Suomalaisen ydinfyysikon keksintö voi vähentää hiilidioksidipäästöjä

Suomalaisen ydinfyysikon keksintö voi vähentää hiilidioksidipäästöjä

Helsingin Sanomat kertoo, että ydinfyysikko Matti Nurmian muutama vuosi sitten keksimä hiilidioksidin neutralointi voi vähentää kasvihuonepäästöjä. Keino saattaa mahdollistaa kasvihuonekaasujen kasvukäyrän laskuun. Keksintö on jo todistettu laboratorio-oloissa toimivaksi. Nyt rakenteilla on koelaitoksia Etelä-Afrikkaan ja Botswanaan. Keksintö perustuu Nurmian havainnolle siitä, mikseivät joet happamoidu. Luonto neutraloi happamien sateiden seassa kulkevaa hiilidioksidia sadeveden virratessa maakerrosten läpi. Nurmia jäljittelee tätä prosessia keksinnössään. 81-vuotias Nurmia on tehnyt pitkän uran Berkeleyn yliopistossa Yhydsvalloissa, missä hän on löytänyt uusia alkuaineita Nobel-palkittujen professoreiden kanssa. Hän työskentelee edelleen Jyväskylän yliopistossa. Lähde: Helsingin Sanomat Kuva: Leena Petman

Aiheeseen liittyvää: