Helmi: Näpit irti noituudesta

Helmi: Näpit irti noituudesta

Noituus ja noituuden harjoittaminen ovat aina kiehtoneet ihmisiä. Se voi eri muodoissaan sitoa lujasti ja kavalasti pimeyden voimien otteeseen ja erottaa Jumalasta. Gunnar Kotiesen kertoo, mitä noituus on, ja miksi se on Jumalan tahdon vastaista.

1. Mitä on noituus ja mitä Raamattu siitä sanoo?

Noituus on pimeyden voimien harjoitusta, jossa tiettyjen rituaalien, yliluonnollisten voimien tai olentojen välityksellä yritetään vaikuttaa ihmistä koskeviin asioihin. Raamattu sanoo hyvin selvästi, että noituus on syntiä ja täysin Jumalan tuomitsemaa. Ihminen, joka harrastaa noituutta, on astunut tietoisesti Jumalan asettaman rajan yli.

Millaisessa muodossa noituus esiintyykin – horoskoopit, astrologia ja korteista lukeminen ovat yleisiä muotoja – , Jumala sanoo hyvin selvästi, että sitä ei ole luvallista harrastaa eikä kuunnella niitä ihmisiä, jotka sitä tekevät (5. Moos. 18:9–14).

2. Onko myös Paholaisella on voimia tehdä ihmisiä terveiksi?

Koko meidän ruumiillisen olemassaolon takana on henkinen olemassaolo. Henkinen maailma on se, joka todellisuudessa ohjaa meidän nähtävää maailmaamme. Raamattu sanoo, että myös Paholaiselle on annettu tietyksi ajaksi valta-asema henkisessä maailmassa.

Jo Vanhassa testamentissa Mooseksen kirjassa näemme, että Paholaisen ihmeillä on aina jokin raja. Paholainen voi vaikuttaa jossain määrin jo olemassa oleviin asioihin, mutta Jumala on ainoa, joka voi tehdä luovia ihmeitä.

460x60v1

3. Kuinka voi erottaa Jumalan ja Paholaisen ihmeet toisistaan?

On pantava merkille, kenelle annetaan kunnia. Jos ihmeen kautta yritetään saada tunnettavuutta jollekin ihmisryhmälle tai henkiselle opetukselle, on syytä olla varuillaan. Kaikki, mitä Jeesus teki, oli kunniaksi Isälle.

On myös ihmisiä, jotka tekevät ihmeitä ja sanovat, että siitä kaikesta kuuluu kiitos Jumalalle, mutta jotka elävät samalla johdonmukaisesti Jumalan sanan vastaista elämää. Myös sellaisia tapauksia täytyy huolellisesti arvioida. Raamatussa todetaan, ettei samasta lähteestä voi tulla makeaa ja karvasta vettä (Jaak. 3: 11–12).

4. Mitä käy ihmiselle, joka tulee Paholaisen parantamaksi? Entä Jumalan?

1. Joh. 1: 5 sanoo, ettei Jumalassa ole pimeyttä. Kun Jumala tekee työtään ihmisen elämässä, siitä ei seuraa negatiivisia sivuvaikutuksia.

Paholaista nimitetään varkaaksi, tappajaksi ja tuhoajaksi (Joh.10:10). Kun hänen puoleltaan tulee terveys tai niin sanottu siunaus, sitä seuraavat lisävaikutukset ovat aina sidottuja edellä mainittuun pakettiin.

5. Miksi kristitylle on vaarallista harrastaa noituutta?

Voisi kysyä myös, miksi on vaarallista hypätä pilvenpiirtäjän katolta ilman turvavarustusta. Sellaisessa tapauksessa ei tule mieleen kysyä, saako hyppääjä surmansa, koska se on sataprosenttisen varmaa.

Sama on noituudessa. Avaamme itsemme kaikkein suorimmalla tavalla henkisen maailman negatiiviselle puolelle, ja Paholainen pystyy sitä kautta tuhoamaan meidän elämäämme.

6. Pitääkö kristityn pelätä, jos hänelle manataan jotain pahaa.

Jos olemme sovinnossa Jumalan kanssa, elämme hänen yhteydessään ja noudatamme hänen sanaansa, meidän ei tarvitse pelätä, että ulkopuolella lausutut manaukset toteutuisivat elämässämme.

Samalla Raamattu opettaa Juudaksen kirjeessä, ettei meidän sovi ylpeillä sellaisten teemojen kanssa. Se, että olemme Jumalan varjelemia, ei ole meidän viisautemme ja vahvuutemme ansiota, vaan Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen kautta tullut voitto.

Teksti: Regiina Lopetaite
Käännös:
Riikka Lautamo-Seppälä
Kuva:
IStockphoto

Tämä on arkistojen helmi Nuotta-lehdestä 10/2010. Voit lukea koko lehden elektronisena täältä!

468x60v4