TIEDOTE: Älä alistu! -kampanja näyttää sallitun keskustelun rajat


Maanantaina 21.3. lanseerattu Älä alistu! -mediakampanja on saanut paljon julkisuutta. Mistä kampanjassa on oikein kysymys?

Älä alistu! -kampanjan tarkoitus on:

– Rohkaista seksuaalisuutensa kanssa epävarmoja kristittyjä nuoria luottamaan Raamattuun.
– Antaa ääni vähemmistöön jääneille nuorille, jotka kokevat Jumalan muuttaneen heidän seksuaalisuuttaan.
– Rohkaista nuoria pohtimaan itsenäisesti asioita, yleisestä mielipiteestä huolimatta.
– Kertoa, että jokainen ihminen on äärettömän arvokas Jumalan kuva, seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

Älä alistu! -kampanja ei yritä:

– Painostaa ketään, vaan antaa välineitä pohtia oman elämänsä kipupisteitä.
– Olla eheytymiskampanja, vaan tiedotuskampanja.

Kampanja rakentuu yhden nuoren naisen omakohtaiselle kokemukselle. Siitä tarinasta voi jokainen laatia oman mielipiteensä. Tämän nuorten itsensä ideoiman kampanjan saama valtaisa huomio osoittaa, että kampanja on ajankohtainen ja tarpeellinen. Maassamme on tahoja, jotka haluavat estää moniäänisen seksuaalisuuteen liittyvän arvokeskustelun. Älä alistu! -kampanja on osoittanut sallitun keskustelun rajat.

Kampanjan sivut löydät: https://nuotta.com/kampanja