Helmi: Kuka on kristitty?

Helmi: Kuka on kristitty?

Välillä tulee tunne, että kristittynä oleminen on raskasta ja kuivaa, kun joutuu koko ajan tekemään jotain: käymään kirkossa, antamaan anteeksi vaikka loukattaisiin, rukoilemaan tai lukemaan Raamattua. Tuntuu, että luettelo niistä asioista, jotka tekevät sinusta hyvän ihmisen, on todella pitkä. Mutta hyvänä ihmisenä oleminen ei riitä. Ei riitä sekään, että tekee edellä mainittuja asioita. Kristitty on Kristuksen seuraaja, mikä tarkoittaa, että kristityllä on henkilökohtainen suhde Jeesukseen Kristukseen ja hän ottaa Jeesuksen vastaan Herrana ja Pelastajana.

Hyvin monet ihmiset uskovat olevansa hyviä ihmisiä, mutta Jumalan sana, Raamattu, sanoo: ”Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta.” (Room. 3:23) Pian maailman luomisen jälkeen Adam ja Eeva rikkoivat Jumalan tahtoa, mikä toi maailmaan synnin. Siitä hetkestä alkaen kaikki ihmiset ovat olleet Jumalasta erossa omien syntiensä takia. Tämän vuoksi me tarvitsemme Jumalan anteeksiantoa ja pelastusta synneistämme saadaksemme olla hänen yhteydessään. Raamatussa on kirjoitettu selvästi, että ihmiset eivät ole hyviä omien saavutustensa ansiosta, eivätkä voi ansaita anteeksiantoa omilla teoillaan. ”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.” (Ef. 2:8–9)

Vanhan Testamentin aikoina ihmisten piti tuoda Jumalalle uhreja saadakseen synnit anteeksi ja ollakseen taas Jumalan yhteydessä. Sellainen jatkuva uhraaminen kesti vuodesta vuoteen. 2000 vuotta sitten antoi Jumala oman Poikansa Jeesuksen Kristuksen, joka uhrasi itsensä ihmisten puolesta Golgatan ristillä ja hänen kauttaan meille on annettu meidän syntimme anteeksi. Meidän ei pidä uhrata enää mitään eikä ketään, sillä Jeesus on maksanut hinnan meistä. Kristus kuoli, että me tulisimme hänen kauttaan pelastetuiksi, emmekä olisi enää koskaan erossa Jumalasta, joka on meidän Taivaallinen Isämme. Raamattu sanoo: ”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä.” (Room. 5:8)

Ainoa tie

Pelastus tulee uskosta ja se on ainoa tapa. Et voi sitä itse ansaita, sillä vaikka olisit miten hyvä ihminen, et pysty itse elämään Jumalan standardien mukaan. Jumala ei odota, että olisit tarpeeksi hyvä tai kunnollinen saadaksesi olla Hänen yhteydessään. Ymmärrä, että Jumala rakasti sinua jo ollessasi syntinen ja hän astui ensimmäisen askelen sinun puoleesi siten, että hän antoi Jeesuksen Kristuksen sinun puolestasi. Ota sinä seuraava askel, mikä on Jumalan lahjan vastaanottaminen uskossa Jeesukseen Kristukseen. Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6)

Raamattu sanoo: ”Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!” (Matt. 7:13–14)

Internet-sivulla Usko ja Tiede kirjoittaa Antti Loodus seuraavasti:

”…monet ihmiset uskovat Jumalaan ja uskovat, että koska he ovat hyviä ihmisiä, he pääsevät taivaaseen (lavea tie), mutta huomattavan harvoilla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen (ahdas portti). Ainoastaan ne, jotka menevät sisään ahtaasta portista ja kulkevat Jeesuksen tietä, saavat anteeksi ja viettävät ikuisuuden taivaassa. Monet ihmiset yllättyvät saadessaan tietää, ettei millään mitä he tekivät, olekaan merkitystä, jollei heillä ollut suhdetta Jeesukseen. Toisin sanoen, yksikään niistä asioista, joita me teemme, ei merkitse, jos meillä ei ole henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen.

— Ainoa, millä on merkitystä, on se, tunteeko Jeesus sinut vai ei ja ainoa tapa saavuttaa se on ottaa Hänet vastaan omana Herrana ja Pelastajana.”

Siksi ota aikaa ja opettele tuntemaan Jeesusta, äläkä yritä tehdä itseäsi hyväksi ennen kuin tulet Jeesuksen luokse. Häntä seuratessasi löydät rauhan ja elämän! Tuntuu, että luettelo asioista, jotka tekevät sinusta hyvän ihmisen, on pitkä ja leveä, mutta on syytä aloittaa siitä, että otat Jeesuksen vastaan omana Vapahtajanasi. Jeesus kutsuu sinua. Kristitty on Jeesuksen seuraaja!

Teksti: Viktoria Titova
Käännös: Riikka Lautamo-Seppälä
Kuva: Istockphoto

Tämä on arkistojen helmi Nuotan numerosta 03/2012. Voit tilata Nuotan tilauspalvelusta.