Haluatko rahaa, onnea ja siunausta Jumalalta?

Haluatko rahaa

Menestysteologia on näkemys, jonka mukaan oikein uskomalla voi saavuttaa unelmat rikkaudesta ja onnesta. Menestysteologian käsityksiä arvioimaan saimme asiantuntija Tapani Suonnon One Way Missionilta.

Mistä menestysteologiassa on kyse?

Menestysteologia on eräs kristinuskon tulkintatapa. Sen perusajatuksia on, että oikein uskomalla voi olla terve, menestyvä ja onnellinen ihminen. Jos menee huonosti – on vaikka sairautta tai taloudellisia ongelmia – se on merkki jostakin hengellisestä ongelmasta kuten synnistä. Ääritapauksessa esimerkiksi syöpään sairastumista voidaan pitää rangaistuksena jostakin omasta teosta, ja saarnaaja voi kehottaa ottamaan Jeesuksen enemmän tosissaan. Menestysteologian opit rohkaisevat tavoittelemaan menestystä ja jopa leveilemään sillä. Monet puhujat ovatkin rikkaita ja menestyviä ja pitävät sitä Jumalan siunauksena.

Millainen historia opilla on maailmalla ja Suomessa?

Kyseessä on vanha oppirakennelma, joka ammentaa gnostilaisesta perinteestä. Varsinaisena suuntauksen oppi-isänä tunnetaan yhdysvaltalainen E. W. Kenyon. Menestysteologialla on olemassa systemaattinen tulkinta, mutta nykyään on muodissa etenkin ”pehmeä” opetus. Siinä korostetaan Raamatun ”helmiä”, eli niitä kohtia, joissa luvataan jotakin hyvää. Tällöin sivuutetaan se, että myös kärsimys kuuluu kristityn elämään. Harva ilmoittautuu menestysteologian kannattajaksi, mutta kyllä sitä sivuavaa opetusta on havaittavissa eri kirkkokunnissa ympäri Suomea. Moni ei välttämättä ymmärrä opettavansa sitä.

Mitä hyviä ja huonoja puolia menestysteologiassa on?

Ihmisiä houkuttaa tietenkin puhe unelmista, rikkauksista ja menestyksestä. Menestysteologiasta hyötyvät kuitenkin lähinnä sitä opettavat saarnaajat, jotka toimivat kuin – kärjistetysti sanottuna – pyramidihuijarit. Rikkautta pidetään liikkeessä osoituksena ”Jumalan voitelusta”. Huonoja puolia on siis runsaasti. Myös kuvat, joita oppi antaa kristityn elämästä, Jeesuksesta ja Saatanasta johtavat vääristyneisiin ajattelutapoihin kristinuskon näkökulmasta. Menestysteologian oppien mukaan eläminen on myös kovin raskasta ja ahdistavaa: jos menestystä ei seuraakaan, moni luopuu uskosta.

Mitä yhteistä tai ristiriitaista menestysteologian opeissa on Raamatun opetusten kanssa?

Opetus Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä on yhteistä Raamatun kanssa, mutta kuva näistä on väärä ja kieroutunut menestysteologian opettajilla. Moni oppi onkin kokonaan vastoin Raamattua. Esimerkiksi JDS-opille (Jesus died spiritually) Jeesuksen kuolemasta ei löydy pohjaa Raamatusta. Myös opetus siitä, etteivät uskovaiset enää tee syntiä, on väärin. Menestysteologialle on myös tyypillistä demoneista ja Saatanasta varoittelu ja aktiivinen taistelu niitä vastaan. Kaiken maailmassa ei voi kuitenkaan ajatella olevan peräisin Jumalasta tai Saatanasta, kuten menestysteologian kannattajat usein uskovat.

Miten tunnistaa ja kohdata menestysteologinen opetus, jos sellaista tulee vastaan?

Ei pidä uskoa sokeasti kaikkea, mitä tänä päivänä julistetaan. Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten rikkaudesta, ihmeistä ja unelmista puhutaan. Sitten pitää ”siivilöidä kuulemansa opetus Raamatun läpi” eli miettiä, onko se Raamatun mukaista. Kristityn elämään kuuluvat hyvien asioiden ja siunausten lisäksi myös monenlaiset vaikeudet ja kärsimys. Kunkin pitää kantaa oma ristinsä. Varovaisuus erilaisten oppien suhteen ei ole koskaan pahitteeksi.

Teksti: Hanna Hietikko