Armon avulla yli pornoriippuvuudesta


Parisuhteessa toisen osapuolen vaikeudet vaikuttavat väistämättä yhteiseen elämään. Roni ja Naomi Lempiäinen kertovat, millaista elämä oli Ronin pornoriippuvuuden aikana ja sen jälkeen.

Teksti Ada Ylönen | Kuvat Lempiäisten albumi ja Błażej Łyjak/123rf.com

Roni kuvaa pornoriippuvaisena elämistä ”kuin olisi rakentanut sortuvaa korttitaloa uudelleen ja uudelleen”. Väärät teot saivat miehen tuntemaan syyllisyyttä. Naomin viha asiasta satutti Ronia ja hän koki, ettei voinut tuoda todellisia tarpeitaan esiin. Tämä sai aikaan surullisen kierteen, kun oikeat tarpeet jäivät täyttymättä, ja mies yritti paikkailla niitä entistä enemmän epätervein keinoin.

Pornoriippuvuus näkyi Lempiäisten parisuhteessa kaukaisuutena. Porno rikkoi parin välistä yhteyttä, eivätkä he kokeneet läheisyyttä sydämen tasolla edes ollessaan fyysisesti lähekkäin. Riippuvuus sai Naomin tuntemaan arvottomuutta.

– Minulle tuli sellainen olo, etten riitä tyydyttämään Ronin tarpeita, Naomi kuvailee.

Vaikeaan tilanteeseen pari löysi apua rukouksesta.

-Sitä kautta ymmärsin, ettei vika ollut minussa eikä edes Ronissa. Kyse oli haavasta, jonka piti eheytyä, Naomi sanoo. Naomi päätti vihaamisen sijaan rakastaa Ronia.

– Jumalan ja Naomin osoittama armo on eheyttänyt minua, Roni vahvistaa.

Työtä tärkeän asian eteen

Pornon jäädessä pois Roni alkoi löytää miehuuttaan uudella lailla.

– Opettelen vastuun kantamista perheessä ja sen ulkopuolella. Ymmärrän nyt, miten minulta puuttunut lujuus ei koskenut vain pornoa, vaan myös muita elämän osa-alueita, hän toteaa.

Lempiäiset ovat tajunneet parisuhteen eteen nähtävän vaivan tärkeyden.

– En enää esimerkiksi lupaudu mukaan jokaiseen juttuun, johon minua pyydetään, sillä se aika jonka olen pois kotoa on liian kallisarvoista, Roni kuvailee.

Pari arvostaa nykyään aidosti toistensa läheisyyttä, kun pornon repimä kuilu on alkanut täyttyä.

– Haavojen parantuminen vie vielä hetken, mutta kiitos Jeesukselle: olemme saavuttaneet suuren voiton, Naomi todistaa.

Lempiäiset haluavat lähettää asian kanssa painiville terveisiä:

– Rukoilkaa yhdessä ja erikseen, ja luottakaa Jumalaan. Hän tekee työtään sekä miehissä että naisissa, pari neuvoo.

– Rakkaus voittaa aina. Ole aito ja usko, että Jumalan tahto on vapauttaa sinut. Älä luovuta, Roni summaa.

”Jumalan ja Naomin osoittama armo on eheyttänyt minua.”

Pornoriippuvuudesta eteenpäin pääsemiseen tarvitaan apua

Teologian maisteri ja psykoterapiaopiskelija Pia Rendic kertoo pornoriippuvuuden vaikuttavan väistämättä parisuhteeseen. Hänen mukaansa pornoriippuvaisen suhde seksiin ja seksuaalisuuteen on riippuvuuden seurauksena häiriintynyt: oma kumppani ei enää sytytä seksuaalisesti, tai vaihtoehtoisesti pornoriippuvainen yrittää pakottaa puolisonsa niihin seksiakteihin, joita näkee pornon kautta.

Adolescent Health lehden teettämän tutkimuksen mukaan (2002) pitkäaikainen altistuminen pornolle aiheuttaa mm. kyynisyyttä rakkautta kohtaan ja kyvyttömyyttä sitoutua perhe-elämään ja lastenkasvatukseen. Rendic lisää, että pornoa paljon kuluttavat ihmiset menettävät myös usein uskonsa yksiavioisuuteen, ja ajattelevat että avioliitto on seksuaalisesti epätyydyttävä.

– Pornoriippuvuudesta eroon pääseminen voi olla jopa hankalampaa kuin huumeriippuvuudesta irrottautuminen, sillä pornoriippuvuus vaikuttaa vahvasti aivojen visuaaliseen puoleen. Tärkeää toipumisessa on pornoriippuvuuden tunnustaminen, siitä aiheutuvan häpeän kohtaaminen, avun vastaanottaminen ja läsnäolevan tukihenkilön antama apu.

Yksinään pornoriippuvuudesta on lähes mahdotonta päästä irti. Lisäksi on muistettava, että avun tarpeessa on usein myös pornoriippuvaisen puoliso.