7 huonoa syytä kiusata


Kiusaaminen on yleinen ja ikävä ilmiö, josta monella on myös omakohtaista kokemusta. Nuotta on listannut seitsemän erityisen huonoa syytä, joiden takia koulussa kiusataan.

Teksti Joonas Immonen
Kuva Wokandapix / Pixabay

Koulutyössä menestyminen

Koulussa hyvien numeroiden ja opiskeluun keskittymisen vuoksi esiintyvä kiusaaminen ilmenee usein hikeksi haukkumisena. Kiusaaminen hyvien numeroiden takia voi vaikuttaa luokan oppilaiden asenteisiin koulumenestystä kohtaan. Seuraukset oppilaiden myöhempään akateemiseen menestykseen voivat vaikuttaa työelämään ja pitkälle aikuisuuteen saakka. Kateus ja huonommuuden tunne voivat herättää kiusaajassa ärsyyntymisen, joka saa kiusaamaan menestyjää. Opettajan rooli on tärkeä: olla rohkaisemassa oppilaita keskittymään omaan koulutyöhönsä.

Epäonnistuminen

Tiedätkö sen tunteen, kun tarjotin tippuu käsistäsi koulun ruokalassa? Juomalasi ja lautanen särkyvät palasiksi ruokalan lattialle samalla kun ruoka leviää päällesi. Jos koulukaverisi ovat tarpeeksi hienovaraisia, säästyt raikuvilta aplodeilta esityksesi päätteeksi.

Jos koulukaverisi ovat tarpeeksi hienovaraisia, säästyt raikuvilta aplodeilta esityksesi päätteeksi.

Joskus moka saatetaan muistaa vielä vuosien päästä eivätkä kaverisi kyllästy muistuttamaan siitä edes aikuistuttuaan. Pahimmillaan koulussa voi saada ikävän lempinimen, jos epäonnistuu julkisesti. Epäonnistuminen on kuitenkin huono syy kiusata, sillä kaikki joskus mokaavat.

Sairaudet

Monet ulkoisesti näkyvät sairaudet voivat aiheuttaa kiusaamista. Myös kehitysvammat tai mielenterveyden ongelmat, kuten masennus, voivat lisätä nuoren kiusatuksi tulemisen riskiä. Tämä syy kiusata on karu, sillä monien sairauksien kanssa voi olla muutenkin erittäin vaikeaa ja kukaan ei varmasti valitse tulla sairaaksi. Oppilaille pitäisi opettaa eri sairauksista ja lisätä heidän kykyään samaistua eri sairauksia sairastaviin ihmisiin.

Keskivertoa hitaampi kehitys

Murrosiässä, yläkoulun ja alakoulun välimaastossa, ei ole tavatonta, että kiusaamisen kohteeksi joutuu kehitykseltään muita edellä tai jäljessä oleva nuori. Esimerkiksi lyhyitä tai myöhäisessä vaiheessa fyysisesti aikuistuvia nuoria saatetaan kiusata poikkeavuutensa vuoksi. Kehityksellisistä syistä kiusaaminen on epäkypsää. Se on huono syy kiusata sen itsetuntoon liittyvien vaikutusten takia. Kiusaaja saattaa kokea ylivertaisuuden ja ylpeyden tunnetta omasta kehostaan ja korottaa sitä entisestään kiusaamalla hitaammin kehittyvää nuorta.

Juorut

Juorut voivat rikkoa kaverisuhteita, erottaa seurustelukumppaneita tai pilata maineen. Ne voivat myös rohkaista kiusaamiseen. Erityisen huonon kiusaamisen syyn huhupuheista tekee se, etteivät ne läheskään aina ole totta. Paljon parempi tapa ottaa selvää koulukaverista on tutustua häneen kuin kuunnella huhuja.

Juorut voivat rohkaista kiusaamiseen.

Monesti huhut saavat aikaan harhaluuloja, jotka voivat vaikeuttaa kyseessä olevaan ihmiseen ystävystymistä tai tulehduttaa valmiiksi olemassa olevaa ystävyyssuhdetta.

Kulttuuri tai etninen tausta

Kouluissa, joissa on erilaisista kulttuureista tulevia lapsia ja nuoria, voi esiintyä kansalaisuuteen tai ihonväriin liittyvää kiusaamista ja syrjimistä. Syy tällaiselle kiusaamiselle saattaa piillä ennakkoluuloissa ja peloissa, joita toisia ihmisryhmiä kohtaan on muodostunut. Syy on huono, koska se todennäköisesti perustuu yksittäisiin kokemuksiin ihmisryhmän edustajista ja ei vastaa todellisuutta. Kouluissa voitaisiin opettaa eri kulttuureista ja tutustuttaa lapsia eri kulttuureista toisiinsa syrjinnän vähentämiseksi.

Usko

Kristittynä voi joutua kiusaamisen tai herjaamisen kohteeksi. Erilaiset arvot ja asenteet saattavat heijastua muiden luokkalaisten valinnoista poikkeavina valintoina. Kiusaaminen uskon takia saattaa johtua kuvitellusta tuomitsemisesta tai vaatimuksesta muuttaa omaa käyttäytymistä.

Kristityn on lohdullista muistaa, mitä Raamattu sanoo uskonsa Jeesukseen takia kiusatuista.

Joku saattaa myös tulkita uskovaisen luulevan olevansa muita parempi, vaikka todellisuudessa hänet erottaa se, että hän tunnustaa olevansa syntinen. Kristityn on lohdullista muistaa, mitä Raamattu sanoo uskonsa Jeesukseen takia kiusatuista. (Matt. 5:11-12)