Helmi: Täytyykö kaikki antaa anteeksi?

Helmi: Täytyykö kaikki antaa anteeksi?

Anteeksiantaminen on elämämme vaikeimpia asioita silloin, kun joku on loukannut syvästi. Raamatussa meille annetaan anteeksiantamisesta haastava esimerkki. Pohdimme aihetta ja Jeesuksen opetusta siitä yhdessä Maria Jokisen, Kansanlähetyksen nuorisotyönlinjan vastaavan kanssa.

Maria Jokinen, millaiseksi asiaksi koet anteeksiannon?

Anteeksianto on hedelmällistä, jos siihen pystyy, mutta myös vaikein asia meidän elämässämme. Ihmiset tarvitsevat anteeksiantoa joka päivä. Joskus anteeksiannettavat asiat ovat pieniä, joskus suuria. Anteeksiantaminen
voi välillä onnistua helposti, mutta usein se voi vaatia paljonkin aikaa.

Mitä Jeesus opettaa Raamatussa anteeksiannosta?

Jeesus kehottaa meitä antamaan anteeksi toisillemme jatkuvasti. Hän sanoo kovan sanan: ”Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne”, Matt. 6. 14–15. Toisaalta Jumala on luvannut auttaa meitä, eikä hän jätä meitä yksin anteeksiannon kanssa. Hän Pyhän Henkensä kautta antaa meille siihen voimaa. Tässä raamatunkohdassa Jeesus on halunnut lähinnä kovistella meitä ja haastaa antamaan anteeksi, koska totta kai Jeesus antaa kaiken anteeksi omilleen, vaikka me emme siihen pystyisikään. Hän tietää meidän itsekään luonteemme ja että olemme vain ihmisiä.

Millainen esimerkki Jeesus on anteeksiannosta?

Jeesus on ultimaattinen ja täydellinen esimerkki. Hänet hylättiin täysin: sekä oma kansa että Isä hylkäsi hänet. Silti hän toteutti Isän tahdon ja näytti, että Jumala haluaa anteeksiantoa joka tilassa. Jeesus itse eli niin kuin hän opetti.

Jeesus ei ainoastaan kehota antamaan anteeksi vaan myös rakastamaan vihamiehiämme. Miksi?

Vihamiesten rakastaminen todistaa Jumalasta ja uskosta, koska se on paljon suurempaa ja vaikeampaa kuin niiden rakastaminen, jotka ovat meille hyviä. Rakkaus on aina hyvä asia, vihan mukaan toimiminen ei koskaan. Jumala
myös rakastaa meidän vihamiehiämme ja haluaa heille parasta.

Pitääkö ihan kaikki antaa anteeksi? Vakavatkin loukkaukset ja vääryydet?

Ajattelen, että meidän itsemme takia anteeksiantamiseen kannattaa pyrkiä aina. Muuten viha ja katkeruus pääsevät kasvamaan sisällämme. Mutta anteeksianto ei aina tapahdu nyt heti ja tässä. Se on hyvä, jos pystyy antamaan anteeksi mahdollisimman pian, mutta joskus voi olla niin hirveitä asioita, ettei se onnistu. Näitä ovat esimerkiksi väkivalta ja hyväksikäyttö. Kun antaa anteeksi, ei myöskään tarvitse olla loukkaajan ylin ystävä heti tai unohtaa omaa kipuaan. Me saamme prosessoida haavojamme rauhassa Jumalan kanssa. Kristityn ei tarvitse
olla ovimatto.

Onko anteeksianto mahdollista ilman välien selvitystä?

Kyllä loukatuksi tulleen on mahdollista antaa anteeksi ilman loukkaajan kohtaamista. Yleensä päätöksen saa asialle menemällä kertomaan tunteistaan ja että aikoo antaa anteeksi. Joskus tietysti on sellaisia tilanteita, että on tapahtunut jotain niin pahaa, ettei yksinkertaisesti pysty kohtaamaan toista ihmistä, eikä välttämättä halua nähdä häntä edes koskaan. Tämä on täysin ymmärrettävää.

Miten rohkaiset niitä, joille anteeksiantaminen on vaikeaa ja jotka tällä hetkellä kamppailevat asian kanssa?

Rohkaisen olemaan puristamatta anteeksiantoa omasta itsestä. Hakekaa Jumalalta rukouksessa voimaa antaa anteeksi. Antakaa itsellenne myös sitä prosessiaikaa. Uskokaa, että Jumalan avulla pystytte antamaan kaiken
anteeksi.

Teksti: Susannna Sarimaa // Nuotta 9-10/2011

Kuva: freeimages.com / sanja gjenero