Eutanasia – armokuolema vai yksinäisen avunhuuto?


 

Miten lähimmäisen kuolemantoiveeseen tulisi suhtautua? Päivi Räsänen, kansanedustaja ja lääkäri, antaa asiantuntijan näkemyksen omien kokemustensa pohjalta.

Teksti Noora Rämö | Kuva Pexels

Eutanasiaa perustellaan parantumattomasti sairaan potilaan kärsimyksillä ja hänen itsemääräämisoikeudellaan päättää kuolemastaan. Päivi Räsäsen kannanotto eutanasiaan on kielteinen.

– Eutanasia ei tarkoita tarpeettomien hoitojen riisumista ja oireenmukaiseen hoitoon siirtymistä, vaan toimenpidettä, jossa lääkäri oikeasti surmaa myrkkyruiskeella potilaansa. Räsänen kertoo, että surmaamiseen ei käytetä kovissa kivuissa käytettävää morfiinia, vaan potilaalle annetaan lihaksia halvaannuttavia ja sydämen pysäyttäviä aineita.

Räsänen pohtii käsitettä ”oikeus kuolla”, joka on hänen mielestään harhaanjohtava ja itsessään ristiriitainen. – Kansainväliset ihmisoikeussopimukset tunnustavat ihmisen oikeuden elämään, eivät oikeutta kuolemaan. Missään maailman maassa potilaalle ei ole turvattu lakisääteistä ”oikeutta kuolla”, Räsänen kuvailee. – Potilaan itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että hänellä on oikeus kieltäytyä hoidosta; ei sanella lääkärilleen, miten häntä tulee hoitaa.

Kipu ei olekaan syynä

Lääkärinä voi joutua tilanteeseen, jossa potilaalla on kuolemantoive. Räsänen on havainnut, että toive voi tulla yhtä lailla sairaan kuin terveenkin suusta. – Tilastot osoittavat, että merkittävin syy eutanasian pyytämiseen ei ole kipu, vaan yksinäisyys ja pelko joutua riippuvaiseksi muiden avusta. Potilaan kuolemantoive sisältää usein suuren kysymyksen: Välittääkö kukaan minusta? Olenko jo täysin tarpeeton?

Päinvastoin usein kovia kipuja kokevat potilaat näkevät elämän uusin silmin. – Nuorena lääkärinä työskentelin HYKS:n syöpäklinikalla, jossa minua puhutteli, miten juuri ne potilaat, joiden ennuste oli huono ja jotka olivat joutuneet kohtaamaan oman elämänsä rajallisuuden, osasivat arvostaa elämää. He kertoivat siitä, miten sairastumisen jälkeen jokainen päivä ja hetki saivat suuren merkityksen.

Räsäsen ehdotus on, että eutanasian sijaan Suomessa säädettäisiin laki oikeudesta saattohoitoon. Saattohoidon tarkoituksena on antaa vaikeasti sairaalle potilaalle kivuton elämä kuoleman hetkeen saakka. Inhimillinen välittäminen on Räsäsen mukaan avainasemassa.

Elämä on lahja

Eutanasia lasketaan henkirikokseksi silloin, kun se on maassa lailla kielletty. Suomessa eutanasiaa ei ole toistaiseksi laillistettu. Räsänen argumentoi eutanasiaa vastaan vedoten lääkärin etiikkaan: – Lääkärin etiikka perustuu elämän suojelemiseen ja ihmisarvon kunnioitukseen.

Potilaan oikeus eutanasiaan tarkoittaisi lääkärin velvollisuutta suorittaa toimenpide, mikä on ihmetyttänyt Räsäsen lisäksi monia muitakin lääkäreitä. – Tappaminen ei ole vaikeaa eikä se vaadi lääketieteellistä koulutusta. Samoja kuolettavia aineita käytetään teloituksissa, joihin terveydenhuollon ammattilaiset eivät osallistu eettisistä syistä.

Kysymys eutanasiasta on hyvä kohdata myös Raamatun sanan valossa: – Viides käsky ”älä tapa” perustuu siihen, että Jumala on luomisessa antanut ihmiselle erityisen aseman luomakunnassa. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja siksi hänen elämänsä on pyhää. Elämä on lahja. Vain Jumalalla, elämän antajalla, on oikeus ottaa tämä lahja pois.

Päivi Räsänen
Työ: Kansanedustaja, koulutukseltaan lääkäri
Perhe: Puoliso Niilo, joka on Kansanlähetysopiston rehtori ja viisi aikuista lasta
Harrastukset: hiihtäminen, talvi- ja kesäuinti järvessä, patikointi
Kirjat: Päivi on kirjoittanut useita kirjoja arvokysymyksistä, mm. eutanasiasta, avioliitosta ja abortista
Lempiraamatunkohta: ”Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän teki meidän tähtemme synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.” (2 Kor 5:21) Tämä kertoo ristillä tapahtuneesta ihanasta vaihtokaupasta.

”Elämä on lahja. Vain Jumalalla, elämän antajalla, on oikeus ottaa tämä lahja pois.”