Helmi: Haluaisin uskoa… mutta miten se tapahtuu?

Helmi: Haluaisin uskoa... mutta miten se tapahtuu?

Seurakunnassa ja ­kristillisissä ­tapahtumissa saa kuulla ­paljon ­siitä, kuinka hienoa on olla us­kossa. Mikä neuvoksi silloin, kun itsekin haluaisi uskoa, mutta tuntuu, että ei osaa eikä pysty? Älä huoli: olennaista on se, että Jumala osaa ja Jumala pystyy.

Mitä uskominen on?

Paavalin kirje heprealaisille määrittelee uskon näin: ’’Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.’’ (Hepr. 11:1) Usko on luottamista johonkin, mitä ei pystytä meidän järjellämme tai havainnoillamme todistamaan. Usko on turvautumista Jeesukseen ja siihen, että hän on sovittanut koko maailman synnit kerran ristillä. Usko on Jumalan sanan ja sen lupausten todeksi ottamista omassa elämässä. Se antaa koko elämälle pohjan ja toivon myös ikuisesta elämästä tämän elämän jälkeen.

Uskominen ei tarkoita samaa kuin tietäminen. Uskovan ihmisen elämään kuuluvat myös epäilykset. Markuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka eräs mies hakee apua Jeesukselta sanoen: ’’Minä uskon! Auta minua epäuskossani!’’ (Mark. 9:24) Siinä on hyvä esimerkki jokaiselle uskovalle.

On turha kuvitella, että oma usko olisi aina hyvin vahva. Kun se horjuu, pyydetään apua Jumalalta. Pienikin uskon määrä riittää, ja pie­neksi se myös jää. Usko ei myöskään tarkoita sitä, että uskova pystyisi suurta Jumalaa täysin selittämään tai ymmärtämään: aina jää myös kysymyksiä ilman vastauksia.

Selkeät suuntaviivat siihen, mihin kaikkeen uskova uskoo ja toivonsa laittaa, antaa Raamattu. Se on myös täynnä Jumalan lohduttavia lupauksia ja neuvoja siihen, mitä uskossa eläminen käytännössä tarkoittaa. Kiteytettynä uskon ydin on esimerkiksi pienoisevankeliumissa: ’’Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.’’ (Joh. 3:16)

468x60v4

Miten uskoon tullaan?

Se, että ihminen saa tulla uskoon, on Jumalan suurta armoa ja Jumalan tekemä suuri ihme. On tärkeää muistaa, että uskominen ei ole kiinni omista suorituksista tai omista kyvyistä: ’’Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja.’’ (Ef. 2:8)

Uskon synnyttää ja uskoa ylläpitää Pyhä Henki, joka toimii Jumalan sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa. Uskoontulo voi tapahtua hyvin pitkänä ja rauhallisena kasvuprosessina tai nopeasti ja myrskyisästi. Jumala voi käyttää hyvin monia eri keinoja: ole kärsivällinen, etsi ja luota häneen.

Jo se, että ihminen haluaa uskoa, on merkki siitä, että Jumala kutsuu ja toimii. Loppu onkin oikeastaan vain turvautumista Jumalaan. Lue Raamattua, rukoile, etsi seurakunta ja kysy neuvoa uskovilta ihmisiltä. Jumala ei jätä vastaamatta, vaan lupaa: ’’Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.’’ (Luuk. 11:9)

Miten uskossa pysyy?

Uskominen on prosessi, joka ei tämän elämän aikana ikinä tule valmiiksi. Kristitty on syntinen ihminen ja elää maailmassa, joka on eksytyksiä täynnä.

Pysyäkseen uskossa kristitty tarvitsee Jumalaa, hänen ar­moaan ja hänen Pyhän Henkensä uudistavaa toimintaa jatkuvasti. Usko on kokonaan Jumalan lahjaa, mutta se ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Sitä on hoidettava ja vaalittava.

Uskoa hoidetaan hakeutumalla Jumalan seuraan. Jumala toimii ja kertoo itsestään Sanassaan, joten on tärkeää lukea Raamattua ja oppia siitä lisää. Rukouksessa saa puhua Jumalan kanssa: tuoda hänelle kaikki murheet ja pyytää armoa, johdatusta ja uskoa.

Seurakunta­yhteys ja uskovien ystävien seu­ra antavat rohkaisua ja vahvistusta arjen keskellä. Sunnuntain messu ja ehtoollinen ovat keidashetki, jossa Jumala itse hoitaa omiaan.

Koska usko on Jumalan tekoa, ei siitä tarvitse ottaa suorituspaineita, vaan se on pikemminkin levollista luottamusta ja rakastavan Isän puoleen kääntymistä: ’’Saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.’’ (Fil. 4:6-7)

Teksti: Lotta Rämö
Kuva: Sanja Gjenero

Tämä artikkeli on arkistojen helmi nuotasta 11/2009. Lue koko lehti nettiarkistosta.
Nuotan tilaaminen kotiin onnistuu tilauspalvelun kautta!

468x60v2