1. Moos. 16: Mitä Hagarin, ja enkelin kohtaaminen kertoo meille?

1. Moos. 16: Mitä Hagarin

Herran enkeli kohtasi orjatar Hagarin erämaassa, mitä tuo kohtaaminen ja orjatteren saama lupaus kertoo meille?


 

Hagar ja Ismael

1 Sarai, Abramin vaimo, ei ollut synnyttänyt miehelleen lasta. Mutta Sarailla oli egyptiläinen orjatar, jonka nimi oli Hagar.
2 Niin Sarai sanoi Abramille: ”Herra ei ole sallinut minun synnyttää. Makaa siis minun orjattareni kanssa; ehkäpä hän voi synnyttää minulle lapsen.” Abram myöntyi Sarain ehdotukseen.
3 Abram oli asunut kymmenen vuotta Kanaaninmaassa, kun hänen vaimonsa Sarai antoi egyptiläisen orjattarensa Hagarin miehelleen Abramille sivuvaimoksi.
4 Abram yhtyi Hagariin, ja tämä tuli raskaaksi. Kun Hagar huomasi olevansa raskaana, hän alkoi väheksyä emäntäänsä.
5 Silloin Sarai sanoi Abramille: ”Minua on loukattu, etkä sinä tee mitään. Minä itse annoin orjattareni sinun syliisi, mutta siitä saakka, kun hän sai tietää olevansa raskaana, hän on halveksinut minua. Herra ratkaiskoon meidän riitamme.”
6 Abram sanoi Saraille: ”Hän on sinun orjattaresi. Voit tehdä hänelle, mitä hyväksi näet.” Ja Sarai kuritti Hagaria niin että Hagar pakeni hänen luotaan.
7 Herran enkeli kohtasi Hagarin autiomaassa vesilähteellä, joka oli Surin tien varressa.
8 Hän sanoi: ”Hagar, Sarain orjatar, mistä olet tulossa ja minne olet menossa?” Hagar vastasi: ”Minä olen paennut emäntäni Sarain luota.”
9 Silloin Herran enkeli sanoi hänelle: ”Palaa emäntäsi luo ja ota nöyrästi vastaan hänen kurituksensa.”
10 Herran enkeli sanoi hänelle vielä: ”Minä teen sinun jälkeläistesi määrän niin suureksi, ettei sitä voi laskea.”
11 Sitten Herran enkeli sanoi hänelle: — Sinä olet raskaana, ja kun synnytät pojan, anna hänelle nimeksi Ismael, sillä Herra kuuli,* kun valitit hätääsi. [Nimi Ismael merkitsee ’Jumala kuulee’.]
12 Poikasi on oleva kuin villiaasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan, aina hän on oleva vastakkain kaikkien veljiensä kanssa.
13 Niin Hagar alkoi kutsua Herraa, joka oli puhunut hänelle, nimellä El-Roi, ’Jumala joka minut näkee’, sillä hän ajatteli: ”Olenko todella saanut tässä paikassa nähdä hänet, joka valvoo askeleitani?”
14 Siksi alettiin tuota Kadesin ja Beredin välillä sijaitsevaa vesipaikkaa nimittää Lahai-Roin kaivoksi*. [»Lahai-Roin kaivo» merkitsee ’sen kaivo, joka elää ja näkee minut’.]
15 Hagar synnytti Abramille pojan, ja Abram antoi pojalleen, jonka Hagar oli synnyttänyt, nimen Ismael.
16 Abram oli kahdeksankymmentäkuusivuotias, kun Hagar synnytti hänelle Ismaelin.