Kunnioita toista – Kunnioitat Jumalaa

Helmi: Kunnioita toista - Kunnioitat Jumalaa

Opettajat, vanhemmat, esivalta, auktoriteetit… Tuleeko minun todella kunnioittaa? Entä jos ei tahdo, entä jos ei jaksa? Miksi ylipäätään pitäisi kunnioittaa? Ajatkin ovat muuttuneet… Nuotta otti asiasta selvää!

Ennen vanhaan kunnioi­tettiin auktoriteetteja. Maailma on muuttunut noista ajoista, mutta vaikka tuntuu, että kunnioitus olisi kadonnut, se on yhä olemassa.

Siitä, miten kunnioitus ny­kyään ilmenee, tehdään usein vääriä johtopäätöksiä. Ennen ei uskallettu sanoa vastaan, mutta se ei kerro kunnioituksesta vaan rangaistuksen pelosta, Harry Ruotsalainen, opettaja ja pastori, toteaa.

Hän kuitenkin huomauttaa, että nykyään on helpompi tehdä mitä sattuu, sillä esimerkiksi koulussa ei ole enää käytössä vastaavaa rangaistusten skaalaa, jota ennen pelättiin.

Kunnioitus opitaan jo kotoa. Jos vanhemmat eivät saa nuoren kunnioitusta, nuori tuskin kunnioittaa muitakaan aikuisia, sillä oma vanhempi on esimerkki aikuisesta.

Kotona opittu kunnioitus heijastaa muualle, Harry sanoo.

Raamattu velvoittaa

Viimeistään rippileirillä jokainen törmää kymmeneen käskyyn, joista neljäs kuuluu: kunnioita isääsi ja äitiäsi. Meillä on velvollisuus vanhempiamme kohtaan, meidän tulee kunnioittaa heitä. Raamattu ei kuitenkaan jätä asiaa tähän.

Esimerkiksi Roomalaiskirjeessä puhutaan pitkästi kristityn kuuliaisuudesta esivaltaa kohtaan. Esivallat ovat Jumalalta peräisin. Meidän tulee kunnioittaa lakeja ja virkamiehiä ja myös maksaa veromme, sen jo Jeesuskin opetti.

Kuitenkin on muistettava, mikä on kaiken yläpuolella. Apostolien teoissa sanotaan: ’’Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.’’ Niin kauan kuin esivallan ohjeet eivät ole ristiriidassa Jumalan sanan kanssa, kunnioitamme niitä. Mutta Jumalaa vastaan emme saa esivallan kustannuksellakaan rikkoa.

Martin Luther King on sanonut, että kaikkia tulee rakastaa, vaikka kaikista ei voi pitää. Kaikki ovat Jumalan luotuja. Toisten kun­nioittaminen on myös Jumalan kun­­nioittamista. Meillä on velvolli­suus kunnioittaa lähimmäistä Juma­lan luomana, emmekä pääse siitä vastuusta pois, Harry muistuttaa.

Kilpailkaa kunnioituksessa

Nykyään kaikesta mitataan hyöty, ihmisiä myöten.

Jos ei ole tuottava, rikas, kaunis ja menestyvä, eikö silloin tarvitse kunnioittaa? Harry kyseenalaistaa.

Kunnioittamattomuus hei­jastuu myös ihmisten vuoro­vaikutukseen.

Jos en kun­nioita toista, en ole myöskään valmis kuuntelemaan hänen mielipiteitä ja perusteluja.

Harry näkee rehtiyden ja avoimuuden olevan avaimia kunnioitukseen. On ­vaikea kunnioittaa ihmistä, joka puhuu toista ja tekee toista.

Nuori odottaa aikuiselta rehtiyttä. Kun nuori tietää, että aikuinen on reilu häntä koh­taan, voi pitää tiukat rajat ja nuo­-ri kunnioittaa sitä, Harry sanoo.

Kunnioittaminenkaan ei kuiten­kaan ole aina helppoa. Roomalaiskirjeessä kuitenkin kehotetaan kilvoittelemaan toistemme kun­nioituksessa.

Millaista elämä olisi, jos kilvoittelun kohde olisi toisen kunnioittaminen? Kilpailukin vaatii harjoitusta: on puristettava, vaikkei siltä aina tuntuisikaan. Kunnioitus on merkittävä kysymys, ei meitä turhaan kehoteta kilvoittelemaan, Harry toteaa.

Haastattelussa asiantuntija Juha Luodeslampi

Kunnioituksen hankkiminen kunnioituksen vuoksi on turhaa. Arvostus ja kunnioitus tulee te­kojen kautta, Juha toteaa.

Juha ei koe nykynuorison olevan epäkunnioittavaa, sillä kautta aikojen on päivitelty nuorison käyttäytymistä.

Suomessa on monenlaisia perheitä. Osa nuorista kasvaa ympäristössä, jossa ei ole selvää, kuka on vanhempi, jolloin aikuisten kun­nioitus voi olla vaikeaa. Pääosin nuoret kuitenkin kunnioittavat aikuisia.

Kunnioittamista ja arvostamista on ihmisen ainutkertaisuuden näkeminen. Jos yksikin ihminen puuttuisi maailmasta, maailma ei olisi samanlainen, Juha viittaa Pikku Prinssiin.

Perheessä kunnioittamista on myös se, että nuorella on mah­dollisuus jakaa vanhempien kanssa niin iloiset kuin rankemmatkin asiat.

Se ei tarkoita sitä, että kaikki puhuisivat. Mutta kunnioittamista on jo se, että tuntee voivansa tehdä niin.

Kristityn arvostus eroaa muiden arvostuksesta siinä, että toisten kunnioittamiseen ja arvostamiseen liittyy Jumalan luomistyön arvostus, Juha kiteyttää.

Juha Luodeslampi on toiminut uskonnonopettajana ja kouluttaa nykyisin opettajia.

Teksti Saara Räty

Artikkeli on arkistojen helmi Nuotasta 8/2009.