Helmi: 7 Seurakunnan tuntomerkkiä

Helmi: 7 Seurakunnan tuntomerkkiä

Oletko koskaan miettinyt, mikä tekee kirkosta kirkon? Mikä seurakunnan ytimessä on muuttumatonta, olipa aika tai ympäröivä kulttuuri mikä tahansa? Raamatusta ja luterilaisesta traditiosta löydämme Kristuksen kirkolle eli Kristuksen pyhälle seurakuntaruumiille seitsemän tuntomerkkiä. Lähde siis mukaan tutkimusretkelle Raamattuun ja luterilaisiin tunnustuskirjoihin!

1. Tuntomerkki: Raamattu

Kristuksen kirkko tunnetaan siitä, että se pitää Raamattua erehtymättömänä, täydellisenä, ikuisena ja sitovana Jumalan Sanana (Joh. 17:17), toisin sanoen kirjoitettuna Kristuksena. Siksi kaikkea kirkon opettamaa on arvioitava Raamatun mukaan (Room. 15:4).

Raamattu opettaa (1. Tess. 2:13), miten ihminen pelastuu, mikä on oikein ja väärin, miten maailma on saanut syntynsä ja mihin maailma on menossa. Sanallaan Jumala synnyttää uskon (Room. 10:17). Raamattu on myös seurakuntalaisten tuki ja turva, sillä se on Jumalan antama Hengen miekka, jolla voidaan torjua kaikki harhaopit ja kiusaukset (Ef. 6:17).

2. tuntomerkki: Kaste

Kristuksen kirkko tunnetaan siitä, että siellä oikein toimitetaan pyhä kasteen sakramentti (Matt. 28:19). Se on kirkon julkinen tuntomerkki ja korkea, pyhä välikappale, jonka kautta Jumalan kansa pyhitetään uudestisyntymisen peson kautta (Tiit. 3:5). Kaste on Jumalan teko, joka liittää ihmisen Kristuksen kirkkoon lahjoittamalla pelastuksen (1. Piet. 3:21) yksin armosta ja kutsumalla seurakuntalaisia pysymään armon alla jokapäiväisessä parannuksessa ja pyhityksessä (1. Joh. 1:9).

3. Tuntomerkki: Ehtoollinen

Kristuksen kirkko tunnetaan siitä, että se ilmentää pyhien yhteyttä ehtoollisen sakramentin kautta. Ehtoollisessa Kristus antaa meille oman ruumiinsa ja verensä syntien anteeksiantamiseksi (Matt. 26:28). Osallistuessaan ehtoolliseen kristitty myös tunnustaa sitoutuvansa Raamatun mukaiseen oppiin (Ap. t. 2:42) sekä sanoutuvansa irti synnistä (1. Kor. 11:28). Ehtoollinen siis sekä luo että ilmaisee kristittyjen opillisen yksimielisyyden sekä johdattaa vastaanottajansa parannukseen ja pyhitykseen.

4. tuntomerkki: Avaintenvalta

Kristuksen kirkko tunnetaan siitä, että se julkisesti käyttää apostolista avaintenvaltaa eli side- ja päästöavaimia. Avaintenvalta on valta, jonka Kristus itse on kirkolleen antanut (Matt. 16:19). Jos siis kristitty tekee syntiä, on häntä Raamatun ja tunnustuskirjojen mukaan nuhdeltava; ensin yksityisesti, sitten todistajien läsnäollessa, sitten seurakunnan edessä (Matt. 18:15–17).

Jos hän katuu ja tekee parannusta, julistetaan hänelle avaintenvallan mukainen synninpäästö (Ap. t. 3:19). Jos hän kuitenkin kieltäytyy parannuksesta ja jatkaa tieten tahtoen vakavassa synnissä elämistä, on häneltä avaintenvallalla evättävä syntien anteeksiantamus (Hepr. 10:26) ja osallisuus kirkon sakramentteihin (1. Kor. 5:11).

5. tuntomerkki: Paimenvirka

Kristuksen kirkko tunnetaan siitä, että se kutsuu ja vihkii Pyhän Hengen sopiviksi katsomia seurakuntalaisia toteuttamaan apostolista paimenvirkaa (Ap. t. 20:28). Paimenen tehtävä on sekä julkisesti että yksityisesti käyttää Raamattua, kastetta, ehtoollista ja avaintenvaltaa Kristuksen ja apostolien opetuksen mukaisesti seurakunnan kaitsemiseen hyvän paimenen ominaisuudessa (2. Tim. 4:2).

Raamatun ja tunnustuskirjojen mukaan paimenen virkaan voidaan kutsua ainoastaan Raamattuun sitoutuva, yksiavioinen, opetustaitoinen, hyvämaineinen ja hyväsydäminen mies (1. Tim. 2:11–12), sillä paimenen rooli seurakunnassa on sama, kuin isän rooli perheessä. (Ef. 5:21–33; 1. Tim. 3:1–7).

6. tuntomerkki: Rukous ja ylistys

Kristuksen kirkko tunnetaan siitä, että se ylistää ja rukoilee Jumalaa (Ap. t. 16:25). Rukous on pyhä ja kallis osa kristityn elämää, joka yhdistyessään Jumalan Sanaan pyhittää kaiken Jumalan tahdon mukaisen (1. Tim. 4:5). Rukouksen avulla voimme lähestyä Jumalaa, pyytää apua itsellemme ja lähimmäisillemme, taistella vihollisen voimaa ja valtaa vastaan, etsiä Jumalan tahtoa ja rakentua hengellisesti (Juud. 1:20).

Samoin ylistys on musiikin muodossa tapahtuvaa rukousta. Ylistää voi monenlaisilla erilaisilla musiikkityyleillä (Ps. 150:3), sillä Jumalan Sanasta ammentavat sanoitukset voivat kääntää hyvinkin erilaiset musiikkityylit ylistykseksi ja rukoukseksi.

7. tuntomerkki: Ristin kantaminen

Kristuksen kirkko tunnetaan siitä, että se kantaa pyhää ristiä (Matt. 16:24). Kirkon osa on Herransa Jeesuksen Kristuksen jalanjäljissä kärsiä vainoa, pilkkaa ja halveksuntaa (Joh. 15:18–21) niiden taholta, jotka eivät pidä Raamattua uskon ja elämän ylimpänä ohjeena (1. Joh. 5:3).

Jeesus kuitenkin rohkaisee kirkkoaan pysymään koetuksissa kestävänä ja seuraamaan häntä noudattamalla Raamattua: ”Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä ja valhetellen puhuvat teistä kaikenlaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa” (Matt. 5:11–12).

Teksti: Mikael Elmolhoda
Kuva: freeimages.com / danjaeger

Tämä on arkistojen helmi Nuotan numerosta 11/2012. Lue koko lehti nettiarkistossamme.
Voit tilata Nuotan tilauspalvelusta