1. Moos. 25: Miksi Esau luopui esikoisuudestaan näin kevyesti?

1. Moos. 25: Miksi Esau luopui esikoisuudestaan näin kevyesti?

Esikoisoikeuteen kuului muun muassa kaksinkertainen perintö muihin lapsiin verrattuna. Miksi Esau luopui esikoisuudestaan näin kevyesti?


 

Ensimmäinen Mooseksen kirja 25.

Abrahamin muut jälkeläiset

1 Abraham otti vielä uuden vaimon, jonka nimi oli Ketura.
2 Hän synnytti Abrahamille Simranin, Joksanin, Medanin, Midianin, Jisbakin ja Suahin.
3 Joksanille syntyivät Saba ja Dedan. Dedanista polveutuvat assurilaiset, letusilaiset ja leummilaiset.
4 Midianin pojat olivat Efa, Efer, Henok, Abida ja Eldaa. Nämä kaikki olivat Keturan jälkeläisiä.
5 Abraham antoi koko omaisuutensa Iisakille.
6 Sivuvaimojensa pojille hän antoi lahjoja, ja hän lähetti heidät vielä eläessään itään Kedemin maahan, pois poikansa Iisakin tieltä.

Abrahamin kuolema

7 Abraham eli kaikkiaan sataseitsemänkymmentäviisi vuotta.
8 Sitten hän kuoli rauhallisen vanhuuden jälkeen korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena, ja hänet otettiin isiensä luo.
9 Hänen poikansa Iisak ja Ismael hautasivat hänet Makpelan luolaan, joka sijaitsi heettiläisen Efronin, Soharin pojan, vainiolla Mamresta itään.
10 Tämän vainion Abraham oli ostanut heettiläisiltä, ja sinne on haudattu Abraham ja hänen vaimonsa Saara.
11 Abrahamin kuoltua Jumalan siunaus seurasi hänen poikaansa Iisakia. Iisak jäi asumaan Lahai-Roin kaivon tienoille.

Ismaelin jälkeläiset

12 Tässä on Abrahamin pojan Ismaelin sukuluettelo, hänen, jonka Saaran egyptiläinen orjatar Hagar synnytti Abrahamille.
13 Nämä olivat Ismaelin pojat ikäjärjestyksessä lueteltuina: Ismaelin esikoinen oli Nebajot, ja hänen muut poikansa olivat Kedar, Adbeel, Mibsam,
14 Misma, Duma, Massa,
15 Hadad, Tema, Jetur, Nafis ja Kedma.
16 Nämä olivat Ismaelin pojat, kahdentoista heimokunnan päälliköt, ja heidän mukaansa annettiin nimet myös heidän kylilleen ja leiripaikoilleen.
17 Ismael eli kaikkiaan satakolmekymmentäseitsemän vuotta. Sitten hän kuoli ja hänet otettiin isiensä luo.
18 Ismaelin suvun asuma-alue ulottui Havilasta aina Suriin, joka on Egyptistä itään Assurin suunnalla. Ja Ismael joutui alinomaa vastakkain veljiensä kanssa.

Esaun ja Jaakobin syntymä

19 Tämä on kertomus Abrahamin pojan Iisakin suvusta. Abrahamille syntyi Iisak.
20 Iisak oli nelikymmenvuotias ottaessaan vaimokseen Rebekan, joka oli Mesopotamiassa asuvan aramealaisen Betuelin tytär ja Labanin sisar.
21 Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Herra kuuli hänen rukouksensa, ja Rebekka tuli raskaaksi.
22 Mutta lapset potkivat toisiaan Rebekan kohdussa, ja hän sanoi: ”Miksi minulle pitää sattua tällaista?” Hän meni kysymään neuvoa Herralta,
23 ja Herra sanoi: — Kaksi kansaa on kohdussasi, kaksi heimoa sinusta haarautuu. Toinen heimo on toista vahvempi, vanhempi on palveleva nuorempaa.
24 Aikanaan Rebekka synnytti kaksoset.
25 Ensimmäisenä syntynyt oli iholtaan punaruskea ja kauttaaltaan karvainen kuin vuohenkarvaviitta, ja hän sai nimen Esau*. [Nimi Esau merkitsee ’karvainen’, ja hänen myöhemmän asuinpaikkansa Seirin nimi viittaa sekin ’karvaiseen’. Häntä kutsutaan myös Edomiksi eli ’punaiseksi’ tai ’ruskeaksi’.]
26 Sitten syntyi hänen veljensä, ja hän piti kädellään kiinni Esaun kantapäästä; siksi hän sai nimen Jaakob*. Iisak oli heidän syntyessään kuusikymmenvuotias. [Nimi Jaakob muistuttaa sekä heprean sanaa ’kantapää’ että sanaa ’hän pettää’]

Esau myy esikoisoikeutensa

27 Kun pojat varttuivat, Esausta tuli taitava metsästäjä ja erämies, mutta Jaakob oli rauhallinen ja viihtyi kotosalla.
28 Koska Iisak söi mielellään riistaa, hän rakasti enemmän Esauta, mutta Rebekalle oli Jaakob rakkaampi.
29 Kerran, kun Jaakob valmisti keittoa, Esau tuli väsyneenä metsästysretkeltään
30 ja sanoi Jaakobille: ”Anna vähän tuota ruskeaa, tuota ruskeaa keittoa, minä olen ihan lopussa.” Tästä syystä hän sai nimen Edom.
31 Mutta Jaakob sanoi: ”Myy minulle ensin esikoisuutesi.”
32 Esau sanoi: ”Minä varmaan kohta kuolen. Mitä hyötyä minulle on esikoisuudesta?”
33 Jaakob sanoi: ”Vanno minulle ensin.” Niin Esau vannoi ja myi Jaakobille esikoisuutensa.
34 Sitten Jaakob antoi hänelle leipää ja papukeittoa, ja Esau söi ja joi, nousi ja meni tiehensä. Niin vähäarvoisena hän piti esikoisuuttaan.