Helmi: Evoluutio vs. Luominen – Bilsan maikalle kampeen

Helmi: Evoluutio vs. Luominen - Bilsan maikalle kampeen

Seuraavassa on professori Matti Leisolalle esitetyt kysymykset ja vastaukset lyhentämättöminä. Osa niistä ilmestyi painetussa Nuotta-lehdessä lokakuun 2006 numerossa.

Matti Leisola  on kristitty tekniikan tohtori jonka erikoisala on biotekniikka. Hän on toiminut Teknillisen korkeakoulun (nykyisin Aalto-yliopiston) bioprosessitekniikan professorina vuodesta 1997. Hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1966 Lahden Yhteiskoulusta minkä jälkeen hän opiskeli diplomi-insinööriksi, tekniikan lisensiaatiksi ja viimein tekniikan tohtoriksi.

Vuonna 1981 Matti Leisola muutti perheineen Sveitsiin seitsemäksi vuodeksi. Siellä hän toimi tutkimusryhmän johtajana ja biotekniikan dosenttina Sveitsin teknillisessä korkeakoulussa (ETH). Tutkimustyöstään hän sai arvostetun Latsis-palkinnon vuonna 1987 (http://www.vpf.ethz.ch/services/LatsisPrize/Liste_2011) . Vuodesta 1990 vuoteen 1997 hän toimi Cultor Oyj:n tutkimusjohtajana.

EVOLUUTIOSTA

Uskooko tiedeyhteisö vielä oikeasti evoluutioteoriaan?
Tiedeyhteisö on epämääräinen käsite. Suurin osa tutkijoista kuten muistakin ihmisistä uskoo evoluutioteorian olevan paras (tai ainoa mahdollinen) selitys elämän alkuperälle ja monimuotoisuudelle. Suurin osa tuntemistani tutkijoista eri puolilla maailmaa uskoo evoluution olevan totta, koska niin heille on opetettu. Monikaan ei ole itse pohtinut asiaa vakavasti. Vannoutuneita evolutionisteja on melko vähän ja evoluutiota epäilevien joukko kasvaa nopeasti.

Miten alkuräjähdys sopii uskovan maailmankuvaan? Onko se fakta? Mikä on maailmalla yleisin käsitys maailman synnystä? Päteekö alkuräjähdysteoria enää?
Alkuräjähdysteoria on yleisimmin hyväksytty näkemys maailmankaikkeuden alusta. Se ei merkitse kuitenkaan sitä, että se olisi totta. On olemassa joukko tiedemiehiä, jotka eivät pidä sitä uskottavana selityksenä tehdyille havainnoille. On hyvä muistaa, että alkuperään liittyvissä kysymyksissä ei ole kyse luonnontieteestä vaan historiallisista, ainutkertaisista tapahtumista. Teoria tosin viittaa alkuun ja sopii siinä mielessä raamatulliseen näkemykseen.

Mitä ovat fossiilit? Mitä niistä voi päätellä? Ja miten ne sopivat Raamattuun? Entä dinosaurukset?
Fossiilit omat muinaisten eliöiden kivettyneitä jäännöksiä – ikään kuin valoksia alkuperäisestä eliöstä. Niistä voi päätellä, että a) jotain katastrofaalista on joskus tapahtunut, b) monet eliöt ovat pysyneet aina samanlaisina, c) ennen eli eliöitä, joita nyt ei ole elossa, d) kaikki eliökunnan pääryhmät ovat syntyneet lähes samanaikaisesti ja e) kaikki aikanaan eläneet eliöt olivat aina täysin valmiita kokonaisuuksia, ei puolivalmiita ja joksikin kehittyviä. Fossiileja ei nykyoloissa synny. Fossiilien ja fossiilisten polttoaineiden (kivihiili ja öljy) valtavat määrät viittaavat suuriin luonnonmullistuksiin. Kertomus vedenpaisumuksesta antaa uskottavan selityksen näille ilmiöille. Raamattukin puhuu dinosauruksista ja lohikäärmeistä. Itse en ole niitä nähnyt, mutta kertomukset lohikäärmeistä viittaavat siihen, että joku on.

Makro- ja mikroevoluutio: Miksei kouluissa opeteta eroa näiden välillä vai opetetaanko? Onko sitä?
Mikroevoluutio on luonnossa havaittavaa eliöiden kykyä muunnella (kasvi- ja eläinjalostus, antibioottiresistanssi, havaitut lajiutumiset). Makroevoluutio on täysin uuden biologisen rakenteen (silmä) tai toiminnon (kyky lentää) synty. Yleensä ajatellaan että mikro johtaa lopulta makroon. Nämä ovat kuitenkin periaatteellisesti eri tapahtumia. Mikroevolutiivisilla muutoksilla on aina tietyt rajat. Eroa näiden kahden periaatteessakin erilaisen tapahtuman välillä ei opeteta, eikä usein ymmärretä tai haluta ymmärtää. Maailmaa luodessaan Jumala loi valtavan sopeutumis- ja muuntelumahdollisuuden lajiryhmien sisälle, mutta ryhmästä toiseen välimatka on iso.

Miten on biologisesti mahdollista että jollekin otukselle alkaa kasvaa siivet vaikkei se tee mitään niillä siiven alkioilla pariin miljoonaan vuoteen?
Se ei ole minun luonnontieteellisen ymmärrykseni mukaan mahdollista. Tällainen on tyypillistä tarinoiden kertomista ilman minkäänlaista uskottavaa biologista mekanismia.

Todistavatko ihmisen ns. surkastuneet ruumiinosat (esim. häntäluu) evoluutiosta?
Eivät, koska evoluutiolla tarkoitetaan uuden syntymistä, ei entisen surkastumista. Lisäksi todellisia surkastuneita elimiä on luultua paljon vähemmän. Samasta surkastumisesta on tavallaan kyse ihmisten perinnöllisten sairauksien kohdalla.

Varsieväkala: Mikä se on? Mitä sillä yritetään perustella? Toimivatko perustelut?
Varsieväkalaa käytettiin aikanaan todisteena elämän siirtymisestä maalle kunnes tämä kauan sitten sukupuuttoon kuolleeksi luultu kala pyydystettiin merestä satojen metrien syvyydestä. Kyseessä on kala, ei mikään välimuoto. Näitä niin sanottuja eläviä fossiileja tunnetaan nykyisin paljon. Satojenkin miljoonien vuosien vanhoiksi oletetut hyönteiset ovat säilyneet muuttumattomina.

Miten otuksille on voinut kehittyä tunteet ja minäkäsitys ja tietoisuus yms.?
Tämä on materialistisen maailmankäsityksen keskeisin ongelma. Kukaan ei ole kyennyt selittämään miten kuollut aine voi saada tällaisia ominaisuuksia. Elämä ja tietoisuus eivät yksinkertaisesti ole aineen ominaisuus. Raamatun selitys on selkeä: Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja puhalsi häneen elämän hengen. Ateistiksi tunnustautuva filosofi professori Thomas Nagel Yhdysvalloista on juuri kirjoittanut kirjan nimeltä ”Mieli ja Kosmos – Miksi materialistinen uus-darvinistinen käsitys luonnosta on melkein varmasti väärä”. (http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199919758.do )

Millä tiedeyhteisössä perustellaan sitä, että ihmisen ja apinan ”välimuotolajeja” ei enää ole? Eikö nyt pitäisi elää apinoiden ja ihmisten, sekä muiden lajien välimuotoja?
Niiden ajatellaan kuolleen sukupuuttoon elinkelvottomina. Evoluutioteorian mukaan olisi loogista ajatella että monia välimuotoja olisi edelleen olemassa koska ihmisen ja muiden kädellisten välinen ero on suunnaton kuten jokainen voi havaita. Ajatus siitä että ihmisen ja simpanssin ero olisi vain 1-1,5 % on osoittautunut vääräksi. Ero geenitasolla on paljon aikaisemmin ajateltua suurempi.

Neandertalinihmiset yms. ihmisapinat, eli ”puuttuvat renkaat”: mitä niistä voi päätellä?
Suosittelen Marvin Lubenowin kirjaa ”Myytti apinaihmisestä” (www.datakirjatkustannus.fi). Siinä kuvataan yksityiskohtaisesti miten syvä on ihmisen ja ns. apinaihmisten välinen ero.  olivat nykyihmistä kookkaampia ihmisiä, ei mitään esi-ihmisiä. Välimuotoja ei ole – eikä ole koskaan ollutkaan. Fossiiliaineisto antaa asiasta täysin yksiselitteisen kuvan.

Miten perustelet että maailma ei olisi niin vanha kuin väitetään?
Tässä kohdin suosittelen edellä mainittua kirjaa ”Myytti apinaihmisistä”. Siinä annetaan kolmessa eri luvussa perusteita ajatella maailmamme olevan nykykäsitystä huomattavasti nuorempi. Kirjan viimeisessä luvussa Heidelbergin yliopiston fysiikan emeritusprofessori Herman Schneider kertoo miten nykyiseen pitkään ikään päädyttiin ja mitä tulee ajatella radioaktiivisista pitkää ikää määrittelevistä menetelmistä. Pidän perusteluja uskottavina. Nuoreen ikään viittaavat esimerkiksi dinosauruksen fossiileista löytyneet verisolut, ihmisen perimän oletettuakin nopeampi rappeutuminen, radiohiilijäämien löytyminen kaikista fossiileista ja monet muut seikat. Lopullisia vastauksia ikää koskeviin kysymyksiin ei ole mahdollista saada koska kaikki näkemykset ovat monille oletuksille perustuvia tulkintoja. Tunnen yhdysvaltalaisen kristityn geologin joka on tutkinut Arizonassa olevan Grand Canyonin kerrostumia. Radioaktiivisten määritysten perusteella nuoreksi oletetut kerrostumat ovat yhtä vanhoja kuin satojen miljoonien vuosien ikäisiksi arvioidut kerrostumat.

Falskaako radiohiili-määritys?
Radiohiiliajoitus toimii melko hyvin rajatulla alueella. Menetelmään liittyy kuitenkin monia oletuksia ja ratkaisemattomia ongelmia ja yllätyksiä, jotka herättävät epäilyjä sen luotettavuudesta, kun mitataan aikoja useiden tuhansien vuosien päähän. Radiohiili hajoaa melko nopeasti joten vanhoissa näytteissä sitä ei pitäisi olla lainkaan. Suurin yllätys on ollut se, että kymmeniä miljoonia vuosia vanhaksi oletetut kivihiili- ja öljykerrostumat antavat radiohiilimäärityksellä niiden iäksi vain muutamia kymmeniä tuhansia vuosia. Jopa tuhansia miljoonia vuosia vanhoiksi oletetuista timanteista voidaan mitata radiohiilijäämiä.

KRITIIKISTÄ

Miksi suomessa on niin vähän keskustelua evoluutiokritiikistä ja intelligent designista?
Jokaisella yhteiskunnalla ja kansalla on oma luomistarinansa. Evoluutio on yhteiskuntamme hallitseva luomiskertomus, jota toistetaan television luonto-ohjelmissa ja koulun oppikirjoissa. Valtaa pitävän tarinan kannattajat eivät salli vakavasti otettavaa keskustelua vaihtoehdoista tai hallitsevan näkemyksen kritiikkiä. Olen yli 30 vuoden aikana ollut mukana virittelemässä tällaista keskustelua. Vuonna 1981 järjestin professori Wilder-Smithin Suomen vierailun. Hän puhui viidessä eri yliopistossa ja televisiossa. Suomensin hänen kirjansa ”Luonnontieteet eivät tunne evoluutiota” (WSOY 1981). Helsingin Sanomien tiedetoimitus kiiruhti mitätöimään asian ja vakuuttamaan lukijoille evoluution voivan hyvin. Vuonna 1999 olin mukana järjestämässä Helsingin yliopistolle luentosarjaa ”Evoluutioteorian maailmankatsomuksellinen luonne”. Aivan viime hetkellä yliopiston rehtori yritti estää sen pitämisen. Suomeksi toimittamani kirjat ”Evoluutio – kriittinen analyysi” (Datakirjat 2000) ja ”Älykkään suunnittelun idea” (Datakirjat 2002) ovat osaltaan vauhdittaneet keskustelua. Vuonna 2004 olin lupautunut puheenjohtajaksi yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian järjestämään seminaariin ”Evolution, Intelligent Design, and the Future of Biology”. Puhujiksi oli kutsuttu ID-teorian edustaja tri Paul Nelson, Evoluutioon kriittisesti suhtautuva evoluutiobiologi Richard von Sternberg sekä kaksi suomalaista evoluutioteorian puolestapuhujaa professorit Anto Leikola ja Petter Portin. Muutamien professorien vastustuksesta yliopiston rehtori, tunnettu ateisti, perui luentosarjan. Keskustelu kuitenkin lisääntyy koko ajan, koska evoluutioteorian perusta on heikko. Ystäväni professori Tapio Puolimatka ja lääkäri Pekka Reinikainen ovat julkaisseet erinomaisia aihetta käsitteleviä kirjoja. Suosittelen nettisivuja www.datakirjatkustannus.fiwww.intelligentdesign.fi, www.taustaa.fi ja www.luominen.fi, http://www.tapiopuolimatka.net/

Voiko ID-teoriaa todistaa tieteellisesti? Miten sitä perustellaan?
ID-teoria on matemaattinen teoria älykkäästi suunniteltujen kohteiden havaitsemisesta. Sen perustelut liittyvät osittain tilastomatematiikkaan ja informaatioteoriaan. Teoria esittää kysymyksen: millä perusteella voimme tietää, että jokin asia on suunniteltu? Tavoitteena voi olla saada selville onko tapahtunut suunniteltu rikos, onko kyseessä tuhopoltto tai vakuutuspetos, onko tekijänoikeuksia loukattu tai sisältääkö ulkoavaruudesta tullut sähkömagneettinen säteily viestin pieniltä vihreiltä miehiltä. ID-teoria kysyy viittaako DNA-molekyyli ja sen sisältämä viesti sattumanvaraiseen vai suunniteltuun tapahtumaan. Mikä on paras selitys biologian mutkikkuudelle? Evolutionisti ei halua esittää tätä kysymystä koska vastaus on yksiselitteinen.

RAAMATTU JA EVOLUUTIO

Mikä on kantasi Raamattuun ja evoluutioon?
Raamattu on Jumalan ilmoitus ja auttaa meitä näkemään todellisuuden oikeassa valossa. Se vastaa sellaisiin suuriin kysymyksiin kuin mistä tulemme, miksi olemme täällä ja mihin menemme. Se antaa myös uskottavan selityksen ihmisen julmuudelle ja maailman ongelmille. Se vastaa myös pieniin kysymyksiin kuten miten kohdella lähimmäisiä, miten kasvattaa lapsia tai miten suhtautua omaisuuteen.
Evoluutio on pohjimmiltaan harhaoppi, joka kertoo, että aine synnytti elämän ja ihmisen itsestään ja että elämällä ei ole mitään lopullista merkitystä ja moraalilla ei ole mitään todellista perustaa. Hyvin harva kuitenkaan ajattelee/uskaltaa ajatella näitä seurauksia.

Voiko Raamattua pitää (luonnon)tieteellisenä kirjana siinä mielessä kuin nykyään (luonnon)tiede ymmärretään?
Raamattu ei ole luonnontieteen oppikirja, mutta kun se puhuu luonnosta tai sen alkuperästä se puhuu Totta. Nykyisen luonnontieteen filosofinen pohja on naturalismi (ateismi). Jumalalla ei katsota olevan mitään tekemistä näkyvän maailman kanssa.

Millä luomisen totuudellisuutta voi perustella? Onko sille tieteellisiä perusteita?
Roomalaiskirje 1: 18–20 sanoo, että jokainen ihminen ymmärtää luomisen totuuden yksinkertaisen arkikokemuksensa kautta. Elämä on koodattua informaatiota, joka viittaa vastaansanomattomasti informaation lähteeseen eli Luojaan. Paavalin mukaan kukaan ihminen ei voi puolustaa jumalattomuuttaan luonnon todistuksen edessä.

Onko Raamatusta mahdollista vetää johtopäätöksiä miten maailma tieteellisesti on syntynyt?
Kysymys on ongelmallinen – se olettaa, että maailman synty on tieteellisesti selitettävissä. Uskon että Raamattu on Jumalan ilmoitusta. Se on ajatteluni perusta; ei erehtyväinen tiede tai ateistinen ns. tieteellinen maailmankuva. Raamattu kertoo melko yleisellä tasolla maailman synnystä, mutta se mitä se sanoo, on Totta. Maailma on luotu viisauden kautta ja alussa oli Sana, Logos kuten Johannes evankeliumissaan sanoo..

Onko oikein vetää pitäviä johtopäätöksiä maailman synnystä Raamatusta?
Totta kai on. Ainoa, joka oli alussa paikalla, oli Luoja, joka on kertonut meille, että Hän loi kaiken Kristuksen kautta.

Kuinka vanha maailmamme voisi Raamatun valossa olla?
Raamattu ei suoraan ota tähän kysymykseen kantaa, mutta vaikutelma, jonka se antaa viittaa mieluummin kymmeniin tuhansiin kuin tuhansiin miljooniin vuosiin.

Vedenpaisumus: Mahtuivatko Nooan arkkiin kaikki lajit? Oliko vedenpaisumus alueellinen vai koko maapalloa kattava??
Raamatun mukaan vedenpaisumus oli maailmanlaajuinen ja arkkiin mahtuivat kaikki ne eläimet, jotka täytyi pelastaa tulvalta. Suuri osa eliöistä säilyi siemeninä, itiöinä tai osasivat uida ja selviytyivät vedessä hengissä. Maaeläimet saatettiin ottaa arkkiin poikasina. Suuria eläimiä on lopulta melko vähän. Ajattelen, että arkkiin otettiin vain eliökunnan perusryhmien edustajat. Ohjelmoitu biologinen muuntelu piti huolen siitä, että peruslajeista syntyi lajiutumisen kautta esimerkiksi susia, kettuja, koiria, kojootteja tai hevosia, aaseja, seeproja. Moderni tiedemaailma pitää ajatusta vedenpaisumuksesta ja Nooasta huvittavana satuna. Kuitenkin valtavat kivihiili- ja kalkkikivikerrostumat sekä maaöljy ja -kaasu yhdessä fossiilihautausmaiden ja korkeilta vuorilta löydettyjen merieläinten fossiilien kanssa ovat todisteita Maata kohdanneesta katastrofista. Se mitä Vedenpaisumuksen aikana tapahtui valtavassa mitassa, tapahtui pienessä mitassa, kun St. Helens vuori räjähti 80-luvun alussa Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Geologi Steve Austin on koko ikänsä tutkinut kanjoneiden ja hiilikerrostumien syntyä ja St Helens –vuoren purkausta ja kertoo asiasta tarkemmin YouTubessa: http://www.youtube.com/watch?v=flrhqjN5BHo.

Lohikäärmemyytit: Mitä ne ovat? Voiko niitä pitää kestävänä todistuksena dinosaurusten ja ihmisten yhtäaikaisesta elosta maan päällä?
Ne ovat ihmiskunnan muistissa säilyneitä kokemuksia. Kerrotaan, että esimerkiksi Kiinaan saapuneet ensimmäiset tutkimusmatkailijat näkivät dinosaurusten kaltaisia otuksia. Lohikäärmeet ovat edelleen kiinalaisten käyttämiä symboleja. Ostin Kiinan matkallani kylpytakin, jonka selässä oli lohikäärmekuvio. Lohikäärmetarinat ainakin vahvasti viittaavat siihen, että ihminen on niitä nähnyt ja Mutamat Jobin kirjassa esitetyt kuvaukset näyttävät sopivan dinosaurusten kaltaisin eläimiin.

RAAMATUN JA EVOLUUTION YHTEENSOVITTAMINEN

Ovatko evoluutio ja Raamattu ristiriidassa? Miten pahasti tai paljon ja missä asioissa? Voiko evoluutiota ja Raamattua sovittaa yhteen?
Ensin on määriteltävä mitä sanalla ”evoluutio” tarkoitetaan. Jos sillä tarkoitetaan luonnossa havaittavia biologisen muuntelun mekanismeja eli ns. mikroevoluutiota, niin ristiriitaa ei ole. Tästä hyvä esimerkki on bakteerien vastustuskyky antibiooteille. Sitä käytetään usein evoluution todisteena mutta se selittyy hyvin yksinkertaisilla muuntelun mekanismeilla ja tekee bakteerista vain tietyissä olosuhteissa paremmin selviytyvän bakteerin. Jos sillä tarkoitetaan elävän solun syntyä kuolleesta aineesta tai eliökunnan pääryhmien syntyä niin evoluutio on jyrkässä ristiriidassa Raamatun kanssa. Tästä ns. makroevoluutiosta ei ole olemassa yhtään esimerkkiä ja kaikki väitetyt esimerkit ovat tarinoiden kertomisia. Ollakseen tieteellinen pitäisi makroevoluutioteorian kyetä selittämään miten uudet biologiset rakenteet (silmä, bakteerin sähkömoottori) ja mekanismit (lentokyky, monisoluisuuden synty) ovat syntyneet. Tähän se ei kuitenkaan kykene.
Evoluutiota ja Raamattua alettiin sovittaa yhteen vasta kun Darwinin teoria hyväksyttiin yleisesti selityksenä kaiken elämän – ihminen mukaan lukien – alkuperälle. Ateistinen (naturalistinen) evoluutioteoria sulkee Jumalan kokonaan luonnon ulkopuolelle todellisena vaikuttajana ja on siten täydellisessä ristiriidassa Raamatun ilmoittaman kaikkivaltiaan Luojan kanssa.

Kumpi kanta on mielestäsi paremmin perusteltu ja yhtenäisempi?
Raamatun antaa mielestäni ainoan järkevän selityksen maailmankaikkeuden järjestykselle, elämän alkuperälle ja ihmisen ihmisyydelle. Evoluution vahvin peruste on mielestäni eliökunnan kiviin kirjoitettu fossiilihistoria. Fossiilit eivät kuitenkaan kerro mitään ilman ihmisen tekemää tulkintaa. Fossiilien tulkinta on historian tulkintaa ja siten vahvasti maailmankatsomuksiin sidottua. Raamattu ei tarvitse puolustajia. Se paljastaa jokaisen rehellisen ihmisen pienuuden ja syntisyyden antaen ainoan uskottavan selityksen elämän suuriin kysymyksiin.

Mitä mieltä olet asenteesta: ”Luomiskertomus kertoo miksi ja tiede selittää miten”?
Mielestäni ajatus on väärä. Luomiskertomus kertoo sekä miksi että miten kaikki sai alkunsa ja luonnontiede tutkii miten luonto on rakennettu ja miten se toimii.

Onko suoranaista valehtelua tai raskasta puolueellista tulkintaa ilmennyt kiistassa kreationistien ja kehitysopin kannattajien välillä?
Ajattelen, että jokainen ihminen on tietyllä tavalla uskonsa vanki. Lisäksi kaikki ihmiset ovat rajallisia ja syyllistyvät helposti ylilyönteihin ja liioitteluun. Itse olen biotekniikan professori ja velvollisuuteni on pitäytyä luonnontieteellisessä keskustelussa niissä asioissa, jotka ymmärrän. Evolutionisti, joka väittää, että tiedämme esimerkiksi miten elämä tai DNA:n koodikieli on syntynyt, ei puhu totta. Toisaalta kristitty voi syyllistyä myös pienten yksityiskohtien perusteella vastapuolen mollaamiseen. Nämä asiat ovat hyvin monimutkaisia ja totuuden löytäminen edellyttää valmiutta vaivan näköön ja oman erehtyväisyytensä myöntämiseen. Asiallinen keskustelu erilaisten maailmankatsomusten välillä on hyvin vaikeaa. Valitettavan usein keskustelussa syyllistytään vastapuolen vähättelyyn ja jopa naurunalaiseksi tekemiseen. Ylpeys on todellisen tietämisen suurin este ja Herran pelko on viisauden alku. Tiedän sen omasta kokemuksestani matkalla darvinistista kristityksi.

TULEVAISUUDESSA

Mitä arvelet että lähitulevaisuudessa tapahtuu yleisessä keskustelussa Suomessa ja muualla?
Keskustelu evoluutioteorian uskottavuudesta kiihtyy ja epäilijöiden joukko kasvaa. Keskustelu on jo levinnyt internetin välityksellä kaikkialle. Minulla on lista lähes 1 000 tohtorin tutkinnon suorittaneesta tutkijasta ja professorista, jotka suhtautuvat hyvin kriittisesti synteettiseen evoluutioteoriaan (http://www.dissentfromdarwin.org/).  Evoluutiokriittisyys ei kuitenkaan johda ketään kristilliseen uskoon. Usko on aina lahja, joka ei synny älyllisen pohdiskelun kautta.

Entä onko mahdollista että vaikka sadan vuoden kuluttua evoluutioteoria hylätään kelvottomana?
On hyvinkin mahdollista, että nykymuotoinen teoria hylätään. Tilalle kuitenkin nousee jokin toinen ateistinen selitysmalli. Jumalaa vihaava ihminen keksii aina jonkin uuden tavan kiertää luomisen todellisuus.

Onko olemassa muita selitysmalleja kuin luominen ja evoluutioteoria?
Pohjimmiltaan ei ole; joko maailmamme on jonkun tekemä tai sitten se on syntynyt itsestään. Evoluutiolle ja luomiselle on sen sijaan hyvin monia eri vaihtoehtoisia selitysmalleja.

Voisiko koskaan olla mahdollista, että luomista voitaisiin opettaa esimerkiksi kouluissa vastaavana totuutena kuin evoluutioteoriaa nykyään?
Kysymys on erilaisista maailmanselityksistä. Ensimmäisessä vaiheessa toivoisin, että koulukirjoista poistettaisiin kaikki virheelliset ja valheelliset evoluution perustelut. Seuraavassa vaiheessa voitaisiin opetuksessa tuoda esille evoluutioteorian monet ongelmat. Tämä voisi sitten johtaa vaihtoehtoisten mallien esittelyyn ja rehelliseen luonnonhistorian tutkimiseen, johon kuuluisi taustalla olevien filosofisten ennakko-oletusten pohtiminen. Nykyiset koulukirjat syyllistyvät lievästi sanottuna törkeään aivopesuun.

Artikkeli on julkaistu Nuotta.comissa ensimmäisen kerran jo vuonna 2007. Sittemmin Matti Leisolalta on ilmestynyt uusi kirja – Evoluution ihmemaassa, joka on saatavissa Datakirjat-nettikirjakaupasta ja jonka arvostelu löytyy Nuotan numerosta 5-6/2014.

Lehden 10/2006, jossa artikkeli ylläolevasta haastattelusta ilmestyi, voit lukea tuttuun tapaan Nuotan nettiarkistosta.