuoret pohtivat elämänsä suuntaa ja uskonasioita. Välillä he tarvitsevat rukousta, välillä ihan konkreettistakin apua. Silloin teen minkä voin ja vien asioita tarvittaessa eteenpäin nuorisotyöntekijöille ja tukihenkilöille.

“Monille voi olla iso asia, kun heidät huomioidaan ja heitä kuunnellaan aidosti.”

Mitä tämän päivän nuori pohtii?

Rohkaisutiimissä työskennellessään Elina joutuu usein vastatusten nuorten arkitodellisuuden kanssa. Kohtaamisen tarve on valtava.

– Pyrimme siihen, että jokainen UN-ryhmään kirjoittava nuori tulee kohdatuksi henkilökohtaisesti. Monille voi olla iso asia, kun heidät huomioidaan ja heitä kuunnellaan aidosti, Elina kuvailee.

– Teemme yhdistyksenä myös aktiivista yhteistyötä seurakuntien kanssa, jotta netissä tapahtuva kohtaaminen voisi johtaa myös tosielämän seurakuntayhteyden löytymiseen ja vahvistumiseen.

Nuoria koskettavat asiat ovat hyvin käytännönläheisiä. Kiusaaminen, yksinäisyys, kumppanin kaipuu, sairaudet ja itsetuntokysymykset tulevat usein vastaan, kuten myös toisaalta kiitosaiheet ja todistukset Jumalan koskettaessa nuorten elämää.

Elinan kokemuksen mukaan eräs toistuvista teemoista nuorten teksteissä ovat johdatukseen liittyvät kysymykset.

– Moni toivoo, että Jumala johdattaisi heitä. Tällöin rukoilemme nuorten puolesta, mutta myös rohkaisemme toisia nuoria jakamaan omia johdatuskokemuksiaan.

Elina käyttää työtehtäviinsä noin 3-6 tuntia viikoittain. Johtaminen on tuonut hänelle monia oppimiskokemuksia siitä, miten netissä pystytään saamaan hyviä tuloksia nuorisotyön näkökulmasta.

– On hyvä varoa tyrkyttämästä liikaa omia mielipiteitään. Olennaista on myös ottaa kaikki huomioon tasapuolisesti ja olla kompromissien tekijänä tilanteissa, joissa nuoret ovat erimielisiä. Tärkeintä on kuitenkin lähimmäisenrakkaus, sillä jokaisen ruudulla näkyvän nimen takana on aito ja tunteva ihminen, Elina kuvailee.

Mitä Elina sitten toivoisi työhönsä jatkossa?

– Otamme mielellämme vastaan uusia innokkaita nuoria tiimiimme sekä kaikenlaista tukea, kuten rukoustukea, jotta Jumalan valtakunta voisi levitä nuorten keskuudessa mahdollisimman paljon!

Elina Dunder
Ikä: 20
Työpaikka: Uskovaiset nuoret ry
Osallistujien määrä: noin 11 200 (Uskovaiset nuoret -ryhmä)
Säännöllinen toiminta: Uskovaiset nuoret -ryhmä 24/7, viikkohartaudet, Uskovaiset nuoret LIVE -radiolähetykset, GS-crew:n -tanssitreenit ja paljon muuta.
Näky: “Rohkaista jokaista nuorta Jeesuksen seuraajaa pysymään Jumalan Sanassa ja elämään julkisesti Jeesukselle, jotta kaikilla olisi hyvä olla eikä ketään jätettäisi yksin!”